سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، متعلق به جانباز کمتر از 25 درصد، همسر و یا فرزند جانباز کمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه است. سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد، به معنای اختصاص 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل یا هر کد رشته دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد است. شرط اختصاص این 5 درصد اط ظرفیت کسب حداقل 70 درصد از نمره تراز آخرین قبولی فرد بدون سهمیه یا با پذیرش آزاد در ان کد رشته محل باشد. پس علاوه بر اینکه شما باید دارای شرط اصلی سهمیه 5 درصد ایثارگران باشید (یعنی جانباز کمتر از 25 درصد یا خانواده جانباز کمتر از 25 درصد یا همسر و فرزند فردی که حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها داشته باشد) باید 70 درصد از تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را نیز بیاورید. در نهایت علاوه بر امتیاز 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل در دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش، شما یک امتیاز دیگر هم کسب می کنید و آن امتیاز این است که در صورت خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگران ارشد، ظرفیت باقی مانده ابتدا به سهمیه 5 درصد ایثارگران می رسد و اگر باز هم خالی ماند به سهمیه آزاد می رسد. حالا می خواهیم دقیقاً تمامی این موارد را به صورت کاملا ساده و واضح توضیح بدهیم.

کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران

کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران در ساختار کارنامه کارشناسی ارشد تفاوت زیادی با کارنامه سهمیه آزاد ارشد ندارد. در کارنامه کنکور ارشد 5 درصد ایثارگران در بخش اول کارنامه، مشخصات شناسنامه داوطلب آورده شده است که در همین بخش، مهم ترین قسمت یعنی قسمتی که سهمیه ثبت نامی و سهمیه نهایی داوطلب آورده شده است، وجود دارد. در این قسمت مشخص می شود که سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد برای متقاضی این سمهمیه 5 درصدی، تایید شده است یا خیر.

 

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش مشخصات و تایید سهمیه 5 درصد ایثارگران
کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش مشخصات و تایید سهمیه 5 درصد ایثارگران

در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران اصلی ترین تفاوت آن مربوط است به آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته سهمیه ایثارگران 5 درصدی که این آخرین رتبه، تعیین می کند که آیا شما حق انتخاب رشته کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران را خواهید داشت یا خیر. در نظر داشته باشید که در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، شما باید حتما 70 درصد نمره تراز آخرین کسی که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده است و سهمیه آزاد داشته است را کسب کرده باشید. به خصوص اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که می خواهیم برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد دوره های روزانه اقدام کنیم. شاید شما در کارنامه ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران را داشته باشید ولی برای دوره روزانه حق استفاده از سهمیه 5 درصد را نداشته باشید، نه به خاطر اینکه جزء ایثارگران نیستید بلکه دلیل این امر این است که شما به حد نصاب علمی لازم نرسیده اید و 70 درصد تراز آخرین فرد مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه سهمیه آزاد را به دست نیاورده اید. دقت در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، یک موضوع دیگر را نیز برای ما مشخص می کند که برای اینکه کامل متوجه شوید، بیاید به مثال و جدول زیر توجه کنید تا به طور کامل حد نصاب علمی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد را درک کنید.

فرض کنید مثلا در رشته عمران، آخرین فردی که سهمیه آزاد داشته است و مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه شده است، دارای تراز 6000 باشد. برای اینکه شما در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، مجاز به انتخاب رشته با استفاده از سهمیه 5 درصدی دوره های روزانه شوید باید حداقل 70 درصد تراز این آخرین نفر را آورده باشید. یعنی 70 درصد عدد 6000 را. حالا برای درک کامل از شرایط سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته ارشد دوره های روزانه، به جدول زیر نگاه کنید:

ردیف تراز آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته در سهمیه آزاد نمونه تراز سهمیه 5 درصد ایثارگران وضعیت مجاز
1 6000 4350 مجاز
2 6000 4190 غیرمجاز

در جدول بالا، نفر ردیف 1 مجاز به انتخاب رشته روزانه در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد خواهد شد زیرا تراز او 4350 شده است که نسبت به 70 درصد تراز 6000 فرد سهمیه آزاد، قدری بالاتر است ولی نفر ردیف دوم به دلیل پایین تر بودن تراز از کف قابل قبول 70 درصد تراز سهمیه آزاد، حق انتخاب رشته دروه های روزانه را ندارد حتی با اینکه سهمیه 5 درصدی ایثارگری او تایید شده باشد. کف تراز قابل قبول باید 4200 باشد پس هر کسی کمتر از 4200 تراز داشته باشد، غیر مجاز خواهد شد. مانند ردیف دم جدول بالا برای سهمیه های 5 درصد ایثارگران کنکو رکارشناسی ارشد 98.

 

 

تفاوت بزرگ بعدی در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، در آخرین رتبه مجاز سهمیه است. کلا ما در آزمون کارشناسی ارشد، چند نوع سهمیه اصلی داریم که به طور مستقیم در کارنامه کنکور ارشد درج می شود:

  • سهمیه آزاد
  • سهمیه 5 درصد ایثارگران
  • سهمیه 25 درصد ایثارگران
  • سهیمه خانواده شهدا
  • سهمیه رزمندگان

در اعلام رتبه در کارنامه کنکور ارشد سهمیه 5 درصد ایثارگران، تعداد افراد شرکت کننده در این سهمیه ها بسیار مهم است. زیرا این تعداد باعث می شود تا عدد رتبه شما با توجه به درصدهای شما بسیار متفاوت باشد. مثلا اگر تعداد داوطلبان موجود در سهمیه 5 درصد ایثارگران 200 نفر باشد و شما رتبه 20 را کسب کرده باشید، بین 200 نفر، نفر بیستم سهمیه 5 درصد ایثارگران شده اید و این به معنای این نیست که در کل کشور رتبه شما 20 شده است و حتی ممکن است رتبه شما در کل کشور برابر با 2000 باشد. پس اصلا گول رتبه خیلی پایین سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد خود را نخورید و ببینید که در بین چند نفر این رتبه را به دست آورده اید. حالا بیایید دقیق تر و براساس یک کارنامه واقعی این مورد را بررسی کنیم.

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش رتبه و تراز و وضعیت مجاز
کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد- بخش رتبه و تراز و وضعیت مجاز

در کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تصویر بالا، نمره کل یا تراز داوطلب سهمیه ایثارگران برابر با 3545 شده است. یعنی از 10000 نمره کامل تراز، او تراز 3545 را کسب کرده است. با این تراز، رتبه او در بین هم سهمیه ای های خود یعنی کسانی که مانند خود او دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران هستند، 169 شده است. از طرف دیگر، مهم این است که بدانیم او بین چند نفر رتبه 169 را به دست آورده است. اگر به ستونی که با کادر قهوه ای رنگ مشخص کردم دقت کنید می بینید که آخرین رتبه مجاز در سهمیه دردوره روزانه برابر با 1424 شده است. یعنی این داوطلب در بین 1424 نفر، نفر 169 سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکو رارشد شده است. حالا اگر می خواهید بدانید این داوطلب بدون سهمیه چه رتبه ای را به دست آورده است باید به رتبه دوالب بدون سهمیه یعنی کادر سبز رنگ دقت کنید که می بینید داوطلب در بین همه داوطلبان کارشناسی ارشد در رشته عمران، رتبه 1727 را به دست اورده است. یعنی حتی رتبه کشوری او از تعداد افراد موجود و مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه در سهمیه 5 درصد ایثارگران بیشتر شده است. این خودش یک امتیاز برای این افراد محسوب می شود که با تراز های بدتر می توانند مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه شوند. اما این تمام داستان نخواهد بود که به زودی درباره شانس قبولی داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد صحبت خواهیم کرد و خواهید دید که تاثیر خیلی زیادی در قبولی و شانس قبولی نهایی افراد دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران ندارد. اگر بخواهیم بدانیم تعداد کل افراد شرکت کننده در کنکور ارشد عمران که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران هستند چند نفر است، توجه شما را جلب می کنم به ستونی که دور ان را کادر آبی رنگ کرده ایم. عدد 1929 نشان دهنده تعداد کل شکرت کننده های دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران است.

 

 

70 درصد تراز یا حد نصاب علمی برای سهمیه 5 درصد ایثارگران

یکی از اصلی ترین شروط قبولی با عنوان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، کسب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد است. به واژه حداقل ، خوب دقت کنید که بسیار نکته مهمی در سهمیه 5 درصد به حساب می آید. لزوماً شما با کسب 70 درصد نمره تراز، در کد رشته محل مذکور قبول نمی شوید، بلکه شما وقتی 70 درصد نمره تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشید، حد نصاب علمی برای بررسی در آن کد رشته محل را به درست می آورید. اینکه قبول شوید یا نه بستگی به این دارد که چند نفر از سایر داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد در رشته شما، در ان کد رشته محل، حد نصاب را آورده باشند و بهترین فرد که کمترین اختلاف تراز را به آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد دارد، قبول می شود. در مجموع می توان گفت که احتمال اینکه یک نفر با کسب حداقل 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد بتواند در آن کد رشته محل پذیرفته شود بسیار بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است. در کارنامه نهایی انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد که بعد از مشخص شدن قبولی ها منتشر می شود و معروف به کارنامه سبز است، در کنار بعضی از انتخاب های بچه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علامت گذاری شده است که منظور از این علامت این است که شما، با توجه به نمره ترازی که به دست آورده اید، حد نصاب علمی لازم برای بررسی شدن در این کد رشته را کسب نکرده اید و سهمیه شما حساب نمی شود چون شرط 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را به دست نیاورده اید.

 

شانس قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد از ابتدای تصویب تا زمان اعمال توسط سارمان سنجش، حاشیه های بسیار زیادی را داشت. در ابتدا بسیاری از بچه های بدون سهمیه یا سهمیه آزاد، اعتراض کردند که چرا باید چنین سهمیه ای به کنکور ارشد افزوده شود و شانس ما را کمتر کند و از سوی دیگر خود بچه های سهمیه 5 درصد ایثارگران نیز دچار ابهام شدند که آیا این سهمیه باعث می شود تا ما راحت تر قبول شویم یا اینکه در قبولی ما تاثیری نخواهد داشت. بحث شانس قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران، تبدیل شد به یکی از بزرگترین چالش های انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال گذشته که اولین دوره اعمال سهمیه 5 درصدی بود.

با توجهه به مطالبی که در بالا گفته شد می توان به سادگی نتیجه گیری کرد که سهمیه 5 درصد ایثارگران، تاثیر خیلی زیادی در قبولی نهایی شما نخواهد داشت. تقریبا تراز نهایی شما خیلی باید نزدیک به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد باشد تا این سهمیه بتواند برای شما مثمر ثمر واقع شود. وقتی از بسیاری از دارندگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد سال گذشته پرسیدیم که چقدر این سهمیه برای شما تاثیرگذار بدوه است، در کمال تعجب بسیاری از آنها عنوان کردند که واقعا تاثیری نداشته است و حتی بعضی ها گفتند ای کاش این سهمیه را نداشتم چون فکر می کردند اوضاعشان حتی بدنر نیز شده است. شانس قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران زمانی خیلی تاثیرگذار خواهد بود که شما در بین افراد هم سهمیه ای خود جزء رتبه های خوب باشید. مثلا ممکن است اگر شما سهمیه 5 درصد ایثارگران را نداشتید رتبه شما در سهمیه آزاد برابر با 50 می شد و حالا با سهمیه 5 درصد ایثارگران رتبه شما 5 می شود که در این حالت می تواند تاثیرگذار باشد. اما توجه داشته باشید که تفاوت زیادی بین قبولی رتبه 50 و 5 شاید وجود نداشته باشد. بنابراین لطفا توجه داشته باشید که زمانی به سهمیه 5 درصد ایثارگران امید داشته باشید که نمره تراز خیلی خوببی را به دست اورده باشید و جزء رتبه های زیر 10 تا 30 باشید.

بزرگرتین اشتباهی که داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران در کنکور ارشد مرتکب می شوند این است که رتبه سهمیه 5 درصد ایثارگران خود را با رتبه سهمیه آزاد یکی می دانند و در نتیجه شانس قبولی خود را معادل شانس قبولی همان رتبه در سهیه آزاد تلقی می کنند. به قبولی دو رتبه یکسان در سهمیه آزاد و سهمیه 5 درصد ایثارگران در جدول زیر توجه کنید تا کامل متوجه شوید:

رتبه و رشته قبولی در سهمیه آزاد قبولی در سهمیه ایثارگران
رتبه 60 تربیت بدنی و علوم ورزشی، کد ضریب 1 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه دانشگاه تهران روانشناسی ورزشی نوبت دوم علامه طباطبایی
رتبه 11حقوق خصوصی حقوق خصوصی روزانه دانشگاه شهید بهشتی حقوق خصوصی روزانه دانشگاه چمران اهواز

با توجه به این جدول کاملا مشخص است که رتبه شما در سهمیه 5 درصد ایثارگران اصلا قابل مقایسه با رتبه شما در سهمیه آزاد نیست. پس شانس قبولی خود را با رتبه معادل خود در سهمیه آزاد نسنجید. همانطور که می بینید رتبه 11 رشته حقوق با سهمیه به زحمت توانسته است روزانه چران اهواز را قبول شده است در حالیکه رتبه 11 سهمیه آزاد به راحتی روزانه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی را اورده است در حالیکه اگر بخواهیم بگوییم قبولی دانشگاه بهشتی در روزانه حقوق خصوصی با سهمیه 5 درصد ایثارگران چند بوده است باید بگوییم فقط رتبه 2 سهمیه 5 درصد ایثاگران توانسته در حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شود!

 

 

اختصاص 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

نامگذاری سهمیه 5 درصد ایثارگران به این نام، به دلیل اختصاص 5 درصد از ظرفیت هر کد رشته محل از دانشگاه ها به این سهمیه است. مثلا اگر دنشگاه تهران 20 نفر ظرفیت داشته باشید، 5 درصد از 20 نفر طرفیت، به بچه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تعلق می گیرد. یعنی عملاً فقط یک نفر! پس باز هم می بینید که سهمیه 5 درصد ایثارگران، شانس قبولی را چندان افزایش نمی دهد. نکته جالب تر اینجاست که حتی ممکن است در بعضی کد رشته محل ها هیچ ظرفیتی به سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تعلق نگیرید. مثلا اگر یک دانشگاه 5 نفر ظرفیت داشته باشدی، 5 درصد این 5 نفر به سهمیه 5 درصد ایثارگران تعلق می گیرد. 5 درصد 5 نفر یک عدد اغ=عشاری زیر یک خواهد بود و عملا ظرفیتی به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص نمی یابد بلکه در این شرایط، ظرفیت چند دانشگاه با هم تجمیع می شودد و زمانی که به یک عدد صحیح کامل رسید، ظرفیت به سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص می یابد.

سهمیه ایثارگری انتخاب رشته کارشناسی ارشد (5 درصد  25 درصد)
سهمیه ایثارگری انتخاب رشته کارشناسی ارشد (5 درصد، 25 درصد)

 

 

اختصاص ظرفیت خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران به سهمیه 5 درصد

یکی از بزرگرترین مزایا و امتیازات سهمیه 5 درصد ایثارگران این است که ظرفیت خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز به انها می رسد. فرض کنید دانشگاه تهران، 20 نفر پذیرش داشته باشد، از این 20 نفر پذیرش، 25 درصد یعنی معادل 5 نفر مربوط به سهمیه 25 درصد ایثارگران است. با توجه به اینکه آخرین قبولی سهمیه آزاد در دانشگاه تهران تراز بسیار خوب و بالایی دارد، احتمال اینکه از سهمیه 25 درصد ایثارگران 5 نفر بتواند به ور کامل حد نصاب علمی لازم را بیاورد قدری ضعیف است. تعداد افراد باقیمانده از این سهمیه 25 درصد ایثارگران به سهمیه 5 درصد ایثارگران می رسد ولی اگر کل سهمیه 25 درصد ایثارگران، تعداد افراد خود را پر کند، هیچ ظرفیت اضافه تری به سهمیه 5 درصد ایثارگران تعلق نخواهد گرفت. بنابراین خوش شانسی سهمیه 5 درصد ایثارگران این است که تعداد افرادی خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران خیلی زیاد باشد، در این صورت شانس قوبلی سهمیه 5 درصد ایثارگران واقعا افزایش می یابد، زیرا مانند این است که آنها سهمیه 25 درصد ایثارگران را دارند.

 

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد، خوب یا بد؟

در مجموع با توجه به صحبت هایی که اعلام شد باید بگویم که سهمیه 5 درصد ایثارگران توازنی بین خوب و بد است. نه می توان گفت مطلقاً خوب و عالیسیت و نه می توان گفت خیلی بد است. به جدول زیر توجه کنید تا بتوانید بهتر نتیجه گیری کنید.

مزایای سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد عوامل کاهش تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد
کسب نمره تراز کمتر نسبت به سهمیه آزاد نیاز به اختلاف تراز کم با آخرین قبولی سهمیه آزاد
اختصاص ظرفیت ویژه کم بودن ظرفیت اختصاص یافنه و حتی گاهی صفر بودن این ظرفیت
کم شدن حجم رقابت به خاطر کمتر بودن تعداد سهمیه 5 درصدی ها نسبت به سهمیه آزادی ها فشرده شدن رقابت به دلیل ظرفیت بسیار پایین اختصاص یافته
اختصاص ظرفیت خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران احتمال خالی نماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگران
کسب رتبه های بسیار خوب تک رقمی و دو رقمی در سهمیه اختلاف فاحش بین قبولی رتبه های خوب سهمیه 5 درصدی با سهمیه های آزاد

با توجه به جدول بالا مشاهده می کنید که خوب یا بد بودن سهمیه 5 درصد ایثارگران دقیقاً مشخص نیست و توازنی بین خوب و بد است. در نهایت کسی که واقعاً شانس قبولی بسیار بالایی در سهمیه آزاد دارد، این سهمیه تاثیر خیلی زیادی در قبولی بهتر او نخواهد داشت ولی اگر احتمال قبولی خیلی خیلی خیلی کمی دارد و زیاد هم اهل درس خوادن نیست، این سهمیه می تواند تا حد خیلی کمی باعث قبولی او بشود.

 

سخن آخر و نتیجه گیری پایانی در باب سهمیه ایثارگران 5 درصدی

در صورتی که سهمیه 5 درصد ایثارگران در کنکور ارشد به گونه ای پیش برود که رتبه آن در کد رشته محل های مختلف مورد لحاظ شدن و اعمال سهمیه 5 درصدی قرار نگیرد، باز هم جای نگرانی زیادی ندارد. در آن صورت، محاسبات قبولی براساس رتبه بدون سهمیه یا همان رتبه کشوری مورد اعمال قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر شما با رتبه 100 سهمیه 5 درصد ایثارگران حائز شرایط حد نصاب علمی نشوید، سازمان سنجش رتبه کشوری شما را مورد نظر قرار می دهد که اگر بتوانید با رتبه کشوری در مقایسه با سایر داوطلبان سهمیه آزاد به رقابت بپردازید و در این رقابت موفق شوید، قبولی شما ثبت می شود. در نتیجه سازمان سنجش هم براساس رتبه سهمیه 5 درصد ایثارگران و هم براساس رتبه بدون سهمیه یاا همان رتبه کشوری، شما را می سنجد و قبولی شما را بررسی می کند.

شما می توانید تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگری در انتخاب رشته کنکور سراسری را در سایت 3گام بخوانید.