به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ زمان برگزاری آزمون مبانی مهندسی حرفه ای (بخش اول آزمون PE) در سال ۹۴ تغییر داده شد.

با توجه به همزمانی آزمون مبانی مهندسی حرفه ای (Fundamental of Engineering) سال جاری با آزمون نظام مهندسی بنا به درخواست تعداد زیادی از متقاضیان این آزمون، شورای برنامه ریزی آزمون مبانی مهندسی حرفه ای تصمیم به تغییر تاریخ آزمون مبانی مهندسی حرفه ای گرفته شد.
در نتیجه زمان آزمون مبانی مهندسی حرفه ای از اول مردادماه به هشتم مردادماه تغییر داده شد و كارت ورود به جلسه آزمون روز سه شنبه ششم مردادماه توزیع می گردد.