به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ایسنا ؛ دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نمود: در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه ۹۴ قبولی ۹۷.۸۸ درصد داوطلبان قبول شدند.

نتیجه نهایی پذیرش رشته های متمرکز و اسامی معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز این شیوه پذیرش امروز چهارشنبه اول مهرماه در سایت سازمان سنجش sanjesh.org انتشار می یابد.
اسامی ۱۳۰ هزار و ۳۲۷ نفر پذیرفته شده نهایی در کد رشته محل های متمرکز و فهرست یک هزار و ۸۴۲ نفر معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش در کدرشته محل های نیمه متمرکز امروز اعلام می گردد ، که از تعداد ۱۳۰ هزار و ۳۲۷ نفر، تعداد ۴۱ هزار و ۷۹۰ نفر زن و ۸۸ هزار و ۵۳۷ نفر مرد می باشند یعنی ۳۲.۷ درصد پذیرفته شدگان زن و ۶۷.۹۳ درصد مرد می باشند.
وی اضافه کرد: همچنین از تعداد یک هزار و ۸۴۲ نفر که به عنوان چند برابر ظرفیت معرفی شدگان اعلام می شوند ۵۶۴ نفر زن و ۱۲۷۸ نفر مرد هستند که به عبارت دیگر ۳۰.۶۲ درصد معرفی شدگان زن و ۶۹.۳۸ درصد مرد هستند.
همه پذیرفته شدگان نهایی باید در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۶ تا ۸ مهرماه با توجه به کد رشته محل قبولی به جدول مندرج در اطلاعیه پذیرش مراجعه نمایند و ثبت نام انجام دهند.
 معرفی شدگان رشته های نیمه مرکز این دوره پذیرش برای شرکت در مصاحبه یا آزمون عملی باید در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۶ تا ۸ مهرماه با در دست داشن مدارک مورد نیاز در بند ج اطلاعیه به مراکز مورد نظر مراجعه نمایند. نتایج نهایی پس از نتیجه مصاحبه یا آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز متعاقبا اعلام می گردد.
۱۳۳ هزار و ۱۵۳ نفر در این دوره ثبت نام نمودند که از این تعداد ۱۳۰ هزار و ۳۲۷ نفر در ردیف پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز قرار دارند که به عبارت دیگر ۹۷.۸۸ درصد در ردیف قبول شدگان نهایی می باشند و پس از اعلام قبولی های رشته های نیمه متمرکز به این آمار اضافه می گردد.
پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به صورت بدون آزمون می باشد.