به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ دکتر جعفر کیوانی معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی اعلام نمود: ظرفیت دوره ارشد و دکتری دانشگاه خوارزمی در سال جدید کاهش دارد، دلیل کاهش، متناسب سازی ظرفیت پذیرش دانشجو با امکانات و منابع دانشگاه می باشد.

این دانشگاه با الحاق دانشکده علوم اقتصادی دارای  ۱۴ دانشکده می باشد مجموعاً ظرفیت‌های پذیرش دانشجو سال تحصیلی جدید  ۱۴ هزار نفر می باشد.
همچنین این مجموعه ۳۶۰ دانشجو در مقطع دکتری و یک هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و یک هزار و ۶۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی، در سال تحصیلی جدید پذیرش داشت.