به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ متقاضیان ورود به دانشگاه آزاد توجه نمایند، كلیه اطلاعیه هایی كه از طریق مؤسسات خصوصی و یا حتی واحدهای دانشگاهی تحت عناوین پذیرش دوره های كارشناسی از طریق روش هایی به جز درج در سایت www.azmoon.org انجام می شود، اعتبار ندارند.

 تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی به جز متقاضیان ممتاز و نخبه از طریق شركت در آزمون هایی كه از طریق معاونت سنجش و پذیرش برگزار می گردد، دارای اعتبار می باشند.
متقاضیان هرنوع تبلیغات مبتنی بر پذیرش دانشجو بدون شركت در آزمون در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری دارای اعتبار نمی باشد و غیرقانونی می باشد.
دانشگاه آزاد با هیچ فرد یا مؤسسه ای در زمینه انتخاب رشته، مشاوره و پذیرش دانشجو همكاری ندارد و مؤسساتی كه به نام همكاری با دانشگاه آزاد این کار را انجام می دهند،  تأیید نمی شوند، دانشگاه نیز در قبال اقدامات این مؤسسات مسئولیتی نمی پذیرد.