رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ

تعداد بازدید 6163 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان تاریخ در آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد تاریخ در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد تاریخ سال 98 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
88 تاریخ اسلام روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
215 تاریخ اسلام روزانه- دانشگاه اصفهان
401 تاریخ تشیع روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
86 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
198 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم- دانشگاه تهران
301 تاریخ ایران اسلامی روزانه- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
399 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه یزد
921 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه آیت اله حایری - میبد
37 تاریخ ایران باستان روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
137 تاریخ عمومی جهان نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
113 تاريخ ايران باستان روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
319 تاريخ ايران باستان نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
398 تاريخ ايران باستان روزانه-دانشگاه اروميه
23 تاريخ ايران اسلامي روزانه-دانشگاه تهران
74 تاريخ ايران اسلامي روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
216 تاريخ انقلاب اسلامي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
324 تاريخ ايران اسلامي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
475 تاريخ ايران اسلامي روزانه-دانشگاه تبريز
598 تاريخ ايران اسلامي نوبت دوم-دانشگاه اراك
1257 تاريخ ايران اسلامي نوبت دوم-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد
1507 تاريخ ايران اسلامي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
2502 تاريخ ايران اسلامي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان ايلام -مركزايلام
2588 تاريخ انقلاب اسلامي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين
50 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه تهران
145 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
237 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
274 مطالعات اسياي مركزي وقفقاز نوبت دوم-دانشگاه تهران
309 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه شيراز
684 مطالعات اسياي مركزي وقفقاز روزانه-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
2359 مطالعات اسياي مركزي وقفقاز پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزاردبيل
2530 تاريخ تشيع پيام نور مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزمشهد
148 تاريخ عمومي جهان نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
380 تاريخ عمومي جهان روزانه-دانشگاه تبريز

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد