به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور دکتر سید ضیاء هاشمی، معاون وزیر علوم و دکتر حسینعلی قبادی سرپرست پژوهشگاه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید برگزار گردید

همچنین در این مراسم علاوه بر سخنرانی حسینعلی قبادی، ضیاء هاشمی و کریم مجتهدی از دانشجویان برتر از جمله شقایق بصیری در رشته تاریخ ایران اسلامی، پریسا طهماسبی افشار در رشته زبان شناسی همگانی، محمد پاک نیت در رشته زبان و ادبیات عرب، سحر چیذری در رشته زبان و ادبیات فارسی، پریسا رضائیان نیری در رشته علوم اقتصادی، حمیدرضا احمدی طارسی در رشته علوم قرآن و حدیث این پریا ماوندی در رشته فرهنگ و زبان های باستانی، پروانه نادر نژاد در رشته تاریخ ایران بعد از اسلام، مرضیه چلمقانی در رشته علوم سیاسی و اندیشه‌های سیاسی و مهرناز شیرازی دل در رشته زبان و ادبیات فارسی  پژوهشگاه تجلیل شد.