به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی رضا گنجی اظهار کرد: مجوز راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی درمان و آموزش پزشکی از سوی شورای گسترش علوم پزشکی وزارت بهداشت، صادر گردید.

  6 سهمیه برای پذیرش دانشجو در این رشته در دانشگاه علوم پزشکی استان در آزمون کارشناسی ارشد 94، در نظر گرفته می شود که چهار سهمیه به صورت عادی و دو سهمیه به شکل مازاد می باشد.