به مرور زمان و افزایش مرور مباحث، نرخ فراموشی انها به صفر می رسد.
به مرور زمان و افزایش مرور مباحث، نرخ فراموشی آنها به صفر می رسد.

یادگیری فرآیندیست که مستلزم زمان می باشد. فلسفه منحنی یادگیری این است که شما برای یادگیری بهتر نیاز به تکرار یک فرآیند در بازه های زمانی مختلف دارید. میزان تکرار یک فرآیند باعث عدم فراموشی آن در دراز مدت و انجام سریعتر آن در دفعات بعدی خواهد شد. یاد گرفتن یک مطلب نیز نیازمند تکرار آن مطلب می باشد.

Hermann Ebbinghaus
هرمان ابینگهاوس - مبتکر منحنی یادگیری

ایده اولیه منحنی یادگیری توسط هرمان ابینگهاوس مطرح شد که وی سعی داشت بفهمد مغز انسان چگونه به یاد می آورد؟ او در گام نخست دریافت که به دلیل هجوم اطلاعات مختلف به مغز از طریق حواس مختلف انسان، مغز مطالبی را که قدیمی تر هستند و استفاده ای از آنها نشده است را دور می اندازد و در واقع در این حالت فراموشی اتفاق می افتد. سرعت فراموشی یک مطلب به سختی آن مطلب، میزان فشار و استرس در زمان یاد گرفتن آن مطلب و مقدار تمرکز و توجه به آن مطلب بستگی دارد.

ابینگهاوس در آزمایشهای خود از روش جالبی برای ارزیابی نرخ و سرعت فراموشی مطالب استفاده کرد. ابینگهاوس عبارتهای سه حرفی را نوست که هیچ معنایی نداشتند (مثل VBT) و آنها را جدول بندی کرد و شروع به حفظ کردن آنها نمود. سپس سعی کرد تا در بازه های زمانی مختلف آنها را به یاد بیاورد (مثلاً از 20 دقیقه تا 31 روز). او متوجه شد که در فاصله زمانی بسیار کوتاه مدت آنها را فراموش نمی کند ولی در بازه های زمانی طولانی تر آن جدول را فراموش می کند. در نتیجه متوجه شد که وقتی در بازه های زمانی مختلف به مرور جدول می پردازد، می تواند تا فاصله زمانی بیشتری آن جدول را به خاطر بیاورد و در واقع سرعت فراموشی مطالب با این مرور بسیار پایین است.

سالها بعد دانشمند اتریشی، سباستین لایتنر با الهام از این روش، جعبه ای را برای مرور مطالب و یادگیری بهتر و عدم فراموشی مطالب طراحی نمود که به همان جعبه لایتنر معروف است. جعبه لایتنر به تناسب سختی مطلب دفعات مرور را افزایش می دهد تا احتمال فراموشی آن مطلب به صفر و یادگیری آن به صد برسد. در این جعبه مطالب به مرور در خانه های جعبه جابجا می شوند و مطالب خانه آخر جدول مطالبی هستند که ممکن است 5 دور یا بیشتر مرور شده باشند و نرخ فراموشی آنها به صفر رسیده باشد. مطالب خانه اول، مطالبی هستند که سخت تر و یا تازه تر می باشند.

سیستم برنامه ریزی هوشمند 3گام برمبنای روش علمی و بدون خطای لایتنر طرح ریزی شده است که مطالب به تناسب پیشرفت در جدول برنامه ریزی در بازه های استاندارد و البته بر مبنای سختی مطلب مرور می شوند. به نوعی که تا آخرین روز آزمون، دغدغه فراموشی مطالب برای داوطلبان وجود نداشته باشد.

3گام سعی می کند که با توجه به شرایط زمانی، تمرکز و پایه علمی داوطلب به نوعی سیستم برنامه ریزی را بچیند که حداقل سه دور و حداکثر تا 7 دور مطالب مختلف مرور شوند. حال ممکن است مطالب آسانتر و البته کم تکرار کنکور، تنها سه دور مرور شوند ولی مطالب سخت و پر تکرار، بازه های مروری بیشتری داشته باشند.

زمان را برای برنامه ریزی و مرور صحیح از دست ندهید