به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ شامل توضیحات و شرایط و ضوابط كلی پذیرش دانشجو و جداول مربوطه انتشار یافت.

دریافت دفترچه راهنما برای داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۴ از طریق سایت سازمان سنجش، امکان پذیر می باشد.
دفترچه فوق شامل جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و كدرشته های تحصیلی گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی می باشد.
پیوست هایی از جمله جداول كارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیل و شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو برای شركت در رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه ویژه فرهنگیان (مراكز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران از دیگر بخش های این دفترچه می باشد.
جداول شهریه های دوره ها و دانشگا ههای مختلف، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، جداول نام واحدها و مراكز دانشگاههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مركز یا واحد به همراه فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ در دفترچه درج گردیده.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۴ در روزهای ۵ تا ۱۰ مردادماه  می باشد.