سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری 

تعداد بازدید 20938 دفعه

در این قسمت به طور کامل به سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری می پردازیم. همچنین واقعیاتی که قبل از انتخاب رشته های دارای تعهد خدمت در مورد رشته های پزشکی سهمیه مناطق محروم که پزشکی بومی با تعهد هم از آن یاد می شود و رشته های پیراپزشکی دارای تعهد خدمت، باید بدانید نیز در این مطلب به طور کامل شرح داده می شود.

سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری 

برخی از سوالات داوطلبان کنکور سراسری در مورد سهمیه مناطق محروم است. سهمیه ها یکی از موضوعاتی است که داوطلبان کنکور سراسری در زمان انتخاب رشته باید به آن دقت کنند و اطلاعات لازم را در مورد آن داشته باشند تا بتوانند با دید باز تری انتخاب رشته خود را انجام دهند.

در ادامه مطالبی که در مورد سهمیه های کنکور سراسری در سایت قرار دارد، در این قسمت به طور کامل به این سوال می پردازیم که سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری چیست؟ همچنین به واقعیاتی که قبل از انتخاب رشته های دارای تعهد خدمت در مورد رشته های پزشکی سهمیه مناطق محروم که پزشکی بومی با تعهد هم از آن یاد می شود و رشته های پیراپزشکی باید بدانید نیز می پردازیم. این اطلاعات به داوطلبان مناطق محروم که قصد ادامه تحصیل در رشته های دارای تعهد خدمت وزارت بهداشت را دارند کمک می کند تا با چشمانی باز در مورد آینده تحصیلی و شغلی خود بتوانند تصمیم بگیرند.

تیم برنامه ریزی و مشاوره 3گام در این مطلب با جزئیات کامل به موضوع سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری می پردازد تا با خواندن آن به سوالاتی که در ذهن شما است پاسخ داده شود.

 سهمیه داوطلبان در کنکور سراسری شامل سهمیه مناطق، ایثارگران (5% و 25%)، رزمندگان، خانواده شهدا، سهمیه مناطق محروم، سهمیه داوطلبان شهرستان‌های: اهر، ورزقان و هریس، سهمیه داوطلبان شهرستان‌های جنوب استان کرمان (جیرفت عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان)، سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان، سهمیه بهیاران و سهمیه کارمندان است.

با توجه به این که سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری، در رشته های غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی 40 درصد و در رشته های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی) 30 درصد ظرفیت هر یک از کد رشته های دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را شامل می شود، می تواند تاثیر زیادی در شانس قبولی داوطلبان دارای شرایط سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری داشته باشد.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

سهمیه مناطق محروم شامل کدام استان‌هاست؟

استان های ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان جز مناطق محروم کشور هستند.

نحوه اعمال سهمیه مناطق محروم در رشته های غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی)

حداقل 40 درصد از ظرفيـت هـر يك از كدرشته‌هاي غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) اعم از ناحيه‌هاي، قطبي و كشوري دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عـالي واقـع در اسـتان هـاي ايـلام، بوشـهر، چهارمحـال و بختيـاري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي اين استان ها تخصيص مي يابد.

به طور مثال اگر ظرفیت یک کد رشته زیر مجموعه سهمیه مناطق محروم (استان‌های قید شده در بند قبل) را 100 نفر در نظر بگیریم. از این 100 نفر ظرفیت، 40 نفر سهمیه مناطق محروم در کد رشته های غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) و 60 نفر باقی مانده بر اساس نوع گزینش کدرشته مذکور، به نسبت تعداد داوطلبان آزاد مناطق 1یا 2 یا 3 به تعداد داوطلبان کل در آن گروه آزمایشی بین آن ها توزیع می شود. سهمیه ایثارگران پس از اعمال سهمیه مناطق محروم به طور جداگانه برای سهمیه مناطق محروم و داوطلبان آزاد اعمال می‌شود. یعنی از 40 نفر سهمیه مناطق محروم، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 12 نفر به ایثارگران تعلق داشته و از 60 نفر باقی مانده که مخصوص داوطلبان آزاد است، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 18 نفر به ایثارگران تعلق خواهد داشت.

نحوه اعمال سهمیه مناطق محروم در رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی)

حداقل 30 درصد از ظرفيـت هـر يك از كدرشته‌هاي مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) اعم از ناحيه‌هاي، قطبي و كشوري دورة روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عـالي واقـع در اسـتانهـاي ايـلام، بوشـهر، چهارمحـال و بختيـاري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي اين استانها تخصيص مييابد.

به طور مثال اگر ظرفیت یک کد رشته زیر مجموعه سهمیه مناطق محروم (استان‌های قید شده در بند قبل) را 100 نفر در نظر بگیریم. از این 100 نفر ظرفیت، 30 نفر سهمیه مناطق محروم در کد رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) و 70 نفر باقی مانده بر اساس نوع گزینش کدرشته مذکور، به نسبت تعداد داوطلبان آزاد مناطق 1یا 2 یا 3 به تعداد داوطلبان کل در آن گروه آزمایشی بین آن ها توزیع می شود. سهمیه ایثارگران پس از اعمال سهمیه مناطق محروم به طور جداگانه برای سهمیه مناطق محروم و داوطلبان آزاد اعمال می‌شود. یعنی از 30 نفر سهمیه مناطق محروم، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 9 نفر به ایثارگران تعلق داشته و از 70 نفر باقی مانده که مخصوص داوطلبان آزاد است، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 21 نفر به ایثارگران تعلق خواهد داشت.

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم ریاضی و فنی

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم ریاضی و فنی با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی 288 داوطلب و فقط با اعمال سوابق تحصیلی 1 داوطلب و در مجموع 289 داوطلب مناطق محروم در رشته ریاضی پذیرش می شوند.

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم تجربی

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم تجربی با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی 55 داوطلب، فقط با اعمال سوابق تحصیلی 52 داوطلب و در مجموع 107 داوطلب مناطق محروم در رشته علوم تجربی پذیرش می شوند.

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم انسانی

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم انسانی با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی 65 داوطلب، فقط با اعمال سوابق تحصیلی 7 داوطلب و در مجموع 72 داوطلب مناطق محروم در رشته علوم تجربی پذیرش می شوند.

سهمیه داوطلبان بومی برخی از شهرستان ها

برخی از شهرستان ها فقط داوطلبان بومی خودشان را پذیرش می کنند. سایر داوطلبان نمی توانند کد رشته های این شهرستان ها را انتخاب نمایند. صد در صد ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی آن ها تعلق می گیرد و داوطلبان سهمیه آزاد کشوری مجاز به انتخاب این کد رشته ها نمی باشند.

 پذیرش دانشجو در شهرستان های اهر، ورزقان و هریس

 پذیرش دانشجو در شهرستان های اهر، ورزقان و هریس به مدت 5 سال و تا آزمون سراسری 96 فقط از داوطلبانی که محل اقامت یا محل دریافت مدرک تحصیلی سال دوم، سوم یا پیش دانشگاهی آن ها در یکی از این شهرستان ها بود، انجام می گرفت

پذیرش دانشجو در شهرستان های اهر، ورزقان و هریس به صورت زیر انجام می گرفت:

داوطلب در زمان وقوع زلزله باید در این شهرستان ها اقامت داشته باشد و تاییدیه فرمانداری را در زمان ثبت نام ارائه نماید.

تعهد خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود

تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان سهمیه این مناطق وجود ندارد.

فقط داوطلبان کلیه بخش های تابعه شهرستان های اهر، ورزقان و هریس، می توانستند با انتخاب کد رشته های مربوط به این شهرستان ها از سهمیه این مناطق بهره مند شوند

نحوه پذیرش دانشجو در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان

نحوه پذیرش دانشجو در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان به صورت زیر می باشد:

محل اقامت یا محل دریافت مدرک تحصیلی سال دوم، سوم یا پیش دانشگاهی آن ها در یکی از شهرهای ذکر شده باشد .

تعهد خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود.

به احتمال زیاد برای شهرستان های زلزله زده استان کرمانشاه (قصر شیرین، سر پل ذهاب، جوانرود، گیلان غرب، ثلاث باباجانی) از امسال کد رشته هایی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 اضافه می شود که فقط داوطلبان بومی این شهرستان ها را پذیرش می کند.

نحوه پذیرش دانشجو در شهرستان ابوموسی

40 درصد از ظرفیت کل رشته های روزانه دانشگاه های هرمزگان به داوطلبان بومی شهرستان ابوموسی تعلق می گیرد. 30 درصد به ایثارگران سهمیه های 5 درصدی و 25 درصدی و 30 درصد باقی مانده سهمیه آزاد کشوری است. سهمیه 40 درصدی به داوطلبان بومی شهرستان ابوموسی در صورتی تعلق می گیرد که 75 درصد از تراز آخرین فرد قبولی بر اساس جنسیت در سهمیه آزاد کشوری را کسب کرده باشد. یعنی اگر به عنوان مثال آخرین داوطلب دختر در سهمیه آزاد کشوری تراز 9000 را کسب کرده باشد تراز داوطلب دختر بومی شهرستان ابوموسی باید 75 درصد تراز 9000 باشد تا سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری شامل حال او شود. در غیر این صورت آن سهمیه به سهمیه آزاد کشوری تعلق می گردد. در نظر داشته باشید که این مقایسه بر اساس جنسیت می باشد.

شرط دوم برخورداری از سهمیه مناطق محروم شهرستان ابوموسی، سکونت به مدت سه سال در شهرستان ابوموسی است.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

 

شرایط برخورداری از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

داوطلبان در صورتی از شرایط سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری برخوردار هستند که محل اقامت یا محل دریافت مدرک تحصیلی سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی آن ها در یکی از شهرهای ذکر شده باشد. در صورت متفاوت بودن سه سال آخر تحصیل، محل تولد مبنای بومی بودن است. یعنی اگر داوطلبی سال دوم و سوم دبیرستان خود را در کرمانشاه و پیش دانشگاهی را در تهران خوانده باشد و محل تولدش کرمانشاه باشد بومی کرمانشاه به حساب می آید و می تواند از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری استفاده نماید.

نکته مهم : داوطلبان مناطق محروم در صورتی که کد رشته های دانشگاه های پردیس خود گردان را انتخاب نمایند باید شهریه را کامل پرداخت نمایند و دانشگاه تخفیفی برای آن ها قائل نمی شود.

تغییر رشته و انتقالی برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

تغییر رشته و انتقالی برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری ممنوع است. فقط در صورت موافقت استانداری ها انتقال به دانشگاه های واقع در قطب بومی امکان پذیر است. به عنوان مثال اگر داوطلبی که در دانشگاه هرمزگان درس می خواند قصد انتقالی داشته باشد با موافقت استانداری فقط می تواند به دانشگاه های بوشهر و یا کهگیلویه و بویراحمد منتقل شود. در جدول زیر می توانید قطب های بومی و استان های تابعه آن ها را ببینید.

قطب بومی

رشته‌هاي تحصيلي مخصوص استان بومي و داراي تعهد خدمت در دانشگاه هاي علوم پزشكي

جداول زیر رشته های دارای تعهد خدمت وزارت بهداشت می باشند که فقط داوطلبان بومی این شهرها می توانند آن ها را انتخاب کنند.

داوطلبان سهمیه آزاد کشوری حق انتخاب این کد رشته ها را در زمان انتخاب رشته ندارند. در گذشته مشکلات زیادی برای داوطلبان سهمیه آزاد کشوری زمان انتخاب رشته در مورد کد رشته های مناطق محروم پیش می آمد و با انتخاب این کد رشته ها عملا انتخاب یا انتخاب های آن ها سوخت می شد. به همین دلیل سازمان سنجش سیستم انتخاب رشته را به گونه ای طراحی کرد که با انتخاب این کد رشته ها پیغام خطا به داوطلب نمایش داده می شود.

داوطلبان بومی شهرهای جداول زیر می توانند علاوه بر انتخاب کد رشته های جداول کد رشته های مربوط به سهمیه آزاد کشوری را نیز انتخاب نمایند. برای روشن شدن موضوع داوطلبی را در نظر بگیرید که بومی مشهد می باشد. این داوطلب هم می تواند کد رشته 12543 (پزشکی سهمیه مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکی مشهد) و هم کد رشته 11753 سهمیه عادی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را انتخاب کند. به این ترتیب اگر رتبه جهت قبولی در کد رشته 11753 را کسب نکرده باشد با انتخاب کد 12543 از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری بهره مند شود و شانس قبولی خود را افزایش می دهد.

از لینک زیر می توانید جداول رشته های دارای تعهد خدمت وزارت بهداشت را مشاهده نمایید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

 

طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت

داوطلبان رشته های ریاضی و انسانی مناطق محروم ملزم به گذراندن طرح تعهد خدمت به مدت دو برابر مدت تحصیل و داوطلبان رشته تجربی ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت (سپردن تعهد خدمت به مدت سه برابر طول مدت تحصیل) می باشند. خرید طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت و جابجایی رشته امکان پذیر نمی باشد.

داوطلبان رشته های پیراپزشکی و پزشکی سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری به مدت 21 سال باید در مناطق محرومی که دانشگاه محل تحصیل آن ها با هماهنگی وزارت بهداشت تعیین می کند خدمت نمایند. بعد از اتمام 21 سال مدرک تحصیلی به آن ها ارائه می شود و قبل از اتمام دوره تعهد خدمت مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی باشند. در بهترین حالت که داوطلب در سن 18 سالگی در این رشته ها قبول می شود بعد از 7 سال و در سن 25 سالگی می تواند دکترای عمومی خود را بگیرد. سپس به مدت 21 سال باید در مناطق محروم به عنوان کارمند دولت خدمت کند. در 46 سالگی که تعهد خدمت به پایان می رسد مدرک تحصیلی خود را دریافت می کند و می تواند به عنوان دکتر عمومی مطب بزند و برای خودش کار کند. این داوطلبان تا زمانی که ده سال (نیمی از مدت تعهد خدمت خود) را سپری نکرده باشند اجازه شرکت در کنکور تخصص را ندارند. همچنین مجاز به نقل و انتقال و تغییر رشته نمی باشند و قبل از ثبت نام باید در حضور نمایندگان حقوقی دانشگاه در دفاتر اسناد رسمی سند تعهد امضا نمایند.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  امین محبتی‏ - 98/5/17

  سلام خسته نباشید من سیستان وبلوچستان زندگی میکنم سال دهم راهم سیستان درس خواندم وبرا یازدهم کرج میخواهم درس بخوانم آیا سهمیه میگیرم ودرصمن پدرم ایثارگره

 • تصویر فرد

  حمزه‏ - 98/5/17

  سلام.اگرمن سال دهم رو در منطقه ۲و دو سال یازدهم و دوازدهم رچ در منطقه۳تحصیل کرده باشم سهمیه من چه منطقه ای حساب میشه؟

 • تصویر فرد

  خانم رخشنده‏ - 98/5/17

  سلام وقت بخیر
  سهمیه شما منطقه 2 هست.

 • تصویر فرد

  مبیناحاتمی‏ - 98/4/1

  سلام خسته نباشید ی سوال بخش هایی از تهران هم میتونه جزو مناطقی باشه که سهمیه دارند؟مثل چهاردانگه؟

 • تصویر فرد

  فاطمه بهمنی‏ - 98/2/27

  سوالی داشتم آیا بخشهای خراسان رضوی مثل گلبهار جزءسهمیه منطقه 3 میباشد

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/1/15

  هر شخص از منطقه محروم تا چند سال میتواند از سهمیه منطقه محرومش استفاده کند

 • تصویر فرد

  منا‏ - 97/10/20

  سلام وقت بخیر. اگر پزشکی بر اساس سهمیه بومی قبول بشیم تعهد خدمت داریم؟ یا رشته های تعهد خدمت و بومی متفاوتند؟ من بومی استان کرمانشاه هستم اگه برای انتخاب رشته از سهمیه بومی قبول بشم شرایط تعهد خدمت شامل حال من میشه؟ در ضمن من متولد اصفهان هستم شناسنامه م در کرمانشاه صادر شده تا 18 سالگی در کرمانشاه بزرگ شدم و پیش دانشگاهی رو هم کرمانشاه بودم اما دو تا امتحان تجدید شدم و در اصفهان پاس کردم. سهمیه بومی حساب میشم یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی کنین

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 97/9/29

  سلام با تشکر از توضیحاتتون
  من یه سوال برام پیش اومده...
  من تا کلاس نهم تو شیراز درس خوندم اما الان که پایه دهم هستم رفتیم شهر ابرکوه تو استان یزد که منطقه 3 هست
  حالا با توجه به این که من 3 سال دوره تحصیل خودم رو توی منطقه 3 میگذرونم و بومی استان یزد محسوب میشم اگر بخوام برای انتخاب رشته کنکور پزشکی یا دندانپزشکی شیراز رو انتخاب کنم...طبق قانون بومی گزینی من باز هم منطقه 3 حساب میشم یا چون از استان بومی خودم بیرون اومدم دیگه طبق گزینش ازاد و کشوری حساب میشم؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 97/8/10

  سلام زمان ثبت نام کنکور 98 مشخص شده یا الکی میگن؟من توی ثبت نام کنکور 98 تحصیلیکو خوندم زده 24 بهمن زمان ثبت نامه درسته؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 97/9/25

  سلام. تقربیا هر ساله اواسط بهمن ماه و یا اواخرش ثبت نام انجام میشه

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد