گزیده ای از اتاق فکر آموزش بهداشت

ورود به اتاق فکر

آموزش بهداشت

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد آموزش بهداشت - لیست کامل مدارک مورد پذیرش آموزش بهداشت

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد آموزش بهداشت نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد آموزش بهداشت به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد آموزش بهداشت 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد آموزش بهداشت آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد آموزش بهداشت در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه