گزیده ای از اتاق فکر اپیدمیولوژی

ورود به اتاق فکر

اپیدمیولوژی

  • معرفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

    کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی به شناخت توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها در جامعه و ارائه راه حل هایی به منظور کنترل حالات و وقایع مربوط به سلامت جامعه در جهت حل مشکلات بهداشتی می پردازد.

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد اپیدمیولوژی 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد اپیدمیولوژی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد اپیدمیولوژی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه