گزیده ای از اتاق فکر علوم تشریحی

ورود به اتاق فکر

علوم تشریحی

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد علوم تشریحی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش علوم تشریحی

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد علوم تشریحی نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد علوم تشریحی به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه