به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛  داوطلبان شركت كننده (گروه های آزمایشی علوم‌ ریاضی‌‌ و فنی‌، علوم‌‌ تجربی‌ و علوم‌‌ انسانی) آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ با توجه به تغییر شیوه پذیرش دانشجو در رشته تحصیلی دارای شرایط خاص علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری (در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد پیوسته) می توانند در زمان انتخاب رشته کد مربوطه را درج نمایند.
علاقمندان به پذیرش در این دانشگاه باید كدرشته‌ محل های تحصیلی (كد عدد پنج رقمی) دانشگاه را در زمان انتخاب رشته از دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) استخراج و در فرم انتخاب رشته اینترنتی به همراه كدرشته محل های سایر دانشگاه‌ها، از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی كه علاقه دارند انتخاب نمایند.
لیست معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت درمصاحبه وسایر مراحل گزینش پس از انتخاب رشته اینترنتی آزمون سراسری و با توجه به نمره كل داوطلبان استخراج و اعلام می گردد.