به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مشاور عالی سازمان سنجش کشور دکتر توکلی اعلام نمود : آزمون های کاردانی فنی حرفه ای و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در صبح و بعدازظهر جمعه ۱۶ مرداد برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه این دو آزمون از ساعت ۱۵ دیروز دوشنبه ۱۲ مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته و شرکت کنندگان تا روز پنجشنبه ۱۵ مرداد می توانند کارت آزمون خود را دریافت نمایند.
آزمون پذیرش دوره کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیردولتی در صبح روز جمعه ۱۶ مرداد در ۱۶۹ شهرستان برگزار می گردد.
پذیرش کاردانی فنی حرفه ای برای ۴۲ کد رشته امتحانی انجام می شود. تعداد ثبت نام کنندگان این آزمون ۲۶۳ هزار و ۹۲۱ نفر می باشد که تعداد ۲۵۶ هزار و ۹۴۴ نفر داوطلب در ۲۳ کد رشته امتحانی بر اساس آزمون و ۶ هزار و ۹۷۷ نفر داوطلب ۱۹ کد رشته با آزمون شرکت می کنند. 
از این میان شرکت کنندگان آزمون صبح جمعه ۱۰۳ هزار و ۷۸۳ نفر زن و ۱۵۳ هزار و ۱۶۱ نفر مرد می باشند.
دکتر توکلی افزود: برای دوره کاردانی فنی و حرفه ای ۲۵۷ هزار و ۵۵۰ نفرظرفیت نهاییمی باشد.
همچنین  پذیرش در دوره کاردانی به کارشناسی در ۶۹ کدرشته امتحانی انجام می شود.تعداد ثبت نام کنندگان ۱۳۴ هزار و ۶۶۶ نفر می باشد.
پذیرش در ۲۵ کد رشته با آزمون و در ۴۴ کد رشته بر اساس سوابق تحصیلی انجام می شود که برای رشته های با آزمون تعداد ۱۱۴ هزار و ۶۹۱ داوطلب و برای رشته های بدون آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۵ نفر ثبت نام نمودند.
فرآیند آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در بعدازظهر جمعه ۱۶ مردادماه با تعداد ۱۱۴ هزار و ۶۹۱ داوطلب که از میان آنها ۴۷ هزار و ۴۶۷ زن و ۶۷ هزار و ۲۲۴ نفر مرد برگزار خواهد شد.
 آزمون در ۷۳ شهرستان برگزار می گردد و ظرفیت پذیرش در ۲۱۱ هزار و ۷۵۳ نفرمی باشد.