قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت

تعداد بازدید 36566 دفعه

آزمون وکالت، برنامه ریزی برای آزمون وکالت و قبولی در آزمون وکالت، با توجه به خیل فارغ التحصیلان حقوق در ایران، یکی از مهم ترین دغدغه این افراد می باشد. ورود به بازار کار و کسب درآمدهای بالا و پذیرش های محدود و گاه قبولی های بسیار سخت در آزمون وکالت، نیازمند یک برنامه ریزی مطمئن است.

آزمون وکالت:

آزمون وکالت آزمونی است که هر ساله برای صدورپروانه وکالت و تبدیل شدن به وکیل پایه یک توسط کانون وکلا برگزار می شود و هدف از آن، گلچین کردن علمی فارغ التحصیلان حقوق برای ورود به بازار کار است. آزمون وکالت هرساله متقاضیان بی شماری دارد. هر کانون و یا هر استانی، تعداد محدودی پروانه صادر می کند که شرط آن قبولی در این آزمون نسبتاً دشوار است. بنابراین زمانی که حرف از آزمون وکالت می شود اولین چیزی که به ذهن یک حقوقدان خطور می کند مسیر سخت قبولی در آن است.

شرایط شرکت در آزمون وکالت:

هر کسی نمی تواند در آزمون وکالت شرکت کند و اولین شرط آن این است که مدرک کارشناسی یا لیسانس شما، حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا تحصیلات حوزوی (معادل لیسانس) باشد. 

اصلی ترین شرایط شرکت در آزمون وکالت، تابعیت جمهری اسلامی ایران، دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و یا مدارک بالاتر از لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و شرایط سنی برای داوطلبان تهرانی تا 40 سال و برای سایر استانها تا 50 سال است. بسیاری به سودای گرفتن ارشد حقوق با یک لیسانس غیرمرتبط سعی در عوض کردن شرایط کاری و درآمدی خود هستند در حالی که فقط کارشناسی حقوق و کارشناسی های مرتبط با آن حق شرکت در آزمون وکالت را دارند و افرادی که لیسانس غیرمرتبط با حقوق دارند حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند حتی اگر کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق دریافت کرده باشند.

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

دروس امتحانی و ضرایب دروس امتحانی آزمون وکالت:

دروس و ضرایب دروس امتحانی آزمون وکالت

ضریب درس
3 حقوق مدنی
3 آیین دادرسی مدنی
2 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 
2 آیین دادرسی کیفری
2 حقوق تجارت
1 مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی

 

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

قبولی در آزمون وکالت:

برای قبولی در آزمون وکالت، باید به چند نکته توجه داشته باشید:

1- قبولی در آزمون وکالت، بستگی به این دارد که شما تا چه حد با اصطلاحات و مفاهیم حقوقی قبل از آمادگی برای آزمون اطلاع داشته باشید. هر قدر دانش بیشتری بر روی اصطلاحات و مفاهیم حقوقی داشته باشید، قبولی در آزمون وکالت ساده تر خواهد شد.

2- قبولی در آزمون وکالت، بستگی به میزان اعتماد به نفس شما در هنگام مطالعه دروس دارد و هر قدر شما با اعتماد به نفس بالاتری با دروس آزمون وکالت مواجه شوید، انگیزه و در نتیجه بازدهی شما برای قبولی در آزمون وکالت ساده تر می شود.

3- قبولی در آزمون وکالت، به این بستگی دارد که شما روزانه چه قدار زمان برای آن می گذارید.

4- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما نقاط قوت و ضعف خود را از هم جدا کنید تا بدانید برای هر کدام چه مقدار زمانی برای قبولی در آزمون وکالت نیاز است.

5- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما بدانید که چه نمره خام و یا ترازی و چه نمرات و درصدهایی را برای دروس مختلف برای قبولی در آزمون وکالت نیاز دارید.

6- قبولی شما در آزمون وکالت بستگی به این دارد که تا چه حد حافظه قدرتمندی داشته باشید.

7- قبولی شما در آزمون وکالت به این بستگی دارد که تا چه حد با روشهای خلاصه نویسی، حاشیه نویسی و چکیده نویسی آشنایی داشته باشید.

8- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما چه مقدار مرور کنید و باید بدانید که برای هر درس چه مقدار مرور نیاز است تا به درصد و نمره لازم در آن درس برسید.

9- قبولی در آزمون وکالت به این بستگی دارد که شما بدانید تا از چه زمانی تست زنی را آغاز کنید و برای جمع بنید بهتر، آزمون های وکالت سال های اخیر را کار کنید.

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

برنامه ریزی برای قبولی در آزمون وکالت:

برای برنامه ریزی صحیح برای آزمون وکالت باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنید:

این مقدمات برای برنامه ریزی آزمون وکالت عبارتند از: منابع، مقدار زمانی که داریم، مقدار زمانی که برای هر درس نیاز است، مقدار زمانی که می توانم بیشترین بازدهی را داشته باشم، مقدار نمره و درصدی که نیاز دارم، نقاط قوت و ضعف، پایه اولیه علمی در درک اصطلاحات و مفاهیم حقوقی و داشتن دانش برنامه ریزی.

بهترین نوع برنامه ریزی برای آزمون وکالت بدین ترتیب است که شما ابتدا ساختار کلی آن را مشخص کنید. بهترین ساختار کلی به شکل زیر چیده می شود:

1- مطالعه لایه اول در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: درک مفاهیم حقوقی، اصطلاحات حقوقی + مطالعه کلی از از موارد و سرفصلهای آزمون

2- مطالعه لایه دوم در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: مطالعه عمیق تر موارد و سرفصلهای آزمون از روی منابع + کمی تست زنی برای پی بردن به میزان کیفیت مطالعه و تخمین نزدیک شدن به هدف

3- مطالعه لایه سوم در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: مطالعه همراه با خلاصه برداری، چکیده نویسی و حاشیه نویسی + تست زنی عمیق تر

4- مطالعه لایه چهارم در برنامه ریزی برای آزمون وکالت: مرور + مرور +مرور + تست زنی + تست زنی + تست زنی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه های آزمون وکالت:

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 1 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد

نام درس

56/66

حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
71/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
78/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
95/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10918 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 1 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد

نام درس
76/66 حقوق مدنی
93/33 آيين دادرسي مدني
63/33 حقوق تجارت
16/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
93/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10769 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي: کارنامه رتبه 1 آزمون كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي

نمره خام-درصد نام درس
58/33 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
88/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10027 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري: کارنامه رتبه 1 آزمون كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري

نمره خام-درصد نام درس
31/66 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
90/00 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9194 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 1 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
81/66 آيين دادرسي مدني
65/00 حقوق تجارت
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
9341 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 1 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان

نمره خام-درصد نام درس
18/33 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
55/00 حقوق تجارت
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
71/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8300 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري قزوين: کارنامه رتبه 1(سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري قزوين

نمره خام-درصد نام درس
66/00 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
88/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8142 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 1(سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
83/33 حقوق تجارت
25/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
30/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
63/33 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8119 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 2 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
65/00 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
آزاد سهمیه
10096 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي و جنوبي: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي و جنوبي

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
85/00 حقوق تجارت
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
65/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
9373 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
58/33 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
0 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8855 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 2 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
31/66 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8030 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 3 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
50/00 حقوق مدنی
88/33 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
75/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10275 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 3 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
63/33 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
76/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9964 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري كرمان: کارنامه رتبه 3 آزمون كانون وكلاي دادگستري كرمان

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9539 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8657 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
50/00 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8086 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان

نمره خام-درصد نام درس
21/66 حقوق مدنی
53/33 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
68/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8054 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 3 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
61/66 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
8004 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 4 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
85/00 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9969 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري يزد: کارنامه رتبه 4 آزمون كانون وكلاي دادگستري يزد

نمره خام-درصد نام درس
63/33 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
63/33 حقوق تجارت
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9559 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري: کارنامه رتبه 4 آزمون كانون وكلاي دادگستري چهارمحال وبختياري

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
58/33 حقوق تجارت
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8653 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 4 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
43/33 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
21/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
7981 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 5 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
46/66 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
60/00 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
7806 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 5 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
23/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
55/00 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
7782 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 6 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي و جنوبي

نمره خام-درصد نام درس
70/00 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9921 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 6 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
56/66 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
80/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
9011 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 7 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
100/0 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
95/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9916 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 7 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
93/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9688 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 7 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
90/00 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9111 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مازندران: کارنامه رتبه 8 آزمون كانون وكلاي دادگستري مازندران

نمره خام-درصد نام درس
60/00 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9709 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 8 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز

نمره خام-درصد نام درس
31/66 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
88/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9276 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 9 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
93/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9814 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 9 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
88/33 حقوق تجارت
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
90/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9000 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 9 (سهمیه رزمندگان و ایثارگران) آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
56/66 حقوق مدنی
20/00 آيين دادرسي مدني
53/33 حقوق تجارت
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
45/00 آیین دادرسی كيفري
رزمندگان وايثارگران سهمیه
7221 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 11 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
85/00 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9468 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري قزوين: کارنامه رتبه 11 آزمون كانون وكلاي دادگستري قزوين

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
66/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
63/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8844 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 12 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
90/00 حقوق تجارت
81/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
93/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9710 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 12 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
63/33 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
88/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9452 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 13 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
55/00 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9751 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 14 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
88/33 آيين دادرسي مدني
63/33 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9327 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري قم: کارنامه رتبه 14 آزمون كانون وكلاي دادگستري قم

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8926 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 15 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
58/33 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
83/33 حقوق تجارت
73/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9690 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 15 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
100/0 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9630 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 16 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8800 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 17 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
70/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8954 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد: کارنامه رتبه 18 آزمون كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9635 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 18 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
56/66 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
68/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
71/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9474 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 18 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
15/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
90/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8934 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 18 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8721 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 19 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
88/33 حقوق تجارت
93/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
100/0 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10595 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 19 آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
88/33 آيين دادرسي مدني
78/33 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
45/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8657 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گيلان: کارنامه رتبه 20 آزمون كانون وكلاي دادگستري گيلان

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9052 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 21 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
36/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
90/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8766 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 21 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
16/66 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8619 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 22 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز

نمره خام-درصد نام درس
50/00 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
41/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8927 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 22 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
51/66 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
50/00 حقوق تجارت
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
18/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8569 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 23 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
60/00 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9543 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 23 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
71/66 حقوق مدنی
61/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
33/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9133 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 23 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز

نمره خام-درصد نام درس
56/66 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
50/00 حقوق تجارت
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8920 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 23 آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
58/33 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8612 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 23 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
25/00 حقوق مدنی
90/00 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
58/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8519 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري زنجان: کارنامه رتبه 23 آزمون كانون وكلاي دادگستري زنجان

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
65/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8459 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 24 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
60/00 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9367 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 24 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
83/33 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
36/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9111 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 24 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
63/33 حقوق تجارت
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8918 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 25 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
93/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9358 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 25 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
53/33 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
71/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8484 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 26 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز 

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
95/00 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10387 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد: کارنامه رتبه 26 آزمون كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد 

نمره خام-درصد نام درس
25/00 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
95/00 حقوق تجارت
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
93/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9478 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 26 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
51/66 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
53/33 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9438 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 26 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
71/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9342 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مازندران: کارنامه رتبه 26 آزمون كانون وكلاي دادگستري مازندران

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8858 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 26 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
56/66 حقوق تجارت
45/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8584 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 27 آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8584 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 28 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
60/00 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10379 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 28 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
55/00 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9291 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 29 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8400 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 30 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
23/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8401 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 30 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان 

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
46/66 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
93/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8375 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 31 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
63/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9236 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 32 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
56/66 حقوق تجارت
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
75/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9275 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 33 آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان 

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
81/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
53/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8431 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 34 آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
83/33 حقوق تجارت
21/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
36/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8416 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 34 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان 

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
58/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8305 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 35 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9074 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري كرمان: کارنامه رتبه 35 آزمون كانون وكلاي دادگستري كرمان

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
65/00 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8437 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 35 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان 

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
81/66 آيين دادرسي مدني
61/66 حقوق تجارت
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8278 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 36 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
78/33 حقوق تجارت
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9059 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 36 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز 

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8724 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 36 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان 

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8286 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري كرمان: کارنامه رتبه 37 آزمون كانون وكلاي دادگستري كرمان 

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
21/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
30/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8425 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 38 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان 

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
93/33 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8786 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 38 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان 

نمره خام-درصد نام درس
50/00 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
58/33 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
31/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8254 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري لرستان: کارنامه رتبه 39 آزمون كانون وكلاي دادگستري لرستان 

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
61/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8256 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 40 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
31/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8871 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 41 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز 

نمره خام-درصد نام درس
58/33 حقوق مدنی
95/00 آيين دادرسي مدني
85/00 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
36/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
10204 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 41 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
78/33 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8856 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري يزد: کارنامه رتبه 41 آزمون كانون وكلاي دادگستري يزد 

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
56/66 حقوق تجارت
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8318 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 41 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان 

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
61/66 حقوق تجارت
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8228 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 42 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
21/66 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8811 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 42 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز 

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
26/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8653 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري همدان: کارنامه رتبه 42 آزمون كانون وكلاي دادگستري همدان 

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
65/00 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8293 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 42 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان 

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
13/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8218 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 44 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان 

نمره خام-درصد نام درس
51/66 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
Aug-33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8679 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 44 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز 

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
63/33 حقوق تجارت
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8627 نمره کل - تراز نهایی

 

 نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 45 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
61/66 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8764 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري گلستان: کارنامه رتبه 45 آزمون كانون وكلاي دادگستري گلستان 

نمره خام-درصد نام درس
55/00 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
58/33 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8200 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 47 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
21/66 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
78/33 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8760 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 50 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
31/66 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
81/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8731 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 51 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
56/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8728 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 52 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان 

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
58/33 حقوق تجارت
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8606 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 52 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز 

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
88/33 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
50/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8536 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 53 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي 

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
15/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
60/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8723 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مازندران: کارنامه رتبه 53 آزمون كانون وكلاي دادگستري مازندران 

نمره خام-درصد نام درس
16/66 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
58/33 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
65/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8310 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 54 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
20/00 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
88/33 حقوق تجارت
75/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
75/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8719 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 57 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
81/66 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8903 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 57 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8662 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 58 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
23/33 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8661 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 58 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
21/66 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
95/00 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
45/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8555 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 59 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
73/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8659 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 60 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
65/00 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
71/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8656 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 61 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
55/00 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8602 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 61 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
45/00 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
63/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8450 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 62 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8590 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 65 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
46/66 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8556 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 66 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
78/33 حقوق تجارت
30/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8444 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 68 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
58/33 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
88/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8423 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 69 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
18/33 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
56/66 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8518 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان: کارنامه رتبه 69 آزمون كانون وكلاي دادگستري خوزستان

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8420 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 72 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
76/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8336 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 75 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
23/33 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8472 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 76 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
85/00 آيين دادرسي مدني
53/33 حقوق تجارت
23/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
60/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8468 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 78 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
61/66 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8599 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 78 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
65/00 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
68/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8599 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 78 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
25/00 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
88/33 حقوق تجارت
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
56/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8463 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 80 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
55/00 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
88/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8431 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 81 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
56/66 آيين دادرسي مدني
85/00 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8586 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 81 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
46/66 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8427 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 85 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
100/0 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9880 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 85 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
23/33 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
50/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
85/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8409 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 86 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
53/33 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
66/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
56/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8402 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 90 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8384 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 98 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
51/66 حقوق مدنی
28/33 آيين دادرسي مدني
65/00 حقوق تجارت
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8438 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 98 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
31/66 حقوق مدنی
61/66 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8342 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 99 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
60/00 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
25/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
58/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8336 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري البرز: کارنامه رتبه 99 آزمون كانون وكلاي دادگستري البرز

نمره خام-درصد نام درس
36/66 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
63/33 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
31/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8151 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي: کارنامه رتبه 100 آزمون كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبي

نمره خام-درصد نام درس
66/00 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
40/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
100/0 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8331 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري اصفهان: کارنامه رتبه 102 آزمون كانون وكلاي دادگستري اصفهان

نمره خام-درصد نام درس
25/00 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
71/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8409 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد: کارنامه رتبه 120 آزمون كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد

نمره خام-درصد نام درس
21/66 حقوق مدنی
88/33 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
21/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8405 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 142 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
95/00 حقوق تجارت
20/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
55/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9586 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 161 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
70/00 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
38/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9541 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 169 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
90/00 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9515 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 225 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
55/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9380 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 237 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9361 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 264 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
75/00 آيين دادرسي مدني
93/33 حقوق تجارت
73/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9291 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 291 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
56/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
100/0 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9217 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 313 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
55/00 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9193 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 334 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
60/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
33/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
88/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9153 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 387 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
51/66 حقوق مدنی
81/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9066 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 416 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
53/33 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
50/00 حقوق تجارت
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9026 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 423 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
83/33 آيين دادرسي مدني
51/66 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
9007 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 448 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
50/00 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
61/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8979 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 450 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
61/66 آيين دادرسي مدني
65/00 حقوق تجارت
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
95/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8978 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 482 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
83/33 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
51/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8919 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 485 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
85/00 آيين دادرسي مدني
60/00 حقوق تجارت
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8917 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 513 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
68/33 آيين دادرسي مدني
85/00 حقوق تجارت
38/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8874 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 520 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
28/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8869 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 539 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
56/66 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
70/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8849 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 551 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
30/00 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
88/33 حقوق تجارت
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
88/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8841 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 575 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
66/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
60/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8818 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 602 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
56/66 آيين دادرسي مدني
86/66 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
43/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8788 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 610 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
46/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8784 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 632 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
55/00 حقوق مدنی
58/33 آيين دادرسي مدني
55/00 حقوق تجارت
61/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8750 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 645 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
56/66 حقوق مدنی
55/00 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
50/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8740 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 680 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
33/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
63/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8711 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 680 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
50/00 حقوق مدنی
63/33 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
56/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
46/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8711 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 728 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
31/66 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
75/00 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8668 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 745 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
86/66 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
80/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8653 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 755 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
80/00 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
25/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
41/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
78/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8649 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 774 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
68/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
55/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8625 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 780 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
38/33 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
41/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8622 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 784 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
45/00 حقوق مدنی
71/66 آيين دادرسي مدني
63/33 حقوق تجارت
55/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
50/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
63/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8614 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 791 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
40/00 حقوق مدنی
73/33 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
31/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
58/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
56/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8611 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 807 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
23/33 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
73/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
76/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8601 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 826 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
33/33 حقوق مدنی
65/00 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
43/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
53/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8586 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 835 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
71/66 حقوق تجارت
58/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
86/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8580 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 880 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
60/00 آيين دادرسي مدني
66/66 حقوق تجارت
53/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
61/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
83/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8534 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 903 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
81/66 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
35/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
45/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
73/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8521 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 934 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
31/66 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
76/66 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
35/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
81/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8500 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 980 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
43/33 حقوق مدنی
78/33 آيين دادرسي مدني
41/66 حقوق تجارت
16/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
68/33 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8463 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 1004 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
41/66 حقوق مدنی
76/66 آيين دادرسي مدني
81/66 حقوق تجارت
36/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
28/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8444 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 1014 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
48/33 حقوق مدنی
46/66 آيين دادرسي مدني
68/33 حقوق تجارت
51/66 اصول استنباط حقوق اسلامي
60/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
60/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8439 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 1037 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
35/00 حقوق مدنی
66/66 آيين دادرسي مدني
80/00 حقوق تجارت
40/00 اصول استنباط حقوق اسلامي
48/33 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
66/66 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8424 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 1041 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
28/33 حقوق مدنی
70/00 آيين دادرسي مدني
73/33 حقوق تجارت
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
56/66 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
65/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8421 نمره کل - تراز نهایی

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت: قبولی در آزمون وکالت كانون وكلاي دادگستري مركز: کارنامه رتبه 1073 آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز

نمره خام-درصد نام درس
26/66 حقوق مدنی
61/66 آيين دادرسي مدني
70/00 حقوق تجارت
48/33 اصول استنباط حقوق اسلامي
65/00 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی
70/00 آیین دادرسی كيفري
ازاد سهمیه
8404 نمره کل - تراز نهایی

 

درخواست مشاوره رایگان و برنامه ریزی برای آزمون وکالت 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc