به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: اگر دانشگاه های مادر در حوزه علوم انسانی ظرفیت رشته های علوم انسانی را حفظ نمایند، کیفیت در تربیت دانشجوی علوم انسانی و اجتماعی افزایش می یابد.

 بخش عمده ای از ظرفیت پذیرش در رشته های علوم انسانی و اجتماعی در ۲ دانشگاه آزاد و پیام نور می باشد. همچنین تقریبا بالای ۸۰ درصد برخی رشته های علوم انسانی در این ۲ دانشگاه تدریس می شود بنابراین کاهش ظرفیت در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی تاثیر زیادی در ظرفیت های دانشگاه ها نمی گذارد و اگر دانشگاه های مادر ظرفیت های خود را کم نمایند شاید در هر رشته تنها ۱۰ نفر ظرفیت کم گردد.
درصورتی که ظرفیت رشته های علوم انسانی در دانشگاه آزاد و پیام نور کاهش پیدا کند به ۱۰۰۰ نفر در هر رشته می رسد و این کاهش ظرفیت در مورد دانشگاه های مادر زیاد نمی باشد.
 بنابراین کاهش چشمگیر ظرفیت پذیرش به دانشگاه هایی برمی گردد که دارای ظرفیت دانشجوی بالاتری می باشند.
 در برخی رشته های علوم انسانی ممکن است ظرفیت را کم و در برخی حفظ می نماییم. ولی به دلیل اینکه ظرفیت ما بالا نمی باشد، کاهش ظرفیت در رشته ها تنها  ۵ تا ۱۰ نفر است.

همچنین افزود: اگر دانشگاه های بزرگ که کیفیت بالاتری دارند بتوانند ظرفیت ها را حفظ نمایند و دانشگاه هایی که هنوز به استانداردهای لازم نرسیده اند از ظرفیتشان کم نمایند، هم سیاست وزارت علوم در کاهش ظرفیت محقق میگردد و هم کیفیت در تربیت دانشجوی علوم انسانی و اجتماعی افزایش می یابد.