به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای چهارمین دوره، دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته آموزش پزشکی به صورت مجازی پذیرش دارد.

آزمون پذیرش برای رشته آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت مجازی، ۱۲ مردادماه ۹۴ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد.
متقاضیان جهت اطلاع از شرایط پذیرش، فرم ثبت نام و سایر مدارک مورد نیاز به سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه نمایند.
 ثبت نام این آزمون از ۲۰ تا ۳۱ تیرماه انجام می شود، ظرفیت پذیرش ۱۲ نفر و شهریه تحصیل در این دوره برابر مقررات سیستم آموزش از راه دور دانشگاه علوم پزشکی مشهد عمل می شود.
پذیرش در رشته آموزش پزشکی به صورت مجازی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و گسترش دانش متناسب با امکانات افراد همچنین تأمین نیروی انسانی متخصص، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می شود