به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  دکتر محمدحسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام نمود: کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا ۱۳ شهریورماه اعلام نتایج نهایی خواهد شد.

 در بین  ۴۳ هزار و ۹۹۵ داوطلب آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ۲۲ هزار و ۶۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته گردیدند که در مهلت مقرر و تمدید شده انتخاب رشته انجام دادند.
 طبق ظرفیت اعلام شده برای پذیرش دانشجو، ۴ هزار و ۳۱۶ نفر در ظرفیت عادی و ۱ هزار و ۵۵۸ نفر در ظرفیت مازاد (به صورت شهریه ای ) پذیرفته شدند.