به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه تبریز از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر از سایر دانشگاههای کشور به صورت بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد جذب می نماید.

​​ مرحله دوم پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ طی فراخوان اعلام گردید.
دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و سایر دانشگاههای کشور که دارای شرایط «آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» می باشند، می توانند در تمامی رشته ها و گرایش های موجود دانشگاه تبریز در این دوره ثبت نام نمایند.
متقاضیان از دانشگاه تبریز باید جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود  و همچنین داوطلبان از سایر دانشگاههای کشور (اعم از دولتی، پیام نور، آزاد، پردیس،جامع علمی کاربردی و ....) باید رتبه اول دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
داوطلبان می توانند درخواست خود را با تکمیل فرمها و مدارک ذیل از تاریخ ۳ تیر تا آخر وقت ادرای ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۴ به آدرس تبریز - دانشگاه تبریز - گروه حمایت از استعدادهای درخشان (مستقر در ساختمان کتابخانه مرکزی) - کد پستی ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱ ارسال نمایند. 
مطابق آیین نامه، دانشگاه از پذیرش مدارک دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معذور میباشد و  پذیرش دانشجو از سایر دانشگاهها اعم از دولتی و غیره به شرط رتبه اولی انجام میگیرد.
 همچنبن دانشجویانی که طول تحصیل آنان بیشتر از  ۸ نیمسال بوده و از زمان فارغ التحصیلی شان بیشتر از یک ترم گذشته باشد مجاز به استفاده از این فراخوان نمی باشند و دانشجویان دانشگاه تبریز که جزو ۱۰ درصد کلاس  و قبلا مدارک خود را ارسال نمودند از ارسال مجدد مدارک خوداری نمایند