به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ به دلیل تلاقی با ماه مبارک رمضان و عید فطر به درخواست مجریان آزمون زمان آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاران پزشکی  که با نظارت وزارت بهداشت و توسط دانشگاه های علوم پزشکی برگزار میگردد از اول مرداد به پنجشنبه ۸ مرداد موکول گردید.

سی و چهارمین دوره آزمونهای ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی به طور همزمان در ۲۰ دانشگاه های علوم پزشکی که به تربیت دستیار اشتغال دارند، برگزارمی گردد.
طبق مقررات محاسبه نمرات در آزمونهای ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی بر اساس دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی انجام می شود. شرکت کنندگان باید حداقل امتیاز از ارزیابی درون بخشی را کسب نمایند و پس از آن به آزمون کتبی معرفی می گردند. مجموع این دوره نمره، نمره ارتقاء دستیاران را تشکیل می دهد که در صورت کسب حداقل به سال بالاتر ارتقاء می یابند.
حداقل نمره برای هر دوره دستیاری متفاوت می باشد که در دستورالعمل اجرایی آزمون درج گردیده.
دستیاران پزشکی برای ارتقاء از هر سال به سال بالاتر نیازمند گذراندن آزمون می باشند و دستیارانی که در سال آخر تحصیل خود می باشند در آزمون گواهینامه که در واقع آزمون فارغ التحصیلی محسوب می گردد، شرکت می نمایند