به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  از حدود ۳۰ رشته شناور 14 رشته میان وزارت علوم و وزارت بهداشت به وزارت بهداشت واگذارشد .

 ۳۰ رشته بین وزارت بهداشت و وزارت علوم شناور است که قرار شد کمیته ۷ نفره از اعضای هر دو وزارتخانه تشکیل و وضعیت این رشته ها مشخص نمایند.
اولین جلسه این کمیته با حضور معاونان آموزشی وزارت علوم و بهداشت تشکیل و این نتیجه که برخی از رشته های مذکور که بیشتر مربوط به دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی است، به وزارت بهداشت واگذار گردد حاصل شد.
 رشته های مقطع کاردانی که به وزارت بهداشت واگذار گردید؛ کاردانی حرفه ای خدمات سلامت - دارو یاری، کاردانی حرفه ای خدمات سلامت - بهورزی، کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – مطب داری، کاردانی حرفه ای مراقبت سالمندان، کاردانی حرفه ای سلامت یاری و کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی می باشند.
در مقطع کارشناسی؛ کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک ، کارشناسی حرفه ای مشاوره ورزشی و کایروپراکتیک، کارشناسی حرفه ای پزشک‌یار ورزشی، کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی ، کارشناسی حرفه ای مدیریت پیشگیری و مراقب بیماری‌ها، کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت، خانواده و مراقبت زنان، کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت، خانواده و مراقبت سالمندان، کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت خانواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک رشته هایی هستند که مورد توافق برای واگذاری به وزارت بهداشت قرار گرفتند.
 در مورد رشته های کارشناسی روانشناسی بالینی ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دکتری تخصصی علوم شناختی، کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دکتری تخصصی آسیب شناسی و حرکات مفصلی، کارشناسی ارشد حرفه ای بهداشت روانی و اجتماعی و بحران و علوم شناختی تصمیم گیری انجام نشد که مقرر گردیده مورد بررسی کمیته تشکیل شده برای تصمیم گیری واگذاری باشند