اسامي پذيرفته شدگان نهایی و معرفي شدگان چند برابر ظرفيت تحصيلي تکمیلی سال94

سه شنبه ۲۸ مهر تعداد بازدید 1018 دفعه

ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تكميل ظرفيت و ظرفيتهاي جديد در برخي از كد رشته‌هاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1394 و همچنین زمان مصاحبه کد رشته های امتحانی دارای مصاحبه از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

در پی انتشار اطلاعيه‌هاي سازمان سنجش در هفته نامه خبري و اطلاع رساني پيك سنجش مورخ 6/7/94، 12/7/94 و 16/7/94 و پايگاه اطلاع‌رساني sanjesh.org پیرامون اعلام ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تكميل ظرفيت و ظرفيتهاي جديد در برخي از كد رشته‌هاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1394 بدين وسيله توجه پذيرفته‌شدگان نهايي براي ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي ذيربط و معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌هاي محلهاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط خاص را به موارد ذيل جلب می نماید:

الف– به آن دسته از داوطلباني كه متقاضي كدمحلهاي تحصيلي از كدرشته‌هاي امتحاني مندرج اطلاعيه‌هاي فوق هستند، اعلام میدارد كه فهرست پذيرفته شدگان نهايي در پايگاه اطلاع‌ رساني سازمان سنجش منتشر گردید. داوطلبان ابتدا براي اطلاع از زمان دقيق ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه و موسسه آموزش عالي محل قبولي مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارك ثبت‌نامي (مدارك مندرج در اطلاعيه مورخ 9/6/94 اين سازمان درخصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي مندرج در سايت سازمان) در زمان مقرر براي ثبت نام به موسسه آموزشي ذيربط مراجعه کنند. چنانچه برنامه‌زماني مشخصي از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي ثبت‌نام اعلام نشده است، می توانند براي ثبت‌نام در يكي از روزهاي ‌يكشنبه و يا دوشنبه مورخ 3 يا 4/8/94 به دانشگاه ویاموسسه آموزشی ذیربط مراجعه کنند.

ب– داوطلباني كه متقاضي كد يا كدرشته محلهاي تحصيلي مصاحبه دار، بورسيه و يا داراي شرايط خاص از موسسات ذيل اين اطلاعيه هستند و اسامي آنان در پايگاه اطلاع‌ رساني سازمان سنجش در رديف معرفي شدگان چند برابرظرفيت درج شده، براي انجام مصاحبه و ساير مراحل مورد لزوم با توجه به مندرجات اين اطلاعيه به ارگان بورسيه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه کنند.

يادآوري:
1- نتايج نهايي كدرشته محلهاي تحصيلي از رشته‌هاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط خاص پس از دريافت نتايج مصاحبه و انجام گزينش نهايي متعاقباً اعلام می شود.

2- داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي و هم در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مراحل مصاحبه و ساير موارد مورد لزوم قرار دارند «بندهاي الف و ب فوق» لازم است مطابق مفاد هر دو بند در موعد مقرر اقدام کنند. اگر برای مصاحبه رشته های خاص مراجعه نمایند و نهایتاً پذیرش گردند باید دررشته خاص ثبت نام وادامه تحصیل دهند.

3- اگر داوطلبي با توجه به علاقه مندي خود، فقط يك مورد را پيگيري کند، متعاقباً نمي‌تواند براي مورد ديگر، بعداز مهلت مقرر اقدام کند.

ج – اسامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در رشته‌هاي بورسيه و يا داراي شرايط خاص

معرفي شدگان در كد رشته محلهاي تحصيلي بورسيه و يا داراي شراي خاص لازم است براي اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز يكشنبه مورخ 3/8/94 به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مندرج در جدول ذيل مراجعه کنند.

 

آدرس پايگاه اطلاع رساني

نام دانشگاهها و موسسات

http://www.sir.ac.ir

دانشكده روابط‌بين الملل – وزارت امور خارجه

www.qomirib.ac.ir

دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران – واحد قم

 www.shahed.ac.ir

دانشگاه شاهد

www.kish.sharif.cdu

دانشگاه صنعتي شريف

www.mut.ac.ir

دانشگاه‌ صنعتي‌ مالك‌ اشتر

www.ekh.aja.ir

دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) - نوشهر

www.mazaheb.ac.ir

دانشگاه‌ مذاهب اسلامي

www.osool.ac.ir

دانشكده‌ اصوالدين

www.icqt.ac.ir

دانشگاه‌ معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان

www.urd.ac.ir

دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب - قم

www.bou.ac.ir

دانشگاه باقرالعلوم(ع) – قم (غيرانتفاعي)

www.qhu.ac.ir

دانشگاه قرآن و حديث – قم (غيرانتفاعي)

www.imi.ir

سازمان مديريت صنعتي (غيرانتفاعي)

http://amiralmoemenin.ac.ir

دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع) - اهواز

www.refah.ac.ir

دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران

www1.jz.ac.ir

دانشكده‌ الهيات و معارف اسلامي هدي – جامعه الزهرا(س)- قم (غيرانتفاعي)

 

د - برگزاري مصاحبه در كد رشته‌هاي امتحاني 1139 (مددكاري اجتماعي) و 1148 (رشته مديريت امور شهري)

1- دانشگاه پيام نور

داوطلباني كه اسامي آنها به عنوان معرفي شده چندبرابر ظرفيت در كد رشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري) در اين مرحله اعلام گرديده، باید براي انجام مراحل مصاحبه از روز يك‌شنبه مورخ 3/8/94 به سايت اينترنتي اين دانشگاه به نشاني: www.pnu.ac.irمراجعه کنند.

2- دانشگاه تهران

به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري) در مرحله تكميل ظرفيت ثبت نام و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام نموده‌اند، مي‌رساند اين دانشگاه با توجه به عدم برگزاري مصاحبه در دوره مذكور، همان نمرات اكتسابي داوطلبان در آزمون را ملاك قرار داده و نيازي به انجام مصاحبه ندارد و بنابراين در اين مرحله اسامي چند برابر اعلام نمي‌شود و پذيرش نهايي نيز بصورت متمركز خواهد بود. بديهي چنانچه پذيرفته‌شدگان شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك اين آزمون را براي رشته مديريت امور شهري رعايت ننموده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولي اين دسته از داوطلبان اقدام می شود.

 

3- دانشگاه علامه طباطيايي

به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1139 (رشته مددكاري اجتماعي) در مرحله تكميل ظرفيت ثبت‌نام و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام نموده‌اند، مي‌رساند براساس درخواست دانشگاه ظرفيت اين رشته از بين آن دسته از داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان چند برابر در مرحله اول اعلام نتايج اوليه (خردادماه سال سالجاري) مصاحبه شده‌اند، تكميل شده است. 

تذكرات مهم:

1-     باتوجه به اينكه در كد رشته امتحاني 1152 (مجوعه مدرسي الهيات و معارف اسلامي) فرد واجد شرايط وجود نداشته است، لذا در كد رشته محلهاي تحصيلي كد مذكور فرد پذيرفته شده وجود ندارد.

 

2- در كد رشته‌هاي امتحاني 1217 (اقيانوس شناسي فيزيكي) و 1283(مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي) داوطلبي در اين مرحله متقاضي نشده است.

3- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطلاعيه كه قبلاً در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته‌اند، لازم نيست از محل قبولي قبلي انصراف دهند، بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه، مدارك ثبت نامي افراد مذكور از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي‌گردد. ضمناً لازم به ذكر است قبولي قبلي آن دسته داوطلباني كه اسامي آنان در اين اطلاعيه نيز به عنوان پذيرفته شده درج گرديده است، لغو مي‌باشد.

4- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره‌هاي روزانه به همراه اين اطلاعيه در سايت اينترنتي اين سازمان درج گرديده، حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه نيز، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1395 را ندارند.

5- عدم مراجعه در تاريخهاي مقرر به منزله انصراف از تحصيل در كد رشته محل ذيربط تلقي مي شود.

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org در ميان گذاشته و يا با شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 تماس بگیرند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc