سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، از سال 97 به انتخاب رشته کارشناسی ارشد افزوده شد. با توجه به اهمیت سهمیه 5 درصدی کنکور ارشد و از طرفی ویژگی های خاص کارنامه سهمیه 5 درصدی ایثارگران کنکور ارشد و تاثیر آن در قبولی و انتخاب رشته کارشناسی ارشد افراد دارای سهمیه 5 درصد، تصمیم گرفتیم به طور مفصل به توضیح این سهمیه ایثارگران بپردازیم.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، متعلق به جانباز کمتر از 25 درصد، همسر و یا فرزند جانباز کمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه است. سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد، به معنای اختصاص 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل یا هر کد رشته دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد است. شرط اختصاص این 5 درصد اط ظرفیت کسب حداقل 70 درصد از نمره تراز آخرین قبولی فرد بدون سهمیه یا با پذیرش آزاد در ان کد رشته محل باشد. پس علاوه بر اینکه شما باید دارای شرط اصلی سهمیه 5 درصد ایثارگران باشید (یعنی جانباز کمتر از 25 درصد یا خانواده جانباز کمتر از 25 درصد یا همسر و فرزند فردی که حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها داشته باشد) باید 70 درصد از تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را نیز بیاورید. در نهایت علاوه بر امتیاز 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل در دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش، شما یک امتیاز دیگر هم کسب می کنید و آن امتیاز این است که در صورت خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگران ارشد، ظرفیت باقی مانده ابتدا به سهمیه 5 درصد ایثارگران می رسد و اگر باز هم خالی ماند به سهمیه آزاد می رسد. حالا می خواهیم دقیقاً تمامی این موارد را به صورت کاملا ساده و واضح توضیح بدهیم.

کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران

کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران در ساختار کارنامه کارشناسی ارشد تفاوت زیادی با کارنامه سهمیه آزاد ارشد ندارد. در کارنامه کنکور ارشد 5 درصد ایثارگران در بخش اول کارنامه، مشخصات شناسنامه داوطلب آورده شده است که در همین بخش، مهم ترین قسمت یعنی قسمتی که سهمیه ثبت نامی و سهمیه نهایی داوطلب آورده شده است، وجود دارد. در این قسمت مشخص می شود که سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد برای متقاضی این سمهمیه 5 درصدی، تایید شده است یا خیر.

 

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش مشخصات و تایید سهمیه 5 درصد ایثارگران
کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش مشخصات و تایید سهمیه 5 درصد ایثارگران

در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران اصلی ترین تفاوت آن مربوط است به آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته سهمیه ایثارگران 5 درصدی که این آخرین رتبه، تعیین می کند که آیا شما حق انتخاب رشته کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران را خواهید داشت یا خیر. در نظر داشته باشید که در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، شما باید حتما 70 درصد نمره تراز آخرین کسی که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده است و سهمیه آزاد داشته است را کسب کرده باشید. به خصوص اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که می خواهیم برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد دوره های روزانه اقدام کنیم. شاید شما در کارنامه ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران را داشته باشید ولی برای دوره روزانه حق استفاده از سهمیه 5 درصد را نداشته باشید، نه به خاطر اینکه جزء ایثارگران نیستید بلکه دلیل این امر این است که شما به حد نصاب علمی لازم نرسیده اید و 70 درصد تراز آخرین فرد مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه سهمیه آزاد را به دست نیاورده اید. دقت در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، یک موضوع دیگر را نیز برای ما مشخص می کند که برای اینکه کامل متوجه شوید، بیاید به مثال و جدول زیر توجه کنید تا به طور کامل حد نصاب علمی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد را درک کنید.

فرض کنید مثلا در رشته عمران، آخرین فردی که سهمیه آزاد داشته است و مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه شده است، دارای تراز 6000 باشد. برای اینکه شما در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، مجاز به انتخاب رشته با استفاده از سهمیه 5 درصدی دوره های روزانه شوید باید حداقل 70 درصد تراز این آخرین نفر را آورده باشید. یعنی 70 درصد عدد 6000 را. حالا برای درک کامل از شرایط سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته ارشد دوره های روزانه، به جدول زیر نگاه کنید:

ردیف تراز آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته در سهمیه آزاد نمونه تراز سهمیه 5 درصد ایثارگران وضعیت مجاز
1 6000 4350 مجاز
2 6000 4190 غیرمجاز

در جدول بالا، نفر ردیف 1 مجاز به انتخاب رشته روزانه در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد خواهد شد زیرا تراز او 4350 شده است که نسبت به 70 درصد تراز 6000 فرد سهمیه آزاد، قدری بالاتر است ولی نفر ردیف دوم به دلیل پایین تر بودن تراز از کف قابل قبول 70 درصد تراز سهمیه آزاد، حق انتخاب رشته دروه های روزانه را ندارد حتی با اینکه سهمیه 5 درصدی ایثارگری او تایید شده باشد. کف تراز قابل قبول باید 4200 باشد پس هر کسی کمتر از 4200 تراز داشته باشد، غیر مجاز خواهد شد. مانند ردیف دم جدول بالا برای سهمیه های 5 درصد ایثارگران کنکو رکارشناسی ارشد 98.

 

 

تفاوت بزرگ بعدی در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، در آخرین رتبه مجاز سهمیه است. کلا ما در آزمون کارشناسی ارشد، چند نوع سهمیه اصلی داریم که به طور مستقیم در کارنامه کنکور ارشد درج می شود:

 • سهمیه آزاد
 • سهمیه 5 درصد ایثارگران
 • سهمیه 25 درصد ایثارگران
 • سهیمه خانواده شهدا
 • سهمیه رزمندگان

در اعلام رتبه در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، تعداد افراد شرکت کننده در این سهمیه ها بسیار مهم است. زیرا این تعداد باعث می شود تا عدد رتبه شما با توجه به درصدهای شما بسیار متفاوت باشد. مثلا اگر تعداد داوطلبان موجود در سهمیه 5 درصد ایثارگران 200 نفر باشد و شما رتبه 20 را کسب کرده باشید، بین 200 نفر، نفر بیستم سهمیه 5 درصد ایثارگران شده اید و این به معنای این نیست که در کل کشور رتبه شما 20 شده است و حتی ممکن است رتبه شما در کل کشور برابر با 2000 باشد. پس اصلا گول رتبه خیلی پایین سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد خود را نخورید و ببینید که در بین چند نفر این رتبه را به دست آورده اید. حالا بیایید دقیق تر و براساس یک کارنامه واقعی این مورد را بررسی کنیم.

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش رتبه و تراز و وضعیت مجاز
کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش رتبه و تراز و وضعیت مجاز

در کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تصویر بالا، نمره کل یا تراز داوطلب سهمیه ایثارگران برابر با 3545 شده است. یعنی از 10000 نمره کامل تراز، او تراز 3545 را کسب کرده است. با این تراز، رتبه او در بین هم سهمیه ای های خود یعنی کسانی که مانند خود او دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران هستند، 169 شده است. از طرف دیگر، مهم این است که بدانیم او بین چند نفر رتبه 169 را به دست آورده است. اگر به ستونی که با کادر قهوه ای رنگ مشخص کردم دقت کنید می بینید که آخرین رتبه مجاز در سهمیه دردوره روزانه برابر با 1424 شده است. یعنی این داوطلب در بین 1424 نفر، نفر 169 سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکو رارشد شده است. حالا اگر می خواهید بدانید این داوطلب بدون سهمیه چه رتبه ای را به دست آورده است باید به رتبه دوالب بدون سهمیه یعنی کادر سبز رنگ دقت کنید که می بینید داوطلب در بین همه داوطلبان کارشناسی ارشد در رشته عمران، رتبه 1727 را به دست اورده است. یعنی حتی رتبه کشوری او از تعداد افراد موجود و مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه در سهمیه 5 درصد ایثارگران بیشتر شده است. این خودش یک امتیاز برای این افراد محسوب می شود که با تراز های بدتر می توانند مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه شوند. اما این تمام داستان نخواهد بود که به زودی درباره شانس قبولی داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد صحبت خواهیم کرد و خواهید دید که تاثیر خیلی زیادی در قبولی و شانس قبولی نهایی افراد دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران ندارد. اگر بخواهیم بدانیم تعداد کل افراد شرکت کننده در کنکور ارشد عمران که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران هستند چند نفر است، توجه شما را جلب می کنم به ستونی که دور ان را کادر آبی رنگ کرده ایم. عدد 1929 نشان دهنده تعداد کل شکرت کننده های دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران است.

 

 

70 درصد تراز یا حد نصاب علمی برای سهمیه 5 درصد ایثارگران

یکی از اصلی ترین شروط قبولی با عنوان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، کسب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد است. به واژه حداقل ، خوب دقت کنید که بسیار نکته مهمی در سهمیه 5 درصد به حساب می آید. لزوماً شما با کسب 70 درصد نمره تراز، در کد رشته محل مذکور قبول نمی شوید، بلکه شما وقتی 70 درصد نمره تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشید، حد نصاب علمی برای بررسی در آن کد رشته محل را به درست می آورید. اینکه قبول شوید یا نه بستگی به این دارد که چند نفر از سایر داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد در رشته شما، در ان کد رشته محل، حد نصاب را آورده باشند و بهترین فرد که کمترین اختلاف تراز را به آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد دارد، قبول می شود. در مجموع می توان گفت که احتمال اینکه یک نفر با کسب حداقل 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد بتواند در آن کد رشته محل پذیرفته شود بسیار بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است. در کارنامه نهایی انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد که بعد از مشخص شدن قبولی ها منتشر می شود و معروف به کارنامه سبز است، در کنار بعضی از انتخاب های بچه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علامت گذاری شده است که منظور از این علامت این است که شما، با توجه به نمره ترازی که به دست آورده اید، حد نصاب علمی لازم برای بررسی شدن در این کد رشته را کسب نکرده اید و سهمیه شما حساب نمی شود چون شرط 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را به دست نیاورده اید.

 

شانس قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد از ابتدای تصویب تا زمان اعمال توسط سارمان سنجش، حاشیه های بسیار زیادی را داشت. در ابتدا بسیاری از بچه های بدون سهمیه یا سهمیه آزاد، اعتراض کردند که چرا باید چنین سهمیه ای به کنکور ارشد افزوده شود و شانس ما را کمتر کند و از سوی دیگر خود بچه های سهمیه 5 درصد ایثارگران نیز دچار ابهام شدند که آیا این سهمیه باعث می شود تا ما راحت تر قبول شویم یا اینکه در قبولی ما تاثیری نخواهد داشت. بحث شانس قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران، تبدیل شد به یکی از بزرگترین چالش های انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال گذشته که اولین دوره اعمال سهمیه 5 درصدی بود.

با توجهه به مطالبی که در بالا گفته شد می توان به سادگی نتیجه گیری کرد که سهمیه 5 درصد ایثارگران، تاثیر خیلی زیادی در قبولی نهایی شما نخواهد داشت. تقریبا تراز نهایی شما خیلی باید نزدیک به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد باشد تا این سهمیه بتواند برای شما مثمر ثمر واقع شود. وقتی از بسیاری از دارندگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد سال گذشته پرسیدیم که چقدر این سهمیه برای شما تاثیرگذار بدوه است، در کمال تعجب بسیاری از آنها عنوان کردند که واقعا تاثیری نداشته است و حتی بعضی ها گفتند ای کاش این سهمیه را نداشتم چون فکر می کردند اوضاعشان حتی بدنر نیز شده است. شانس قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران زمانی خیلی تاثیرگذار خواهد بود که شما در بین افراد هم سهمیه ای خود جزء رتبه های خوب باشید. مثلا ممکن است اگر شما سهمیه 5 درصد ایثارگران را نداشتید رتبه شما در سهمیه آزاد برابر با 50 می شد و حالا با سهمیه 5 درصد ایثارگران رتبه شما 5 می شود که در این حالت می تواند تاثیرگذار باشد. اما توجه داشته باشید که تفاوت زیادی بین قبولی رتبه 50 و 5 شاید وجود نداشته باشد. بنابراین لطفا توجه داشته باشید که زمانی به سهمیه 5 درصد ایثارگران امید داشته باشید که نمره تراز خیلی خوببی را به دست اورده باشید و جزء رتبه های زیر 10 تا 30 باشید.

بزرگرتین اشتباهی که داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران در کنکور ارشد مرتکب می شوند این است که رتبه سهمیه 5 درصد ایثارگران خود را با رتبه سهمیه آزاد یکی می دانند و در نتیجه شانس قبولی خود را معادل شانس قبولی همان رتبه در سهیه آزاد تلقی می کنند. به قبولی دو رتبه یکسان در سهمیه آزاد و سهمیه 5 درصد ایثارگران در جدول زیر توجه کنید تا کامل متوجه شوید:

رتبه و رشته قبولی در سهمیه آزاد قبولی در سهمیه ایثارگران
رتبه 60 تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 1 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه دانشگاه تهران روانشناسی ورزشی نوبت دوم علامه طباطبایی
رتبه 11حقوق خصوصی حقوق خصوصی روزانه دانشگاه شهید بهشتی حقوق خصوصی روزانه دانشگاه چمران اهواز

با توجه به این جدول کاملا مشخص است که رتبه شما در سهمیه 5 درصد ایثارگران اصلا قابل مقایسه با رتبه شما در سهمیه آزاد نیست. پس شانس قبولی خود را با رتبه معادل خود در سهمیه آزاد نسنجید. همانطور که می بینید رتبه 11 رشته حقوق با سهمیه به زحمت توانسته است روزانه چران اهواز را قبول شده است در حالیکه رتبه 11 سهمیه آزاد به راحتی روزانه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی را اورده است در حالیکه اگر بخواهیم بگوییم قبولی دانشگاه بهشتی در روزانه حقوق خصوصی با سهمیه 5 درصد ایثارگران چند بوده است باید بگوییم فقط رتبه 2 سهمیه 5 درصد ایثاگران توانسته در حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شود!

 

 

اختصاص 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

نامگذاری سهمیه 5 درصد ایثارگران به این نام، به دلیل اختصاص 5 درصد از ظرفیت هر کد رشته محل از دانشگاه ها به این سهمیه است. مثلا اگر دنشگاه تهران 20 نفر ظرفیت داشته باشید، 5 درصد از 20 نفر طرفیت، به بچه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تعلق می گیرد. یعنی عملاً فقط یک نفر! پس باز هم می بینید که سهمیه 5 درصد ایثارگران، شانس قبولی را چندان افزایش نمی دهد. نکته جالب تر اینجاست که حتی ممکن است در بعضی کد رشته محل ها هیچ ظرفیتی به سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تعلق نگیرید. مثلا اگر یک دانشگاه 5 نفر ظرفیت داشته باشدی، 5 درصد این 5 نفر به سهمیه 5 درصد ایثارگران تعلق می گیرد. 5 درصد 5 نفر یک عدد اغ=عشاری زیر یک خواهد بود و عملا ظرفیتی به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص نمی یابد بلکه در این شرایط، ظرفیت چند دانشگاه با هم تجمیع می شودد و زمانی که به یک عدد صحیح کامل رسید، ظرفیت به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص می یابد.

سهمیه ایثارگری انتخاب رشته کارشناسی ارشد (5 درصد 25 درصد)
سهمیه ایثارگری انتخاب رشته کارشناسی ارشد (5 درصد، 25 درصد)

 

 

اختصاص ظرفیت خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران به سهمیه 5 درصد

یکی از بزرگرترین مزایا و امتیازات سهمیه 5 درصد ایثارگران این است که ظرفیت خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز به انها می رسد. فرض کنید دانشگاه تهران، 20 نفر پذیرش داشته باشد، از این 20 نفر پذیرش، 25 درصد یعنی معادل 5 نفر مربوط به سهمیه 25 درصد ایثارگران است. با توجه به اینکه آخرین قبولی سهمیه آزاد در دانشگاه تهران تراز بسیار خوب و بالایی دارد، احتمال اینکه از سهمیه 25 درصد ایثارگران 5 نفر بتواند به ور کامل حد نصاب علمی لازم را بیاورد قدری ضعیف است. تعداد افراد باقیمانده از این سهمیه 25 درصد ایثارگران به سهمیه 5 درصد ایثارگران می رسد ولی اگر کل سهمیه 25 درصد ایثارگران، تعداد افراد خود را پر کند، هیچ ظرفیت اضافه تری به سهمیه 5 درصد ایثارگران تعلق نخواهد گرفت. بنابراین خوش شانسی سهمیه 5 درصد ایثارگران این است که تعداد افرادی خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران خیلی زیاد باشد، در این صورت شانس قوبلی سهمیه 5 درصد ایثارگران واقعا افزایش می یابد، زیرا مانند این است که آنها سهمیه 25 درصد ایثارگران را دارند.

 

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، خوب یا بد؟

در مجموع با توجه به صحبت هایی که اعلام شد باید بگویم که سهمیه 5 درصد ایثارگران توازنی بین خوب و بد است. نه می توان گفت مطلقاً خوب و عالیسیت و نه می توان گفت خیلی بد است. به جدول زیر توجه کنید تا بتوانید بهتر نتیجه گیری کنید.

مزایای سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد عوامل کاهش تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
کسب نمره تراز کمتر نسبت به سهمیه آزاد نیاز به اختلاف تراز کم با آخرین قبولی سهمیه آزاد
اختصاص ظرفیت ویژه کم بودن ظرفیت اختصاص یافنه و حتی گاهی صفر بودن این ظرفیت
کم شدن حجم رقابت به خاطر کمتر بودن تعداد سهمیه 5 درصدی ها نسبت به سهمیه آزادی ها فشرده شدن رقابت به دلیل ظرفیت بسیار پایین اختصاص یافته
اختصاص ظرفیت خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران احتمال خالی نماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگران
کسب رتبه های بسیار خوب تک رقمی و دو رقمی در سهمیه اختلاف فاحش بین قبولی رتبه های خوب سهمیه 5 درصدی با سهمیه های آزاد

با توجه به جدول بالا مشاهده می کنید که خوب یا بد بودن سهمیه 5 درصد ایثارگران دقیقاً مشخص نیست و توازنی بین خوب و بد است. در نهایت کسی که واقعاً شانس قبولی بسیار بالایی در سهمیه آزاد دارد، این سهمیه تاثیر خیلی زیادی در قبولی بهتر او نخواهد داشت ولی اگر احتمال قبولی خیلی خیلی خیلی کمی دارد و زیاد هم اهل درس خوادن نیست، این سهمیه می تواند تا حد خیلی کمی باعث قبولی او بشود.

 

سخن آخر و نتیجه گیری پایانی در باب سهمیه ایثارگران 5 درصدی

در صورتی که سهمیه 5 درصد ایثارگران در کنکور ارشد به گونه ای پیش برود که رتبه آن در کد رشته محل های مختلف مورد لحاظ شدن و اعمال سهمیه 5 درصدی قرار نگیرد، باز هم جای نگرانی زیادی ندارد. در آن صورت، محاسبات قبولی براساس رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کشوری مورد اعمال قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر شما با رتبه 100 سهمیه 5 درصد ایثارگران حائز شرایط حد نصاب علمی نشوید، سازمان سنجش رتبه کشوری شما را مورد نظر قرار می دهد که اگر بتوانید با رتبه کشوری در مقایسه با سایر داوطلبان سهمیه آزاد به رقابت بپردازید و در این رقابت موفق شوید، قبولی شما ثبت می شود. در نتیجه سازمان سنجش هم براساس رتبه سهمیه 5 درصد ایثارگران و هم براساس رتبه بدون سهمیه یاا همان رتبه کشوری، شما را می سنجد و قبولی شما را بررسی می کند.

شما می توانید تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگری در انتخاب رشته کنکور سراسری را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  الی محمدی‏ - 02/6/30

  سلام وقت بخیر ببخشید من امسال کنکور ارشد حسابداری دادم و ۵ درصد سهمیه ایثارگران دارم کارنامه سبز که اومد نوشته رتبه منو تو رتبه سهمیه آزاد سنجیدن دلیلش چی میتونه باشه رتبم ۴۰۰ شده

 • تصویر فرد

  Samira Karimi‏ - 02/1/26

  سلام کسی که موقع ثبت نام ارشد نتونسته سهمیه رو وارد کنه بعد از برگزاری آزمون و اومدن نتایج راهی برای اعمال سهمیه هست؟

 • تصویر فرد

  mhdh mmp‏ - 01/9/23

  با سلام
  اگر دانشگاهی در کد رشته مورد نظر ما ظرفیت ۵٪ ایثارگری رو نداشته باشه،کلا کسی که دارای این سهمیه هست شانس قبولی نداره و یا با رتبه بدون سهمیش ارزیابی میشه و شانس قبولی از اون دانشگاه رو داره؟
  ممنون میشم اگر پاسخ بدین

 • تصویر فرد

  افسانه جعفری ‏ - 01/6/11

  سلام بنده امسال در آزمون ارشد با سهمیه 5درصد ایثارگری رتبه 9 و بدون سهمیه 86 آوردم و دانشگاه یزد نوبت شبانه قبول شدم میخواستم بدونم سال دیگه بخوام مجدداً آزمون بدم سهمیه لحاظ میشه یانه ؟!

 • تصویر فرد

  شقایق‏ - 01/5/20

  سلام وقت بخیر ، میخواستم بدونم با رتبه 195 بالینی در سهمیه 5درصد با تراز 4952 امکان قبولی دانشگاه روزانه هست بالینی؟؟؟؟؟؟ لطفاااا جواب بدید.

 • تصویر فرد

  نیلوفر‏ - 01/5/13

  سلام خسته نباشید
  در کنکور سراسری این اواخر هم رتبه سهمیه رو در نظر میگیرن هم رتبه منطقه
  که اگه پنج درصد به ضرر شد با رتبه منطقه قبول شن
  میخوام ببینم برا کنکور ارشد هم دوتاشو در نظر میگیرن؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/5/18

  سلام خدمت شما بله در ارشد هم به همین شکل هست

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 01/5/4

  سلام من پارسال سهمیه ۵ درصد رو استفاده کردم وود ریک رشته دیگه می خوام تحصیل کنم کلا تغییر رشته بدم آیا می تونم دوباره از سهمیه استفاده کنم اینم بگم که اخراج شدم

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 01/4/22

  سلام به همه
  مرد باشید و شیر زن و در رقابت سالم آزمون دهید. چرا باید بچه های مردم این همه سختی بکشن واسه قبولی در رشته و دانشگاه های معتبر بعد شما با سهمیه هر جا دلتون میخواد می‌رید. اون دنیایی هم هست.

 • تصویر فرد

  علی‏ - 01/4/20

  سلام
  من رتبه ام در سهمیه کد ضریب ۴، ۳ شده و بدون سهمیه ۳۶، ترازم هم ۶۰۲۹ شده، انتخاب اولم هم تجزیه شریف زدم. میخواستم بدونم چقدر احتمال داره من این رو قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه خیری‏ - 01/4/18

  سلام وقت خوش
  ببخشید من ارشد پرستاری امسال شرکت کردم اگر انتخاب رشته کنم و دوره پردیس قبول شدم و بعد به دلایلی نتوانستم بروم میتونم برای سال بعد از سهمیه مجدد استفاده کنم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/4/18

  سلام خدمت شما بله می تونید دوباره از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 01/3/30

  خانمی که نوشتی یه نشت تنبل درس نخون، اولا که اگه مطلبو درست گرفته بتشی تاثیرش اصلا زیاد نیست و دوما اون موقعی که بابای های ما ما رو رها میکردن تا برای باباهای تنبل و ترسو شما بجنگن رو یادت رفته

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 01/2/30

  روی کارت ورود جلسه درج میشه ک سهمیه داشتیم یا ن؟من سهمیه دارم ولی روی کارتم ننوشته بود

 • تصویر فرد

  سارا بیات‏ - 00/10/13

  ی مشت تنبل درس نخون راه گرفتند برای سهمیه وای به حال کشوری که بخواد بیفته زیر دسته اینا که بخوان بچرخوننش،متاسفم برای تک تکتون ،

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 00/10/7

  سلام
  میخواستم بدونم وقتی از سهمیه استفاده کردیم بعد از فارغ التحصیلی روی مدرک اصلی مینویسه که سهمیه داشتیم؟

 • تصویر فرد

  Tina‏ - 00/9/23

  سلام ، پدر من ۲۳ ماه درجبهه سرباز بودند ،من کد ۱۲ رقمی سهمیه رزمندگان نیروهای مسلح دارم موقع ثبتنام در قسمت مدت حضور داوطلبانه در جبهه باید سه چهارم مدت حضور ایشان بزنم ؟؟ یعنی ۱۷ ماه

 • تصویر فرد

  مرتضی صالحی‏ - 00/9/18

  باسلام،ایا فرزندان کسانی که ۸ ماه تو جبهه بودن در مدت سربازیشون،و طبق قوانین جدید سه چهارمش میشه ۶ ماه و داوطلبانه حساب میشه،،و کارت ایثار هم دارن،،ودر کنکور ورودی هم سهمیه ۵ درصد حساب میشن،،ایا در کنکور ارشد هم قوانین صدق میکند؟؟؟باتشکر

 • تصویر فرد

  محسن پوررضایی‏ - 00/8/9

  سلام
  محسن از تهران
  در کنکور ارشد 1400 بارتبه 19 در سهمیه رزمندگان قبول نشدم در رشته حسابداری هیچ دانشگاه روزانه ای با این حساب در سهمیه رزمندگان با رتبه تک رقهی هم نمیتوان در هیچ گرایشی از حسابداری ارشد دانشگاههای روزانه قبول شد ودل به سهمیمون خوش نکنیم از مسئولین محترم خواهشمندم پاسخ دهید

 • تصویر فرد

  لادن‏ - 00/6/28

  سلام من رتبه 41 سهمیه پنج درصد هستم شبانه دانشگاه های تهران امکان داره قبول بشم ؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/6/18

  سلام دوستان
  یه سوال داشتم و ممنون میشم اگر کسی بتونه جوابشرو بده
  برای کسائی که با سهمیه ۵% در ازمون شرکت کردند اگر بعنوان مثال اولویت چهاردهم انتخاب رشته رو در سهمیه بتونید قبول شید و همچنین هر کدوم از اولویت های بالاتر رو مثل اولویت سوم بعنوان مثال بتونید بدون سهمیه یا آزاد قبول شید، کدوم مورد قبولی نهایی خواهد بود

 • تصویر فرد

  حسام‏ - 00/6/14

  سلام
  طبق توضیحات شما الان یکی از رشته ها تهران 5 نفر امیرکبیر 9 نفر و تربیت مدرس 6 نفر ظرفیت داره ایا هیچ سهمیه ی 5 درصد به این دانشگاه ها تعلق میگیرد یا نه من نفر اول سهمیه 5 درصد شدم بنطرتون یکی از این سه دانشگاه رو میارم؟
  و ممنون میشم در مورد این جمله بیشتر توضیح بدین:
  (5درصد 5 نفر یک عدد اغ=عشاری زیر یک خواهد بود و عملا ظرفیتی به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص نمی یابد بلکه در این شرایط، ظرفیت چند دانشگاه با هم تجمیع می شودد و زمانی که به یک عدد صحیح کامل رسید، ظرفیت به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص می یابد.)
  طبق این گفته یعنی مجموع دانشگاه هایی که بالا ذکر کردم 20 میشه و 1 نفر سهمیه به 5 درصد به کدوم دانشگاه داده می شود؟

 • تصویر فرد

  javad‏ - 00/6/13

  سلام
  تاثیر سهمیه ها در رشته هایی که ظرفیت کمی دارن چطوریه ؟ آیا اولویت با مناطقه یا نحوه دیگه ای هست ؟
  مثلا رشته ای دارای ظرفیت 5 نفر باشه ... کسی که سهمیه 5 درصدی داره چطوری میتونه قبول بشه توی این رشته ؟

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 00/6/12

  سلام
  ببخشید برای اینکه ببینیم ۷۰ درصد تراز آخرین نفر سهمیه آزاد رو کسب کردیم یا نه، باید ترازمون رو با ترازهای قبولی سهمیه آزاد تو اون گرایش تو سالهای قبل مقایسه کنیم، درسته؟

 • تصویر فرد

  شهناز عمرزاده‏ - 00/6/12

  آخرین رتبه های قبولی در هر سال قطعا متفاوت هستش و هر سال نسبت به همون سال سنجیده میشه.

 • تصویر فرد

  یلدا‏ - 00/6/11

  سلام من رتبه ۴۱ در علوم اجتماعی سهمیه ۵درصد بدست آوردم چقدر احتمال قبولی در دانشگاه روزانه دارم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/12

  سلام خدمت شما
  در حال حاضر نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام فعال هست، می تونید ازش استفاده کنید و شانس قبولی خودتون رو با رتبه ای که آوردین تو کد رشته های مختلف ببینید لینکش رو براتون قرار میدم
  final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  امین رنجبری‏ - 00/5/31

  سلام ببخشین تو کارت ورود به جلسه من توکارشناسی ارشد مکانیک سراسری زده بود سهمیه ایثارگری حالا این تایید شده یعنی رو کارت ورود به جلسه بزنن یعنی تایید شده؟؟؟

 • تصویر فرد

  سید میرعماد‏ - 00/5/30

  سلام . وقت بخید خسته نباشین . ببخشید برای استفاده از سهمیه ۵ درصد باید به ارگان مربوط مراجعه کنیم و کد رهگسری دریافت کنیم یا اینکه با توجه به استفاده از سهمیه ثبت شده در کارشناسی به طور خودکار در سیستم ثبت نام ارشد میاد ؟

 • تصویر فرد

  ali‏ - 00/5/30

  سلام کسی که در کنکور سراسری از سهمیه 5 درصد استفده کرده باشه برای کنکور ارشد میتونه استفاده کنه؟

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 00/5/18

  سلام
  وقتتون بخیر من پارسال از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کردم ولی انتخاب رشته نکردم و امسال مجدد ثبت نام کردم و موقع ثبت نام سهمیه ازاد بود ولی اطلاعات وارد کرده بودم در ویرایش اخر مجدد سهمیه رو وارد کردم الان مجاز به استفاده از سهمیه هستم؟ امکان اینکه سهمیه پذیرفته نشده باشه هست؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/5/19

  سلام خدمت شما این موضوع رو از پشتیبانی سنجش پیگیری کنید 

 • تصویر فرد

  داریان‏ - 00/5/15

  سلام وقت بخیر
  اگر فردی سهمیه ۵ درصد لحاظ کرده باشه ولی بخاطر تعداد پذیرش کم، اصلا سهمیه پنج درصد در پذیرشش اعمال نشده باشه، و رتبه کشوریش لحاظ شده باشه، درواقع داره با تمام افراد اعم از سهمیه های ۲۵ و آزاد مقایسه میشه. درصورتی که اگر سهمیه اش رو آزاد میزد، در مقایسه با افراد سهمیه آزاد قرار میگرفت نه تمام داوطلبان و رتبه کشوری
  از این نظر میشه گفت سهمیه ۵ درصد وضعیت قبولی رو بدتر میکنه؟

 • تصویر فرد

  شهناز عمرزاده‏ - 00/5/15

  اگر ظرفیت به تعداد کافی نباشد به شرطی که افراد با سهمیه 25 درصد نتوانند اون ظرفیت رو پر کنند این ظرفیت باقیمانده به افراد دارای سهمیه 5 درصد تعلق می گیرد و اگر باز هم در این صورت امکان قبولی برای افراد دارای این سهمیه وجود نداشته باشد مانند یک فرد با سهمیه آزاد با رتبه آن برخورد می شود لذا در بدترین حالت سهمیه 5 درصد تاثیر خنثی دارد و هرگز تاثیر منفی ندارد و در عمل دیده شده که معمولا تاثیر مثبت هر چند کم روی قبولی دارد.

 • تصویر فرد

  ...‏ - 00/5/10

  اگه ۱۰۰۰۰ رشته ی تجربی با سهمیه ب ۵ درصد حداقل چه رشته ای قبول میشم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/11

  تو نرم افزار انتخاب رشته می تونید همه رشته هایی که قبول می شین ببینید
  final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/5/3

  سلام..من یبار از سهمیه استفاده کردم و قبول شدم ولی ب دلایلی نتونستم برا ثبت نام اقدام کنم...آیا دوباره میتونم از سهمیه استفاده یا نه؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/4

  سلام خدمتش ما برای دوره های غیر روزانه می تونید یبار دیگه از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 00/5/3

  سلام
  من فرزند رزمنده داوطلب بسیجی با 7 ماه حضور در جبهه هستم
  با سهمیه 5 درصد ثبت نام کردم ولی الان روی کارت ورود به جلسم سهمیه آزاد زده
  چه دلیلی میتونه داشته باشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/4

  سلام خدمت شما ممکنه سهمیتون رو نپذیرفته باشن به پشتیبانی سنجش پیام بدین

 • تصویر فرد

  Mr‏ - 00/5/2

  سلام وقت بخیر
  اگر در کنکور سراسری کارشناسی از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کرده باشیم، در حال حاضر برای ارشد سراسری می‌توانیم از این سهمیه استفاده کنیم؟

 • تصویر فرد

  زیبا‏ - 00/4/16

  سلام اگر برای امسال ارشد سهمیه ام رو که ایثارگری هست ثبت کرده باشم و تو رتبم تاثیر بزاره اما جایی قبول نشم ، سال دیگه باز میشه از سهمیم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/4/19

  سلام خدمت شما بله اگر قبول نشین می تونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  faeze‏ - 00/4/15

  سلام در کنکور ارشد زمین شناسی اگه رتبه ۳۰گرایش نفت بدست بیارم میتونم با سهمیه ۵درصدی دانشگاه تهران که رتبه های زیر ۱۰رو میگیرن قبول بشم آیا روی رتبه تاثیر میزاره ؟؟؟

 • تصویر فرد

  عباس رضاییان‏ - 00/4/13

  سلام وقت بخیر
  اگر در کنکور سراسری کارشناسی از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کرده باشیم، در حال حاضر برای ارشد سراسری می‌توانیم از این سهمیه استفاده کنیم؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/2/26

  سلام
  اگه کسی در سهمیه 5 درصدی 70 درصد تراز آخرین نفر سهمیه آزاد رو رو نیاورد سهمیه آزاد محاسبه میشه یا کلا برا روزانه غیر مجاز میشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/27

  سلام خدمت شما در اون صورت با سهمیه آزاد مقایسه میشه 

 • تصویر فرد

  امیرحسین‏ - 00/2/24

  سلام. محدودیتی برای پذیرفته شدن در سهمیه آزاد در دوره روزانه ارشد وجود ندارد؟ آخه من یکبار با سهمیه آزاد دوره روزانه قبول شدم ولی اخراج شدم.

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/25

  سلام اگر مشکل سربازی نداشته باشین محدودیت دیگه ای وجود نداره 

 • تصویر فرد

  پارسا‏ - 00/2/11

  سلام وقت به خیر
  من برای کنکور ارشد سهمیه 5 درصد رو اعمال کردم ولی در رشته من تقریبا تموم دانشگاه ها 5 یا 6 نفر با سهمیه آزاد میگیرن.
  آیا با این سهمیه من شانس قبولی ام رو کاهش دادم و جایی نمیتونم قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/12

  نه سهمیه ها کلا شانس قبولی رو کم نمیکنن تو این حالتی که شما گفتی نهایتا این هست که سهمیه 5 درصدیت بی اثر میشه 
  در واقع تو رشته محل های با کمتر از 10 نفر ظرفیت، شانس قبولی با سهمیه 5 درصدی به طور مستقیم امکان نداره ولی به این معنا نیست که شما اونجا قبول نشی اگر 25 درصدی ها تراز لازم رو کسب نکنن شما به شرط داشتن تراز لازم می تونی تون اون کد رشته قبول بشی اینجوری نشه هم باز مثل بقیه داوطلبا با سهمیه ازادتون سنجیده میشین 

 • تصویر فرد

  maryam‏ - 00/2/3

  سلام
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم
  چه رتبه و تراز و درصدهای لازمه تا رشته حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان رو قبول بشم؟
  سهمیه 5% هم دارم!

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/4

  سلام وقت بخیر رتبه ها و محل قبولی گرایش های ارشد تربیت بدنی رو می تونید تو لینک زیر ببینید
  رتبه ها و محل قبولی ارشد تربیت بدنی 

 • تصویر فرد

  سجادمنافی‏ - 99/9/23

  سلام،من واسه آزمون کانون وکلا کد رهگیری سهمیه ایثارگری ۵درصد گرفتم،میتونم همون کدرهگیری رو واز آزمون کارشناسی ارشد هم استفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  سبحان‏ - 99/7/6

  با سلام و احترام .
  رتبه ۴۷ با سهمیه ۵درصدی و ۴۴۱ بدون سهمیه ارشدمشاوره
  روزانه یا شبانه های دانشگاه های تهران میارم ؟

 • تصویر فرد

  ساکو‏ - 99/6/23

  سلام ببخشید من میخواستم اینو بدونم که سهمیه های ۲۵ درصدی از ۵ درصدی جداست رتبه شون ؟
  یعنی رتبه ی ۱ سهمیه ی ۵ درصدی داریم و رتبه ی ۱ سهمیه ی ۲۵ درصدی هم داریم ؟
  یعنی میشه سه تا رتبه ۱ ؟
  رتبه ی ۱ کل
  رتبه ی ۱ سهمیه ی ۵ درصدی
  رتبه ی ۱ سهمیه ی ۲۵ درصدی ؟

 • تصویر فرد

  حدیث‏ - 99/6/20

  سلام با سهمیه ۵ درصد ایثارگران رتبه ۵۰۴ رشته علوم تربیتی ضریب ۲ امکان قبولی دانشگاه شاهد نوبت دوم یا الزهرا نوبت دوم هست؟

 • تصویر فرد

  mahsa‏ - 99/6/18

  سلام من با رتبه 47 سهمیه 5 درصد و 444 کشور امکان قبولی در شبانه دانشگاه های تهران رو دارم؟

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 99/6/16

  سلام، ممنون از توضیحات کاملتون، امسال دوره شبانه نیز به مرتبه استفاده از سهمیه اضافه شده یعنی از گروه دانشگاه غیر دولتی، پیام نور و آزاد خارج شده است.

 • تصویر فرد

  فریده‏ - 99/6/16

  سلام با رتبه ۲۶۳احتمال قبولی تجزیه یا نانو دانشگاه باهنر کرمان رو دارم؟؟با سهمیه ۵درصدی

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 99/6/16

  سلام،تناقض آشکار تو صحبت های شماست اینجا گفتید که خیلی تاثیری نداره اما وقتس قبولی های سهمیه ۵درصد رو نگاه میکنیم تو قسمت دیگه ای از سایتتون میبینیم که خیلی زیاد هم تاثیر داشته

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 99/6/14

  سلام ببخشید من امسال رتبه کشوریم۳۰۰۰وباسهمیه۳۵۰شد میخاستم ببینم شانس قبولی روزانه فردوسی دارم؟!رشتمم عمرانه

 • تصویر فرد

  اعظمی‏ - 99/6/14

  سلام.مطالب کامل بود.فقط یک سوال.
  جناب اگر با سهمیه پنج درصد جایی قبول نشیم با رتبه کشوری سنجیده میشیم (در صورت مجاز بودن روزانه_150 سهمیه و 1500 کشوری_بیوالکتریک) ؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  امیررضا‏ - 99/6/14

  سلام وقت بخیر الان ممکنه مثلا رتبه ۲۹ کشوری با اون بشه دانشگاه شریف قبول شد ولی رتبه ۴ سهمیه ۵ درصدی نشه تو شریف قبول شد یعنی الان تاثیر منفی داره یا نه اول میبینه که تو سهمیه ۵ درصد شریف قبول نمیشم بعد میاد چک میکنه که با ۲۹ شریف قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  معین‏ - 99/6/13

  سلام ببخشید رتبه در سهمیه ازاد چجوری باید بفهمیم چند شده؟رتبه در سهمیه ایثارگری رو داده اما رتبه در سهمیه ازاد نمیدونم چند شدم( در کارنامه ارشد) چون احتمال میدم رتبه در سهمیه ایثارگریم به کارم نیاد(چون ظرفیت دانشگاهی ک میخوام14 تا هستش).
  یه سوال دیگه الان این باعث نمیشه که اون دانشگاهی ک میخوام قبول نشم.چون همه ظرفیت ها تو ارشد شیش هفت نفره هست

 • تصویر فرد

  غزاله‏ - 99/6/13

  سلام.وقت بخیر.من زمان ثبت نام کد ایثارگری وارد نکردم.الان که نتابح اومدن چطور میتونم این کد وارد کنم .؟!امکانش هست راهنمایی بفرمایید

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 99/6/13

  سلام
  چرا در برنامه انتخاب رشته تون رشته های شناور(علوم شناختی ) نیست؟

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 99/6/12

  سلام ببخشید من با میانگین دردس ۴۵ درصد وبا سهمیه ۵ درصداحتمال داره ارشد اتاق عمل قبول بشم؟معدلمم ۱۷ هستش

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 99/5/28

  سلام.آیا با نمرات میانگین 50درصد و داشتن سهمیه 5درصدی جانبازی می توان ارشد روانشناسی عمومی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد قبول شد.ممنون

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 99/5/24

  سلام من فرزند نظامی هستم و کل جیهرو حضور داشتن ایا من سهمیه دارم؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/5/24

  سلام من در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده ام ودر موقع کارت ورود به جلسه سهمیه مناطق را به سهمیه ایثارگری تغییر دادم ولی بعدش زد سهمیه آزاد الان من نمی دونم که کدوم سهمیه برام لحاظ شده است واینکه سهمیه آزاد همون سهمیه مناطق هست . ممنون میشم پاسخ بدید.

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 99/5/21

  سلام، ممنون از توضیحات بسیط و کاملتون
  تندرست باشید.

 • تصویر فرد

  فاطیما حبیبی‏ - 99/5/20

  سلام،میخاستم بدونم اگه در دررشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری رتبه 80بیارم با 5درصد سهمیه احتمال تک رقمی و قبولی در دانشگاه روزانه تهران رو دارم یانه؟خیلی استرس دارم ممکنه جواب بدید.

 • تصویر فرد

  مطهره‏ - 99/5/19

  سلام. من زمان گرفتن کارت ازمون ارشد سهمیه ایثارگریمو وارد کردم و قبل از اون ازاد زده بودم. اما بعد ویرایش رفتم کرتم رو بگیرم سهمیه تغییر نکرده بود میخواستم بدونم تا کی طول میکشه سهمیه ها تایید شه؟ تا زمان معینی باید تایید شه؟ ممنونم

 • تصویر فرد

  الی‏ - 99/4/30

  سلام .ببخشید من کار نامه97داوطلبای ارشد روان شناسی رو که دیدم بارتبه31زبان حتی منفی زده بود.میخواستم ببینم من با سهمیه درصدی اگه بقیه رو حدود50 یا بیشتر بزنم زبان نزنم و با معدل17/5میتونم روزانه شیراز قبول شم؟

 • تصویر فرد

  pldn‏ - 99/1/27

  با سلام
  اگر کسی با سهمیه 5 درصد در دانشگاه علوم وتحقیقات روزانه قبو ل شود ایا در سال بعد با سهمبه 5 درصد وزارت بهداشت می تواند شرکت کند

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 98/9/24

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم گفتین که اول رتبه س سهمیه حساب میشه بعدش رتبه ی کشوری این برای ورودی هر کلاس هست؟یعنی اگر توی دانشگاه تهران با رتبه ی سهمیه قبول نشم بعد رتبه ی کشوریم رو چک میکنه یا به صورت کلی اگه هیجا قبول نشدم بعد میره سراغ رتبه ی کشوری و اینکه باتوجه به این که ورودی های ارشد کم و مثلا در هرکلاس ۵نفر هست بازم سهمیه ی ۵درصد خوبه؟چون ۵درص از ۵نفر حتی یه نفرم نمیشه

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/9/21

  با سلام خدمت دوستان. پارسال کد ایثارگری ستاد کل نیروهای مسلح عدد 32 به اضافه کد ملی رزمنده بود. آیا امثال هم همانطور است؟ اگر دوستان کد رو گرفتن لطف کنن بگن من وقت ندارم تا تهران برم و کد رو بگیرم تلفونشون رو هم جواب نمیدن.
  با آرزوی موفقیت برای تک تک شما

 • تصویر فرد

  پروین رضائی‏ - 98/8/22

  با سلام و احترام
  جانباز ۵ درصد هم حسابه؟

 • تصویر فرد

  کوروش‏ - 98/7/9

  با سلام
  من یک سوال دریاره سهمیه ایثارگری در کنکور داشتم، ممنون میشم اگه بتونید راهنمایی کنید.
  پدر من در دوران جنگ به مدت 24 ماه در منطقه عملیاتی مریوان به عنوان سرباز وظیفه خدمت کرده (ولی توی جبهه نبوده)؛ حالا میخواستم بدونم که من میتونم از سهمیه ایثاگری استفاده کنم ؟
  با سپاس

 • تصویر فرد

  مریم جعفریان‏ - 98/7/5

  سلام
  اگر کسی هم سهمیه 5 درصدی رو داشته باشه هم سهمیه مناطق، اگر با سهمیه 5 درصدی قبول نشد، با سهمیه منطقه سه سنجیده میشه یا کشوری؟

 • تصویر فرد

  آیسان مرادی‏ - 98/6/10

  سلام ، یعنی ممکنه کسی با رتبه سهمیه آزادش بتونه دانشگاه بهتری قبول بشه ولی به دلیل کم بودن ظرفیت سهمیه 5 درصدی امکان قبولی توی اون دانشگاه رو از دست بده؟

 • تصویر فرد

  محدثه‏ - 98/5/27

  سلام
  سهمیه ی ۵درصدی من اعمال نشده
  اگه بخوام برای انتخاب رشته ی آزادازش استفاده کنم بایدبه کجامراجعه کنم
  یاکدمربوط به سهمیه روکجاواردکنم تابرای دانشگاه آزاداعمال بشه.

 • تصویر فرد

  سامان‏ - 98/5/25

  سلام من تو کنکور سراسری ۹۶ از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم تو کنکور ارشد میتونم از این سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/26

  سلام وقت بخیر 
  در هر مقطعی اگر در دوره های روزانه این سهمیه استفاده شود یکبار هست و برای شبانه و پیام نورو غیره 2بار میتونید از سهمیه استفاده کنید. 

 • تصویر فرد

  به ام‏ - 98/5/23

  سلام نصیری هستم میخواستم بدانم درصورت عدم احراز 70درصد ویا75 درصد آخرین فرد قبول شده در کنکور سهمیه ایثارگران ازبین می‌رود ودیگر ازفرزندان ایثارگران در آن کد رشته محل دردانشگاه حضور نخواهد یافت مثلا از20 نفر ظرفیت دانشگاه میبایست 5نفر ازخانواده ایثارگران حضور یابند که درصورت عدم ‌‌شرای احراز آن کد رشته محل وکسب حداقل 70درصد امکان حضور هیچ فرزند ایتارگری وجود نخواهد داشت وتمام ظرفیت به صورت آزاد اختصاص خواهد یافت خواهشاً راهنمایی فرمایند

 • تصویر فرد

  امید‏ - 98/5/21

  سلام با رتبه در سهمیه ۲۰‌ و رتبه در کل۱۷۳ با نمره ۶۸‌ بیوشیمی بالینی دانشگاه لرستات رو قبول میشم
  لطفا پاسخ بدیدخیلی استرس دارم
  خیلی ممنونم

 • تصویر فرد

  sepideh drikvand‏ - 98/5/20

  سلام
  من با رتبه ۲۰ در سهمیه پنج درصدی ایثارگری
  و رتبه در کل ۱۷۳ امکان قبولی بیوشیمی بالینی دانشگاه لرستان رو دارم؟؟؟

 • تصویر فرد

  نوید ‏ - 98/5/19

  سلام بارتبه ۹۰ هماتو و ۹۶ ایمنی تو سهمیه ه درصد آزمون ارشد وزارت بهداشت آیا شانس قبولی تو هر کدوم از رشته های ایمنی یا هماتو تو هر کدوم از دانشگاه های کشورو دارم ؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  امیرشکاری‏ - 98/5/3

  سلام با رتبه 100 در سهمیه 5ردرصدی روزانه اصفهان شانس دارم؟

 • تصویر فرد

  نفیسه شاملو‏ - 98/5/3

  سلام ممنون میشم پاسخ بدین
  من رتبه 37 سهمیه 5 درصدی حقوق خانواده شدم روزانه و بدون سهمیه 325 شدم آیا شانس قبولی ح.خ شهید بهشتی روزانه یا شبانه رو دارم؟!!!!؟؟
  البته نتایج بورسیه دانشگاه امام صادق و رفاه دعوت به مصاحبه شدم ولی امام صادق آزمونش خییییییلی سخته

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 98/5/2

  سلام.من بدون سهمیه رتبه ام ۴۳و با سهمیه ۴ هست.رشته هواشناسی دانشگاه تهران هم ۷نفر ظرفیت داره آیا امکانش هست که قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 98/4/30

  سلام
  شما تجربه دارید میدونید. تقریبا چند نفر از رتبه های زیر صد تمامی رشته ها، مخصوصا ارشد معماری سهمیه 25 درصد رو دارن؟ میخوام بدونم رتبه های زیر صد اکثرا این سهمیه رو دارن یا تعدادشون کمه؟ ممنون

 • تصویر فرد

  آرین‏ - 98/4/28

  سلام.
  بر اساس مصوبه دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي ظرفيت سهميه ايثارگران 5درصد و 25 درصد درهركدرشته محل در صورتي اختصاص مييابد كه امكان گردكردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت وجود داشته باشد و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 0/5باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكتر گرد خواهد شد. می خواستم اینو لطفا توضیح بدین ممنون میشم.
  منظورش این هست که یعنی بالاتر از 0/5 باشه شانس قبولی هست؟؟؟زیر 0/5 باشه چطور؟
  در صورتیکه شما فرمودید:
  5 درصد 5 نفر یک عدد اعشاری زیر یک خواهد بود و عملا ظرفیتی به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص نمی یابد بلکه در این شرایط، ظرفیت چند دانشگاه با هم تجمیع می شودد و زمانی که به یک عدد صحیح کامل رسید، ظرفیت به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص می یابد.
  در دفترچه کنکور ارشد اینجور نوشته.اینو بی زحمت توضیح بدین.سپاس گزارم.

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/4/26

  سلام با رتبه ۱۷۶ سهمیه و رتبه ۱۴۰۱ بدون سهمیه و تراز ۲۵۲۴ و اخرین تفر مجاز در سهمیه هم ۴۶۶ بوده میشه محیط زیست دانشگاه اصفهان مهندسی شیمی قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  مريم‏ - 98/4/26

  سلام رتبه كشوري من 8 شده و رتيه سهميه من 1 شده است. ظرفيت روزانه دانشگاه تهران 8 نفر است و در صورت گرد كردن به سهميه ايثارگران چيزي نمي رسه .
  آيا ممكنه با اين رتبه و به دليل استفاده از سهميه روزانه دانشگاه تهران قبول نشم در صورتي كه بدون استفاده از سهميه در اين دانشگاه پذيرش مي شوم.

 • تصویر فرد

  مژده ‏ - 98/4/26

  سلام ، با توجه به مطالبتون و سوالات دوستان ، پس ی جورایی میشه گفت خیلی نباید خوشحال باشیم برای داشتن این سهمیه و مثل سهمیه جانبازی و شهدا تاثیری در قبولی نداره و میشه گفت غیر قابل پیش بینی هست چون مشخص نیست که مثلا امسال تراز آخرین فرد قبولی در رشته مدیریت چند بوده که بتونیم تخمین بزنیم و ببینیم قبول میشیم یا نه ؟

 • تصویر فرد

  نوشین ‏ - 98/4/25

  سلام اینکه گفتین گاهی سهمیه ۲۵ درصد اختصاص پیدا میکنه به سهمیه ۵ درصد...برای زمانی است که مجاز شده باشیم یا حتی غیر مجاز هم شدیم ولی انتخاب رشته کردیم امکان داره این اتفاق بیوفته؟

 • تصویر فرد

  حجت‏ - 98/4/25

  با سلام
  من در رشته مدیریت کسب و کار در سهمیه آزاد رتبه 542 و در سهمیه 5 درصدی رتبه 56 بدست آوردم. آیا احتمال قبولی در یکی از دانشگاههای تهران را دارم؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

 • تصویر فرد

  نوشین طاهری‏ - 98/4/25

  سلام اینکه میگن از سهیه استفاده شد و دیگه نمیشه ازش در اون مقطع استفاده کرد صرف مجاز شدن در کارنامه اولیه هست یا قبولی نهایی؟؟دوم اینکه اگر دانشگاهی غیر از روزانه و شبانه قبول بشم و نرم سال بعد میتونم از سهمیم استفاده کنم؟با تشکر

 • تصویر فرد

  رسول‏ - 98/4/24

  سلام..من در سهمیه پنج درصد در ارشد حقوق بین الملل رتبه م 19 شده و در سهمیه آزاد هم رتبه م 194..آیا امکان داره یکی از دانشگاههای تهران قبول شم؟

 • تصویر فرد

  Mahsa‏ - 98/4/23

  سلام وقتتون بخیر...من از سهمیه 5 درصدی برا ارشد استفاده کردم...اگه دانشگاه روزانه ای که میخوام بیارم رو قبول نشم میتونم مجدد سال بعد برا ارشد از سهمیه استفاده کنم؟؟؟

 • تصویر فرد

  حسین محمدی‏ - 98/4/22

  سلام ، من با سهمیه ۵ درصد ، رتبه ۳۵ در سهمیه کنکور کارشناسی ارشد آورده ام . با توجه به اینکه دانشگاه های تهران ، اصفهان و مشهد ظرفیت ۱۲ تا ۱۴ نفر در رشته ی من دارد ، احتمال قبولی در اونها دارم ؟!

 • تصویر فرد

  وثوق‏ - 98/4/21

  سلام
  من با سهمیه ۵ درصد در رشته مهندسی شیمی
  رتبه ۲۲۱ اوردم کل مجازین ۴۴۶ نفر بودن با سهمیه ایا شانس قبوبی در روزانه رو دارم؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 98/4/21

  سلام
  با رتبه ۵۲۱ سهمیه ۵ درصدی آیا روزانه و شبانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  نیما‏ - 98/4/21

  سلام وعرض ادب، با رتبه 50 سهمیه 5 درصد و 866 کشوری رشته پژوهش هنر ، احتمال قبولی چقدر است؟

 • تصویر فرد

  سینا‏ - 98/4/21

  سلام و خسته نباشید، با رتبه 63 سهمیه 5 درصد و916 کشوری رشته انیمیشن، احتمال قبولی در رشته انیمیشن چقدر است؟ البته آزمون عملی هم داره

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 98/4/21

  سلام با رتبه 521 سهمیه پنج درصد امکانش هست روزانه یا شبانه قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/4/20

  سلام وقت بخیر...
  میخواستم ببینم با رتبه ۱۶ سهمیه ۵ درصد ایثارگری و بدون سهمیه ۱۸۱ در کد رشته محل برنامه ریزی درسی روزانه یا شبانه قبول میشم؟
  و چه دانشگاه هایی بیشتر احتمال قبولی رو دارم؟؟

 • تصویر فرد

  سمانه ‏ - 98/4/20

  سلام
  آیا با رتبه 85سهمیه 5درصدی و رتبه ۱۰۸۰ بدون سهمیه رشته علوم اقتصادی امکان قبولی در دوره روزانه وجود دارد

 • تصویر فرد

  نسیم‏ - 98/4/19

  سلام ببخشید رشتم ادبیات و‌زبان فارسیه، با سهمیه ۵ درصد رتبم،۱۲۹ شد و رتبه بدون سهمیم ۲۷۹۰ بود،آخرین نفر در سهمیه ۲۱۵ بود،آیاممکنه من روزانه دانشگاه مازندران قبول بشم؟؟یا اصلا ممکنه روزانه دانشگاهی قبول بشم؟؟

 • تصویر فرد

  باران‏ - 98/4/18

  سلام خواهش میکنم جوابم بدین تو کارنامه من سهمیه ثبت نامی زده فرزند داوطلب رزمنده و سهمیه نهایی آزاد قید شده ینی سهمیه 5 درصدی برام اعمال نشده؟

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشید من فرزند جانباز ۲۵٪ هستم رتبه با سهمیه من شده ۲۵۰ رتبه بدون سهمیه ۸۰۰۰ به نظرتون با این شرایط امکان داره روزانه شیراز قبول بشم؟؟اصلا شانسی دارم(رشته معماری)
  رتبه در سهمیه ما هم مثل ۵ درصدی ها محاسبه میشه؟؟
  دوستام رتبه سهمیه ازاد ۳۵۷ شیراز قبول شدن شرایط ما ۲۵ درصدی ها چطور هست؟
  ممنون از پاسخگویی شما

 • تصویر فرد

  سعید14‏ - 98/4/18

  سلام و عرض ادب ... با رتبه 14 سهمیه 5 درصدی حقوق جزا احتمال قبولی در دانشگاه تهران،شهید بهشتی ،علامه ، تربیت مدرس و فارابی قم چقدره؟ با تراز 6900

 • تصویر فرد

  وحید‏ - 98/4/18

  سلام وقتتون بخیر..من کنکور ارشد زبان شرکت کردم رتبه من بصورت ازاد 5000 هست و با سهمیه شده 317...میخواستم بدونم شانس قبولیم چطوریه..خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  مهربون‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشید
  خواهرم در کنکور لیسانس یکبار از سهمیه ۵درصد استفاده کرده ایا من هم می تونم در کنکور لیسانس ازش استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/4/26

  سلام وقت بخیر 
  بله میتونید

 • تصویر فرد

  آیت‏ - 98/4/18

  باسلام،بارتبه ۲۶۹ گرایش سیستم رشته برق درسهمیه ۵درصد،روزانه کجاقبول میشم؟

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 98/4/17

  سلام.من رتبه ام در سهمیه پنج درصدی شده ۹.و دانشگاه تهران ۶ نفر ظرفیت پذیرش روزانه داره.من میخوام ببینم ایا من احتمال قبولی تو این دانشگاه رو دارم؟

 • تصویر فرد

  Helma‏ - 98/4/17

  سلام.با رتبه ی ۲۱۵ مشاوره درسهمیه ۵ درصد که مجاز به انتخاب رشته روزانه هم شده باشد.آیا قبولی در دانشگاه روزانه حتمی است یا خیر؟۲۱۵ از ۲۹۷ نفر

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/4/17

  سلام دوستان من کد سهمیه 5 درصد را وارد کردم اما حالا که نتایج امده نوشته سهمیه ثبت نامی فرزند رزمنده اما سهمیه نهایی را نوشته ازاد و در رتبه هم سهمیه اعمال نشده راهی هست که بتونم ازش استفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/4/17

  سلام با رتبه ۱۶ سهمیه ایثارگران تهران مجموعه برنامه ریزی شهری میشه قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  amin‏ - 98/4/17

  سلام ببخشيد من شرايط استفاده از سهميه رو دارم ولي موقع ثبت نام نميدونستم ميخواستم ببينم الان ميشه اقدام كرد؟ واقعا به راهنماييتون نياز دارم

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/4/17

  سلام وقت بخیر 
  خیر متاسفانه نمیتونید کاری کنید .سهمیه شما در کنکور آزاد محسوب شده و امکان ویرایشش نیست.

 • تصویر فرد

  کیانا‏ - 98/4/16

  سلام خسته نباشید . ببخشید شامل ۵ درصدی رزمندگان هستم‌ ولی موقع ثبت نام ارشد اطلاع نداشتم و کدرهگیری رو وارد نکردم . با کارشناسان سنجش تماس گرفتم گفتن نامه بفرستید برای سازمان سنجش خودمون رسیدگی میکنیم وتوی کارت ورود به جلسه سهمیه رزمندگان قید میشه.اما برای من سهمیه آزاد نوشته بود . ممکن هست سازمان از سپاه استعلام نگرفته باشه؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/4/15

  با سلام من موقع ثبت نام حواسم نبود سهمیه ۵ درصدی رو علامت نزدم ولی شرایطشو دارم ..حالا میتونم موقع انتخاب رشته کاری بکنم؟

 • تصویر فرد

  الناز صادقی‏ - 98/4/12

  سلام من برای دانشگاه اردبیل میخوام از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم اما تا جایی که سرچ کردم گویا فقط ۵ نفر میگیره البته مطمئن نیستم میخواستم نظرتون رو بدونم با چیزایی که گفتین یعنی شانسی نیست؟

 • تصویر فرد

  فروغ ‏ - 98/4/12

  سلام ببخشید من در مورد سهمیه ۵ درصدی ایثارگران اطلاعی نداشتم موقع ثبت نام نزدم الان موقع انتخاب رشته میتونم اعمالش کنم ؟؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/4/13

  سلام وقت بخیر
  خیر، سهمیه شما ازاد محسوب میشه، برای دفعه بعد میتونید از سهمیه تون استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  ali‏ - 98/4/10

  سلام
  من سهمیه پنج درصد دارم
  چندبار اقدام کردم،اما مثل اینکه از ارگان مربوطه به دست سازمان سنجش نرسیده...این درصورتیه که ارگان مربوطه میگه ما ارسال کردیم واسه سازمان سنجش...
  ایا هنوز میتونم اقدام کنم یا دیگه کاریش نمیشه کرد؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/12

  سلام. بله می تونید و در زمان انتخاب رشته هم می تونید مجدد اقدام کنید.

 • تصویر فرد

  محمد ‏ - 98/4/10

  سلام این سهمیه شامل ،سهمیه رزمندگان هم میشه ، آخه شما قید کردین ایثار گران

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/12

  سلام. سهمیه رزمندگان فرق داره با سهمیه ایثارگران

 • تصویر فرد

  احسان ‏ - 98/4/10

  سلام فقط خواستم تشکر کنم اطلاعات مفید بود

 • تصویر فرد

  سروش نصیری‏ - 98/4/6

  با سلام
  اگر با سهمیه 5 درصدی رتبه من 25 و بدون سهمیه (سهمیه آزاد) رتبه من 250 باشد
  امکانش است که من نخوام از سهمیه پنج درصدی استفاده کنم و قبولی من در دانشگاه با سهمیه آزاد سنجیده بشه؟
  اگر امکانش باشد به چه صورت می توانم سهمیه آزاد به جای سهمیه پنج درصدی لحاظ کنم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/6

  سلام. نه چنین امکانی نیست. شما ابتدا در رتبه با سهمیه سنجیده میشید و بعد با تربه کشوریتون. یعنی با رتبه تون در سهمیه آزاد هیچ سنجشی برای شما انجام نمیشه

 • تصویر فرد

  فرزانه فاتحی پیکانی‏ - 98/4/6

  سلام ببخشید اگر من برای ارشد بخونم و سهمیه ۵ درصی داشته باشم و استفاده کنم ولی رتبم خیلی خوب نشه حتی با اعمال سهمیه میتونم سال دیگه شرکت کنم و باز از سهمیه ام استفاده کنم یا حتی انتخاب رشته روزانه انجام بدم ولی اونجایی ک میخواستم نباشه میتونم دوباره سال دیگه با اعمال سهمیه کنکور بدم؟یا اگر روزانه قبول بشم دیگه نمیتونم تا یکسال کنکور بدم؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/6

  سلام. استفاده از سهمیه قانونش اینه:
  شما برای هر دوره به شرط قبولی در دوره روزانه یکبار و به شرط قبولی در دوره غیرروزانه دو بار حق استفاده دارید.
  مثلا اگر تو لیسانس از این سهمیه استفاده کردید و روزانه قبول شدید دیگه برای لیسانس نمی تونید از این سهمیه استفاده کنید و می تونید از این سهمیه برای ارشد و دکترا استفاده کنید. اگر تو ارشد روزانه قبول بشید دیگه برای ارشد هم نمی تونید از این سهمیه استفاده کنید.
  در هر صورت اگر قبول بشید روزانه و قبولیتون تو سایت سنجش اعلام بشه یعنی از سهمیه اسفاده شده حالا چه برید و چه نرید و علاوه بر استفاده از سهمیه با نرفتن به دانشگاه قبولی روزانه یک سال هم محروم خواهید شد.

 • تصویر فرد

  zahra‏ - 98/4/4

  سلام. ببخشید استفاده از سهمیه ایثارگری برای یک مقطع هست.؟ من برای کارشناسی ارشد استفاده کردم ایا میتونم برای مقطع دکترا هم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/4/5

  سلام وقت بخیر 
  بله، میتونید از سهمیه تون برای یکبار در هر مقطعی استفاده کنید
  موفق باشید.

 • تصویر فرد

  mehrezvan20@gmail.com‏ - 98/4/2

  سلام خسته نباشید چرا میگی دوره روزانه مگه شبانه ها رو سهمیه تعلق نمیگیره

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/2

  سلام. برای همه دوره ها سهمیه لحاظ می شه ولی تنها دوره ای که احتمال غیر مجاز شدن به انتخاب رشته برای بچه های سهمیه 5 درصد وجود داره دوره های روزانه است.

 • تصویر فرد

  زیبا فتاح‏ - 98/4/2

  سلام وقتتون بخیر
  من پارسال رتبم با سهمیه پنچ درصدی شده بود ۶۰۰،و جایی قبول نشدم اینکه من امسال هم برای شبانه جایی شانس قبولی دارم؟
  رتبه ۶۰۰ من در بین سهمیه داران لحاظ شده درسته؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/2

  سلام. با توجه به اینکه سال گذشته نتونسیتید قبول بشید امسال هم با چنین رتبه ای شانس قبولیتون پایینه. رتبه 600 شما در بین سهمیه داران لحاظ شده.

 • تصویر فرد

  سپیده آذرمینا‏ - 98/4/2

  با سلام. سهمیه 5 درصدی کسی که ساکن شهرهای بزرگ هست با کسی که در شهرستان هست فرق میکنه؟ منظورم اینه علاوه بر سهمیه 5 درصدی سهمیه منطقه هم به ان اضافه میشه؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/2

  سلام. خیر هیچ فرقی نمی کنه

 • تصویر فرد

  کوثر‏ - 98/4/1

  سلام
  با توجه به مطالب گفته شده امکان داره چون ابتدا سهمیه در نظر میگیرن کسی که تهران قبول میشده(با توجه به رتبه بدون سهمیه)در دانشگاه های شهرستان قبول بشه؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/2

  سلام. قطعا قبولی با رتبه در سهمیه خیلی بهتر از قبولی با رتبه بدون سهمیه و یا همون رتبه کشوریه. بنابراین چنین احتمالی که شما ازش گفتید عملا محاله. مثلا بیاید فرض کنیم یک نفر رتبه 3 سهمیه 5 درصد ایثارگران شده و رتبه کشوریش مثلا 50 شده. در این صورت احتمال قبولیش برای دانشگاه تهران با رتبه کشوریس تقریبا صفره ولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگری و به شرط خالی موندن ظرفیت از سهمیه 25 درصد ایثارگری قبولیش تو دانشگاه تهران قطعی میشه. در واقع با سهمیه شرایط به نفعش می شه. ممکنه اگر خالی نمونه تو دانشگاه تهران قبول نشه و مثلا بره و علامه یا بهشتی قبول بشه. در کل مطمئنا رتبه در سهمیه برای این هست که شرایط شما رو بهینه کنه. وقتی وارد رتبه کشوری بشید قطعا قبولی بدتر خواهد شد.

 • تصویر فرد

  میثم‏ - 98/4/1

  سلام. شما تجربه دارید میدونید. پارسال تقریبا چند نفر از رتبه ای زیر صد تمامی رشته ها، سهمیه پنج درصد رو داشتن؟ میخوام بدونم رتبه های زیر صد اکثرا این سهمیه رو دارن یا تعدادشون کمه؟ ممنون

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/2

  سلام. میشه گفت تقریبا حدود 5 الی 10 درصد از رتبه های زیر 100 رو بچه های سهمیه 5 درصد تشکیل داده بودن. البته از رشته ای به رشته دیگه متغیره

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/4/1

  باسلام
  باتوجه به مطالب گفته شده اگه رتبه سهمیه ازاد من ۳۰۰ و رتبه سهمیه ایثارگری من ۳۰ شده باشه من میتونم با رتبه ۳۰۰ سهمیه ازادم دانشگاه تهران قبول شم ولی چون رتبه سهمیه م۳۰ شده ممکنه تهران قبول نشم و درواقع تاثیر منفی میتونه داشته باشه درقبولی من؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/1

  سلام. اصولا اگر شما با رتبه 300 بتونید با سهمیه آزاد دانشگاه تهران قبول بشید قطعا با رتبه 30 سهمیه ایثارگری هم می تونید. مثالتون کاملا اشتباهه. باید می گفتید اگر با رتبه 50 رتبه سهمیه آزاد دانشگاه تهران قبول بشید قطعا با رتبه بالای 10 سهمیه 5 درصد ایثارگران قبول نمی شید. 

 • تصویر فرد

  زهرا مهدی پور‏ - 98/4/1

  الانم مگه میشه برای سهمیه اقدام کرد من شرایط رو دارم ولی زمان ثبت نام نمیدونستم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/1

  سلام. زمان انتخاب رشته مجددا این شانس رو خواهید داشت

 • تصویر فرد

  کریمی‏ - 98/4/1

  سلام من درست متوجه نشدم
  هم برای مجاز شدن ۷۰% تراز نفر آخر مجاز شده الزامیه
  و هم برای انتخاب رشته تو اون رشته محل
  باید ۷۰ درصد نفر آخر سهمیه مجاز رو کسب کرده باشه؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/1

  سلام. برای انتخاب رشته همه دوره های روزانه فقط باید 70 درصد تراز آخرین نفر مجاز شده در سهمیه آزاد رو بهه دست بیارید تا مجاز به انتخاب رشته همه دوره های روزانه بشید. یعنی اگر تراز نفر آخر مجاز شده به انتخاب های روزانه باشه 4000، شما با تراز 2800 از 10000 به راحتی می تونید همه رشته های روزانه از تهران گرفته تا بندرعباس رو در فرم انتخاب رشته بزنید اما برای اینکه در اون انتخاب ها، قبول بشید، باید 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی اون دانشگاه رو بیارید تا قبولتون کنند.

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 98/4/1

  با سلام.
  ۱.اگه با سهمیه 5 درصدی هیچ جایی قبول نشیم.سازمان سنجش از رتبه ما در سهمیه آزاد استفاده میکنه؟!
  ۲.اگه دانشگاهی 5 نفر ظرفیت داشته باشه،دیگه سهمیه ۵ درصدی قابل استفاده نیست،پس الان از رتبه ما در سهمیه آزاد استفاده میکنه یا نه؟!

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 98/4/1

  سلام.
  اگر تو سهمیه 5 درصد ایثارگران نتونی جایی قبول بشی از رتبه ات بدون اعمال سهمیه استفاده می شه و اگر یه دانشگاه تو 5 درصد بهت ظرفیت نده با رتبه کشوریت اون ظرفیت رو برات محاسبه می کنه.
  یعنی در مجموع شما هم با رتبه در سهمیه چک میشی و هم با کشوری ولی اول سهمیه لحاظ میشه و بعد از اون کشوری اونم درصورت عدم قبولیت با سهمیه

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت