به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر؛  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ۱۰۰ نفر واجد شرایط در سطح کشور تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر/ دوره حمایت مالی می‌نماید.

در این راستا با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که در صورت اجرا از طرف صندوق حمایت مالی به همین میزان مشمول افراد برگزیده می شود.

فرد متقاضی شرکت در دوره پسادکتری می باید همراه با طرح تحقیقاتی مصوب، تضمین حمایت مالی از پروژه توسط دانشگاه را هم داشته باشد. با توجه به رقابتی بودن این سهمیه، سابقه پژوهشی استاد، فرد داوطلب و کیفیت طرح تحقیقاتی در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت است.

متقاضیان باید شرایط اعلام شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را دارا باشند. 

برخی شرایط عبارتند از : دارا بودن مدرک دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصص یا فوق تخصص بالینی در رشته‌های مرتبط با حیطه فعالیت‌های پژوهشی مرکز و حداکثر سن ۴۰ سال برای داوطلبان می باشند. متقاضی نمی تواند از محققین استخدام شده مرکز یا از اعضای هیات علمی باشند.

کسب پذیرش از یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان محقق اصلی (Principle Investigator) و تایید توسط شورای پژوهشی مرکز در قالب یک یا چند طرح تحقیقاتی و تحت عنوان پژوهشگر پسا دکتری از دیگر شرایط این دوره می باشد.

محقق اصلی باید دارای مرتبه استادی  و سابقه درخشان پژوهشی (h-Index حداقل ۱۵ بر اساس Scopus) باشد (دانشیاران با سابقه درخشان پژوهشی و تایید شورای پژوهشی دانشگاه هم مجاز می باشد).

داوطلبان تحصیل و پژوهش در دوره پسادکتری باید مدارک خود را جهت بررسی‌های اولیه به صورت الکترونیک به دانشگاه مربوطه ارایه نماید و معاونت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۴ فرصت ارسال مدارک مورد تایید را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دارند