به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ عباس گل بداق اعلام نمود: زمان ثبت نام غیر حضوری دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی سراسری سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور  تاریخ ۲۵شهریور۹۴ لغایت ۲۹شهریور۹۴ می باشد.

 پذیرفته شدگان می توانند زمان فوق با آماده کردن فایل اسکن شده مدارک ثبت نام به سامانه ثبت نام دانشگاه(گلستان) به آدرس اینترنتی http://reg.pnu.ac.ir  مراجعه و ثبت نام خود را تکمیل نمایند