به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ایسنا؛ حاکم قاسمی مدیر گروه رشته آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اعلام نمود: سر فصل های دروس دوره دکتری آینده پژوهی تصویب شد.

تصویب سر فصل‌های این رشته موجب نگرانی و دغدغه دانشجویان این رشته بوده که رفع گردید و هماهنگی بیشتر در آموزش دانشجویان را در دانشگاه‌هایی که این رشته تحصیلی در آنها دایر می باشد فراهم گردید.
 دوره دکتری این رشته دارای دو گرایش علم و فناوری و گرایش فرهنگی و اجتماعی می باشد و این اطلاعات برروی سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قراردارد.
 دانشگاه هایی که دارای مجوز پذیرش دانشجو در دوره دکتری آینده پژوهی می باشند می توانند با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی در هریک از این گرایش ها پذیرش دانشجو داشته باشند.