به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ عباس گل بداق مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور تا ۹ مهرماه تمدید شد.

مهلت ثبت نام غیرحضوری با توجه به استقبال گسترده و عدم موفقیت در ثبت نام برخی از پذیرفته شدگان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، سراسری و فراگیر و همچنین کارشناسی سراسری ۹۴،  تا ۹ مهرماه سال جاری تمدید گردید.
داوطلبان برای ثبت نام غیر حضوری در مهلت تعیین شده از طریق سایت گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir  اقدام نمایند و فایل اسکن شده مدارک خود را در سایت مذکور بارگذاری و سپس با مراجعه حضوری به مرکز و واحد خود، عملیات ثبت نام حضوری را انجام دهند.