اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای نرم افزار برنامه ریزی درسی 3گام

مجوز نرم افزار برنامه ریزی 3گام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مجوز نرم افزار برنامه ریزی 3گام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

اخذ مجوز از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای نرم افزار درسی 3گام

مجوز نرم افزار برنامه ریزی 3گام از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
مجوز نرم افزار برنامه ریزی 3گام از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

 

اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای نرم افزار انتخاب رشته 3گام

مجوز نرم افزار انتخاب رشته 3گام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مجوز نرم افزار انتخاب رشته 3گام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اخذ مجوز از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای نرم افزار انتخاب رشته 3گام

مجوز نرم افزار انتخاب رشته 3گام از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
مجوز نرم افزار انتخاب رشته 3گام از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

 

کسب جایزه نوبل یونیورسال کارآفرینی حرفه ای در حوزه آموزشی در بخش خلاقیت و کیفیت آموزشی

جایزه نوبل یونیورسال کارآفرینی حرفه ای در حوزه آموزشی در بخش خلاقیت و کیفیت آموزشی

 

برنده بهترین استارت آپ آموزشی کشور در جشنواره بین المللی سید استارز تهران وفینالیست سید استارز تهران