به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛  نتایج امتحان ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران اواخر این هفته اعلام خواهد شد.

تاریخ هشتم مردادماه  آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی در تمام دانشگاههایی که برنامه دستیاری بالینی در آنها اجرا می گردد برگزار شد که دستیاران واجد شرایط در این آزمون شرکت نمودند.

 وزارت بهداشت اعلام نمود: نتایج این آزمون در هفته جاری بررسی و نتیجه نهایی امتحان گواهینامه پس از بررسی آن در دبیرخانه تخصصی تا اواخر هفته جاری اعلام می گردد.

نتایج امتحان ارتقاء توسط دانشگاهها اعلام خواهد شد و نتایج نهایی آزمون گواهینامه تخصصی نیز در سایت سنجش پزشکی قرار داده می شود و شرکت کنندگان در این آزمون در اواخر هفته به این سایت مراجعه و از نتایح آزمون اطلاع یابند.