به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از فارس؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ابراهیم خدایی اعلام نمود: آئین نامه آزمون دکتری برای سال‌های 95 و 96 اجرایی می‌گردد و این آئین‌نامه با هدف تفکیک فرآیند سنجش علمی از فرآیند پذیرش دانشجو و اعتباربخشی و استانداردسازی آزمون‌ها ابلاغ گردید.

اختیار به گروه‌های آموزشی در راستای استقلال دانشگاه‌ها و ایجاد امکان شرکت متعدد داوطلب و توجه جدی به سوابق علمی آموزشی داوطلب نیز از دیگر اهداف این آئین‌نامه می باشد.

براین اساس آزمون دکتری بر اساس یکسری مواد امتحانی شامل آزمون عمومی و استعداد تحصیلی و آزمون تخصصی شامل دروس پایه و اصلی به تعداد بیش از دو بار برگزار گردد و نتیجه آزمون دو یا سه سال معتبر می باشد.

داوطلبان از طریق سازمان سنجش ثبت نام نمودند، آزمون برگزار می‌شود و به داوطلب کارنامه داده می شود. بر اساس آزمون و نمره داوطلب به دانشگاه معرفی می‌گردد.

دانشگاه‌ها نیز اعلام عمومی برای پذیرش می‌نمایند و داوطلب به دانشگاه مراجعه نموده و دانشگاه‌ها بر اساس شیوه نامه‌ای که همزمان با آئین نامه ابلاغ گردیده، داوطلبان مورد نظر را انتخاب می‌نمایند.

بر اساس شیوه نامه اجرایی، حدنصاب آزمون می تواند در دانشگاه‌های مختلف متفاوت انجام گیرد. همچننی دانشگاه‌ها بر اساس اطلاعات آماری حد نصاب خود را اعلام می‌ نمایند.

تعداد رشته‌های آزمون دکتری امسال از 252 رشته نیز به 70 تا 80 مجموعه رشته محدود گردید بصورتیکه رشته‌های امتحانی بدون توجه به گرایش تقلیل یافت.

مواد امتحانی بیشتر دروس نهایی گردیده و چند درس باقی مانده‌ است که بعداز نظر نهایی شورای نظارت و برنامه ریزی و کمیته‌های شورای عالی برنامه ریزی در روز 15 مردادماه به صورت کامل اعلام میگردد.

آزمون دکتری براساس مصوبات مجلس دو بار در سال برگزار می‌گردد و اعتبار هر امتحان دو سال می باشد و داوطلب از نتیجه آزمون برای پذیرش در دانشگاه‌ها می تواند استفاده نماید.

همچنین افزود سهمیه استعدادهای درخشان نیز همان بیست درصد می باشد.