هدف ما ارتقاء دانش عمومی دانش آموختگان دانشگاه های کشور از طریق اثر بخش نمودن روش های مطالعه ایشان می باشد.

تیم 3 گام در نظر دارد با طراحی روش های علمی و به روز و با استفاده از ترکیب تکنولوژی و علم آموزش و روان شناسی، روش هایی را برای ایجاد لذت مطالعه اثر بخش ابداع نماید. در راستای این هدف، آزمون های سراسری محل بسیار مناسبی برای تمرین روش های صحیح مطالعه بوده کما اینکه بسیاری از روش هایی که ما به آن ها پرداخته ایم را در مسیر همین آزمون ها آموخته ایم.

توصیه ای دوستانه

توصیه می کنیم به دوران آمادگی خود برای آزمون فقط به دید یک آزمون نگاه نکنید. تلاش کنید در این مسیر، لذت دانستن و فهم عمیق را کسب نمایید تا با کمک هم بتوانیم با مطالعه متون غیر درسی در زمان پس از پذیرفته شدن در آزمون کارشناسی ارشد، متوسط زمان مطالعه ایران عزیزمان را بالا برده و نهایتاً در ارتقای سطح عمومی دانش، گامی برداشته باشیم.

آنچه در حال حاضر شاهد خواهید بود:

فاز اول تیم 3گام دات کام زیر نظر مؤسسه علمی رتبه سازان 3 گام، طراحی و اجرای روش مطالعه اثر بخش در آزمون کارشناسی ارشد می باشد که براساس 3 اصل زیر صورت گرفته است:

1- منابع خوب مطالعه

2- تلفیق اهداف و بودجه زمانی مطالعه

3- مشاوره هدفمند و هوشمند

 

3گام دات کام در آینده

در فاز های بعدی علاوه بر طراحی روش های ارزیابی بر مبنای ظرفیت درونی هر فرد، روشی را نیز برای مؤثر ساختن مطالعه عمومی ارائه خواهیم نمود.