انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98- قبولی با معدل در دانشگاه روزانه دولتی!

تعداد بازدید 22993 دفعه

راهنمای جامع انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98 به شما کمک می کند که در انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی خود عملکرد بهتری داشته باشید. در این راهنما، تفاوت های انتخاب رشته بدون کنکور سراسری را با انتخاب رشته با کنکور سراسری با هم مقایسه می کنیم و نکاتی که باید در انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی بدانید را توضیح می دهیم.

نوع پذیرش رشته های بر اساس سوابق تحصیلی 98

نوع پذیرش رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 98، اولین نکته ای است که در راهنمای جامع انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی به آن می پردازیم. همانطور که می دانید پذیرش در رشته های با کنکور سراسری 98( و سال های گذشته)، بر اساس ناحیه و قطب بومی انجام می گیرد، همچنین پذیرش رشته های بر اساس سوابق تحصیلی 97 هم بر همین اساس صورت پذیرفت. این نوع پذیرش رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی باعث می شد که مثلا داوطلبی که در اصفهان تحصیل کرده برای قبولی در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه خوانسار که با اصفهان در یک ناحیه قرار دارد،  شانس بیشتری نسبت به داوطلبان تهرانی داشته باشد. اما انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در سال 98 یک تفاوت بزرگ دارد و آن تفاوت این ست که دیگر ناحیه و قطب بومی در انتخاب رشته های بر اساس سوابق تحصیلی 98 تاثیری ندارد و بنابراین برای مثال، داوطلبان اصفهانی و تهرانی و به صورت کلی کل داوطلبان کشور، بر حسب نوع سهمیه منطقه خود شانس یکسانی برای قبولی در دانشگاه خوانسار خواهند داشت. یعنی داوطلب منطقه یک اصفهان با داوطلب منطقه یک تهران و شیراز و ... نفاوتی ندارد ولی همین داوطلبان با دواطلبان منطقه 2 د همه جای ایران با هم تفاوت دارند. تفاوت آنها هم در تعداد پذیرش است.  توجه داشته باشید که این قانون برای تمام دانشگاه ها و مناطق ایران یکسان است و داوطلبان از کل مناطق شانس یکسانی برای رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه های مختلف خواهند داشت.

دانلود دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98 

لیست همه رشته های سوابق تحصیلی سال 98

 

تاثیر نوع دیپلم بر انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 98

تاثیر نوع دیپلم بر انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی، یکی دیگر از تفاوت های انتخاب رشته صرفا براساس سوابق تحصیلی 98 با سال های قبل است، انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی تا سال گذشته و قبل از 98 به این شکل بود که داوطلبان گروه های آزمایشی 5 گانه یعنی تجربی، ریاضی، انسانی، زبان و هنر، فقط می توانستند رشته هایی را در لیست انتخاب رشته خود وارد کنند که در دفترچه انتخاب رشته گروه آنها موجود بود. در دفترچه های قبل از 98، همه رشته های با آزمون و بدون آزمون یا اصولا براساس سوابق تحصیلی همگی در یکجا قرار داشتند. در تصویر زیر این مورد را به وضوح می توانید ببینید. مثلا در دفترچه انتخاب رشته تجربی سال گذشته یعنی 97، لیست کد رشته ها به این ترتیب در دفترچه انتخاب رشته تجربی آمده بود. مثل دانشگاه مازندران در گروه تجربی:

 کد رشته های دانشگاه مازنداران در دفترچه انتخاب رشته با آزمون 97
کد رشته های دانشگاه مازنداران در دفترچه انتخاب رشته با آزمون 97

 

اما در دفترچه انتخاب رشته تجربی سال 98، دو دفترچه آمد. یکی دفترچه با آزمون که در عکس زیر تصویر دانشگاه مازندران سال 98 را در گروه تجربی می بینید. یک دفترچه براساس سوابق تحصیلی که باز هم در عکس های زیر می توانید نمونه آن را برای دانشگاه مازندران ببینید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98 

 کد رشته های دانشگاه مازنداران در دفترچه انتخاب رشته با آزمون 98
کد رشته های دانشگاه مازنداران در دفترچه انتخاب رشته با آزمون 98

 

 کد رشته های دانشگاه مازنداران دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98
کد رشته های دانشگاه مازنداران در دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98

نرم افزار انتخاب رشته سوابق تحصیلی 98

 

یعنی در مجموع به جای 5 دفترچه انتخاب رشته هم برای با آزمون و ه برای براساس صرفا سوابق تحصیلی 6 دفترچه آمده است که 5 تای آنها برای رشته های با آزمون هر یک از گروه های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان است و یک دفترچه کلا برای همه رشته های سوابق تحصیلی و بدون کنکور همه گروه ها و رشته هاست. جالب این است که داوطلبان رشته انسانی نمی توانستند کد رشته هایی را در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خود وارد کنند که در دفترچه انتخاب رشته رشته های ریاضی یا تجربی آمده بود. اما دفترچه جدید انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98 به صورت یک دفترچه مشترک برای همه رشته ها منتشر شده است و حالا انسانی ها نیز می توانند از رشته های ریای فیزیک و تجربی انتخاب کنند. البته احتمالا فقط می توانند انتخاب کنند ولی قبولی بعید است چون که ضریب معدلی که لحا می شود باعث می شود تا از بدترین دانش آموزان ریاضی و تجربی نیز معدل انسانی ها پایین تر بیاید و البته بالعکس، به جز رشته هایی مثل مدیریت و حسابداری و روانشناسی که بین هر سه مشترک است و معدل هیچ گروهی نسبت به گروه دیگر امتیازی ندارد.

بنابرابن دانش آموزان گروه های آموزشی مختلف می توانند، در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خود، رشته های گروه های آزمایشی دیگر را هم انتخاب کنند. نکته مهم دیگر در تاثیر نوع دیپلم بر انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98 است. نکته، این است که  شانس قبولی در کد رشته هایی که از گروه های  آزمایشی دیگر در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خود وارد می کنید با توجه به نوع دیپلم شما، متفاوت خواهد بود. این شانس  قبولی در انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی با توجه به جدولی تعیین می شود که در دفترچه انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 98 آمده است. که برای راحتی شما جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) با توجه به نوع ديپلم و گروه تحصيلي برای انتخاب رشته 98 را آورده ایم.

نوع دیپلم

ریاضی فیزیک(کد10)

علوم تجربی(کد11)

ادبیات و علوم انسانی (کد 12)

علوم و معارف اسلامی (کد 18)

سایر عناوین دیپلم*

گروه تحصیلی

علوم ریاضی و فنی

100

100

57/1

57/1

54/1

علوم تجربی

100

100

57/1

57/1

54/1

علوم انسانی**

57/1

57/1

100

100

54/1

هنر

100

100

100

100

100

زبان

100

100

100

100

100

 

لیست همه رشته های سوابق تحصیلی سال 98

با تحلیل جدول متوجه خواهید شد که مثلا داوطلبان رشته های ریاضی و تجربی برای قبولی در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خود، شانس یکسانی در کد رشته های همدیگر دارند. برای مثال یک داوطلب ریاضی برای انتخاب رشته هایی مثل گیاه پزشکی و علوم دامی که در دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98 مخصوص گروه تجربی اعلام شده است، شانس یکسانی با داوطلب تجربی خواهد داشت یا داوطلب تجربی ای که بخواهد رشته مهندسی پزشکی درج شده در دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی مخصوص گروه ریاضی را انتخاب کند شانس او با یک داوطلب ریاضی برابر خواهد بود.

توجه داشته باشید که برای داوطلب رشته انسانی ای که بخواهد کدرشته های ریاضی و تجربی را در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خود وارد کند شرایط متفاوت است و معدل او در عدد 0/571 ضرب خواهد شد و طبیعتا شانس داوطلب انسانی نسبت به شانس داوطلبان ریاضی و تجربی با معدل یکسان برای کد رشته یکسان پایین تر خواهد آمد. این وضعیت برای داوطلبان ریاضی و تجربی که بخواهند کد رشته های علوم انسانی را در  انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خود وارد کنند هم صادق است و معدل آ نها در عدد 0/571 ضرب خواهد شد. البته استثنائاتی هم وجود دارد که حتما را  مطالعه بفرمایید. این استثنائات، شامل رشته رشته هایی مثل حسابداری، مدیریت، روانشناسی می باشد. در توضیحات دفترچه انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 98 آمده است که "ضريب تاثير معدل داوطلبان داراي ديپلم رياضي فيزيك يا علوم تجربي براي پذيرش در مقاطع كارداني و كارشناسي رشته هاي حسابداري، اقتصاد، روانشناسي، علوم ورزشي، مديريت اموربانكي، مديريت صنعتي، مديريت مالي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت دولتي، مديريت امورگمركي، مديريت فرهنگي هنري، مديريت كسب وكارهاي كوچك،مديريت وبازرگاني دريايي، جهانگردي و هتلداري،علم اطلاعات و دانش شناسي، گردشگري، كارداني امور بانكي، كارداني بيمه، كارداني امور دولتي و كارداني امور مالي و مالياتي گروه علوم انساني 100 ميباشد. این توضیحات به این معنی است که داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی چنانچه در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 98 خود بخواهند از رشته ها ی بالا انتخاب کنند معدل آن ها ضریب نخواهد خورد و مسلما در این کدرشته ها و با معدل اصلی خود نسبت به کد رشته های دیگری که باید ضریب برای معدل اعمال شود، شانس  قبولی آن ها در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی بیشتر خواهد شد.

*منظور از سایر عناوین دیپلم طبق جدول درج شده در دفترچه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98، دارندگان دیپلم های کاردانش و فنی حرفه ای، بهیاری، ماشین آلات کشاورزی، مديريت روستايي و كشاورزي، صنايع غذايي كشاورزي و كشاورزي عمومي می باشد.

 

نرم افزار انتخاب رشته سوابق تحصیلی 98

تعداد کل انتخاب ها در انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98

تعداد کل انتخاب ها در انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98، 100 انتخاب می باشد. توجه داشته باشید که تا سال 97 انتخاب رشته با آزمون و انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی باهم انجام می شد و داوطلبان باید همه کد رشته های با کنکور و بدون کنکور سراسری خود را در 150 انتخاب می گنجاندند. اما انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی 98 و انتخاب رشته با کنکور سراسری 98 به صورت جداگانه برگزار می شود. به این ترتیب در مجموع هر داوطلب امکان انتخاب 250 کد رشته را خواهد داشت. 150 انتخاب برای رشته های با آزمون و 100 نتخاب برای رشته های براساس سوابق تحصیلی.

قبولی در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی 98

نکته دیگر در راهنمای جامع انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، در مورد قبولی در این رشته ها است. اولین نکته این است که برای داوطلبان این است که چه در کنکور شرکت کرده باشند و چه شرکت نکرده باشند، حق قبول شدن در رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی را خواهند داشت و فقط و فقط معدل آنها اهمیت دارد. مثلا اگر رتبه یک کنکور تجربی معدل 18 داشته باشد و یک داوطلبی که کلا در آزمون غایب بوده است و محدل 18/5 دارد تفاوتی ندارند و البته جایگاه قبولی کسی که معدل 18/5 دارد خیلی خیلی بهتر از همان رتبه یک کنکور با معدل 18 است.

نکته مهم تر این است که مثلا با چه معدلی می توانیم در دوره های مختلف قبول شویم. طبیعتا هر قدر معدل ما بالاتر باشد در دوره های بهتر و دانشگاه های معتبرتری قبول می شوید. 

جدول قبولی براساس معدل به زودی در پایین همین مطلب براساس قبولی های سال گذشته با توجه به معدل کتبی دیپلم قرار می گیرد.

نرم افزار انتخاب رشته سوابق تحصیلی 98

انتخاب رشته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی 98

امسال بر خلاف سال گذشته پذیرش در رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 98 (پذیرش صرفا بر اساس معدل کتبی دیپلم) به صورت جدا از رشته محل های با آزمون می باشد و پذیرش بر اساس معدل کتبی دیپلم، نوع دیپلم و رشته انتخابی داوطلب انجام می شود. هم داوطلبانی که در کنکور سراسری 98 شرکت کرده اند و هم داوطلبانی که شرکت نکرده اند می توانند برای رشته های بدون کنکور سراسری 98 ثبت نام و انتخاب رشته کنند. آخرین مهلتی که سازمان سنجش برای ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 98 در نظر گرفته است 6 شهریور 98 است تا داوطلبانی که در کنکور سراسری 98 شرکت کرده اند بعد از مشاهده کارنامه خود تصمیم نهایی را بگیرند. برخی از رشته های بدون کنکور سراسری 98 در دانشگاه های دولتی، برخی از رشته ها در دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی و برخی دیگر در هر دو گروه مشترک هستند.

دانشگاه ها و موسسات پذیرنده بر اساس معدل داوطلبان (از بیشترین معدل به کمترین معدل) با توجه به نوع دیپلم و رشته انتخابی تا سقف پذیرش در هر یک از سهمیه ها، افراد را مرتب کرده و با آن ها تماس می گیرند. 

پس از تماس، داوطلب باید به دانشگاه پذیرش شده مراجعه نماید و مدارک مورد نظر برای ثبت نام، وجه پرداختی و تعهدنامه کتبی مبنی بر علاقه به تحصیل در کد رشته محل انتخابی در دانشگاه یا موسسه پذیرش شده را ارائه نماید. دانشگاه‌ها برای پذیرش، سهمیه‌ها و سایر شرایط و مقررات را در نظر می‌ گیرند اما تایید نهایی را سازمان سنجش انجام می دهد.

20 درصد ظرفیت پذیرش رشته های بدون کنکور سراسری 98، روزانه و 50 درصد مربوط به دوره های شبانه است؛ اما بیشتر ظرفیت شهریه پردازها به پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی اختصاص دارد. 

لیست همه رشته های سوابق تحصیلی سال 98

در جداول زیر می توانید لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 98 را به تفکیک دوره مشاهده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته سوابق تحصیلی 98

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 98/11/18

  سلام من یه سوال دارم خواهش میکنم که جواب بدین من امسال با سوابق تحصیلی وارد دانشگاه شدم اما از رشته ام خوشم نمیاد ایا امکانش هست که سال بعد دوباره بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کنم ؟؟؟

 • تصویر فرد

  آیدا‏ - 98/10/8

  سلام میشه بگین این کارنامه سبزا کی میاد بخدا خسته شدیم دیگه

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/7/7

  ممنون از توضیحاتتون؛کی جواب انتخاب رشته میاد!؟ صبرمون لبریز شده😢

 • تصویر فرد

  ftm‏ - 98/7/6

  سلام منم معدل دیپلمم۱۳/۲۷ و معدل کلم ۱۸/۰۷شانس قبولیم برای زبان چقدره؟

 • تصویر فرد

  مرسانا‏ - 98/7/1

  سلام ممنون از توضیحات واضحتون معدل دیپلمم ۱۵/۳۰و معدل کلم ۱۶/۷۰هستش شانس قبولیم برای رشته علوم ورزشی شبانه دانشگاه رازی چقدره رشتم انسانیه

 • تصویر فرد

  a.b‏ - 98/6/23

  مرسی خیلی مطالب خوب و مفید بود.

 • تصویر فرد

  آیناز‏ - 98/6/15

  سلام مرسی از توضیحات کاملتون من معدل دیپلمم12و معدل کلم 16 هستش برای زبان خارجه انتخاب رشته کردم بنظرتون شانس قبولیم چقدره؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc