به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام نمود: در تلاشیم با تغییر اساسی شیوه برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی، آنها را به سوی آزمون های الکترونیک هدایت کنیم.

تلاش های زیادی را برای تغییر اساسی در نحوه برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی آغاز کرده ایم.
یکی از اهداف مورد نظر کاهش و منطقی کردن حجم منابع آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی می باشد. هم اکنون حجم مطالب بیش از ۸ هزار صفحه می باشد که تلاش می کنیم با توجه به ضرورت یادگیری این حجم به حد قابل قبولی کاهش پیدا کند.
تدوین آیین نامه آزمون های مهارتی پایان دوره پزشکی عمومی و استانداردهای مراکز برگزار کننده این آزمون ها توانمندی دانش آموختگان را بهبود می بخشد.
بازنگری در طول دوره پزشکی عمومی با توجه و نگاه به پزشک خانواده در نظام سلامت باعث تربیت پزشکان عمومی توانمند در بحث پزشک خانواده می شود