شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

تعداد بازدید 3060 دفعه

شهریه نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) دروس نظری (به ازای هر واحد) دروس عملی ( به ازای هر واحد) عمومی (به ازای هر واحد)
6,782,600 1,628,000 2,442,000 976,800

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی رشته های مدیریت، اقتصاد و زبان دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) دروس نظری (به ازای هر واحد) دروس عملی ( به ازای هر واحد) عمومی (به ازای هر واحد)
6,782,600 1,808,400 2,442,000 976,800

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) دروس نظری (به ازای هر واحد) دروس عملی ( به ازای هر واحد) شهریه پایان نامه 
11,171,600 2,712,600 4,070,000 6,782,600

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های مدیریت، اقتصاد و زبان دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) دروس نظری (به ازای هر واحد) دروس عملی ( به ازای هر واحد) شهریه پایان نامه 
10,054,000 1,808,400 4,070,000 4,522,100

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) دروس نظری (به ازای هر واحد) شهریه پایان نامه 
70,999,500 9,044,200 18,089,500

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد