به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر احمد دزیانیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اعلام نمود: نتیجه رایزنی های مکرر و بازدید هیات های پزشکی مختلف از امکانات پزشکی و بیمارستانی و تایید سطح امکانات این دانشگاه توسط این هیات ها ، تصویب ایجاد رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد توسط شورای گسترش رشته های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشدد .

 تنها واحد دانشگاهی در کشور که  رشته بیوشیمی بالینی را در مقطع کارشناسی ارشد دارمی باشد و مجاز به جذب دانشجو برای مهر ماه سال تحصیلی 95- 94 می باشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود است.

اکنون این دانشگاه دارای دانشکده پزشکی با رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی از سطح کاردانی تا دکترای حرفه ای پزشکی می باشد و با دارا بودن یک بیمارستان یکصد تختخوابی به عنوان یکی از قطب های پزشکی در کشور مطرح می باشد .

همچنین به تازگی مرکز بیماری های خاص نیز در مدار مجموعه پزشکی این دانشگاه قرار گرفته که از این لحاظ نیز با توجه به اینکه فقط سه مرکز در کشور مباشد که جایگاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود را در کشور متمایز نموده .

برای رشته های دیگر در حوزه پزشکی برای تصویب به وزارت بهداشت مدارک ارسال کرده و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های کمی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود امیدواریم آنها نیز تصویب شوند.