به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نمود: تا مهر ۹۵ هیچ گونه افزایشی در شهریه ثابت دانشجویان فعلی دانشگاه آزاد اسلامی نداریم.

نیز افزود می توان ادعا نمود که شهریه یکسال تحصیلی دانشگاه آزاد حتی از شهریه مدارس غیر انتفاعی کمتر می باشد. درآمد ناشی از توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد صرف امور تحقیقاتی و پژوهشی نظیر اجرای طرح شفا (شرکت فناوری آزاد)، ساها (سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد) و پروژه های عمرانی نیمه تمام صرف می شود.
هم اکنون بیش از ۱۱۰ هزار نفر بالغ بر 74 درصد از خانواده های شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد در حال تحصیل می باشند این موضوع باعث افتخار دانشگاه می باشد.
بیش از ۹۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی مجوز راه اندازی رشته پزشکی را دریافت نمودند و در یک ماه گذشته ۱۶ رشته جدید به مجموع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پزشکی اضافه گردید.
در ۹۰ واحد پزشکی دانشگاه‌ آزاد اسلامی، ۱۵۰۰ عضو هیات علمی، ۷۳ هزار دانشجو، ۵۱ رشته و ۱۵۰۰ تخت در بیمارستان های فعال حضور دارند.
همچنین اعلام نمود: موقعیت ممتاز تاریخی، سیاسی و فرهنگی شهر تبریز، موقعیت جغرافیایی، صنعتی، اقتصادی و بازرگانی این شهر، سابقه و موقعیت علمی، حضور دانشگاه های مختلف بین المللی در منطقه دلیل راه اندازی این مجتمع آموزشی می باشد.
 دانشگاه آزاد واحد فریمان نیز به مناسبت بزرگداشت شهید مطهری به واحد مطهری و واحد تفرش به نام پروفسور حسابی تغییر نام داده شدند.