به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر: دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: همه دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) در علوم پزشکی با هدف اضافه کردن بخش های فناوری و کارآفرینی بازبینی و در دستور کار می باشند، که یکی از محورهای بازبینی، ایجاد فناوری و کارآفرینی در این رشته ها می باشد.

همچنین براین اساس کلیه برنامه های درسی دکتری تخصصی تا پایان سال بازبینی می گردند که بازبینی سایر برنامه های درسی در حوزه های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
 بخشنامه ای نیز در حال تدوین می باشند که دانشجویان دکتری تخصصی به ویژه در رشته داروسازی بتوانند طرح های خود را در مراکز رشد وابسته به دانشگاه ها طی کنند. 
 بخشنامه فوق به زودی نهایی می گردد و در یک ماه آینده اجرایی می شود