به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر ؛ نتایج اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی سه شنبه 16 تیراز طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام گردید.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام نمود: آزمون دستیاری دندانپزشکی تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کننده داشت که از این تعداد ۵۷۰ نفر مجاز به انتخاب رشته گردیدند.

 کارنامه و پاسخنامه داوطلبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت و داوطلبان می توانند نمرات خود را مشاهده نمایند.
 هفته آینده ظرفیت های پذیرش در دوره دستیاری دندانپزشکی اعلام می گردد و افراد مجاز می توانند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل نمایند.
همچنین دکتر محمدحسین پورکاظمی افزود: در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در کارنامه، نمرات و مشخصات داوطلبی، داوطلبان می توانند با مرکز سنجش آموزش پزشکی تماس حاصل نمایند.