گزیده ای از اتاق فکر ارگونومی

ورود به اتاق فکر

ارگونومی

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد ارگونومی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش ارگونومی

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد ارگونومی نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد ارگونومی به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

  • معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

    کارشناسی ارشد ارگونومی با مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان به طراحی مناسب ابزار، وسایل وشیوه انجام کار، جهت پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت می پردازد

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد ارگونومی 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد ارگونومی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد ارگونومی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه