به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ آغاز مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال تحصیلی جاری از شنبه به مدت دو روز برای واجدین شرایط می باشد.

همه متقاضیانی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محل تحصيل گردیدند( اعم از قبولی یا مردودی در مرحله اعلام نتایج نهایی) و دانشجویان مشمول استفاده از آئین نامه استعداد درخشان(بدون آزمون و با آزمون) می توانند در این مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند. 
رشته محل های جدید و ظرفیت های خالی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام گردید، متقاضیان باید در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
آغاز تحصيل پذیرفته شدگان مرحله تکميل ظرفيت، از سوی دانشگاه پذیرنده اعلام می گردد.
متقاضیان با وارد کردن کد رهگیری خود در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی در تاریخ اعلام گردید، وارد بخش مربوطه گردند و انتخاب های جدید خود را ثبت نمایند.
داوطلبان واجد شرایط استعداد درخشان بدون آزمون که طی مردادماه توسط دانشگاه محل تحصیل خود به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی گردیدند باید با کد رهگیری که دریافت نمودند وارد سامانه شوند و انتخاب های خود را در همان رشته انتخابی ثبت نمایند.
داوطلبانی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب محل گردیدند اواخر مهرماه کارنامه ای دریافت می کنند که جایگاه و وضعیت داوطلب در رشته محل های انتخابی نشان داده می شود. همچنین نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه اول آبان ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انتشار می یابد.