به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد دکتر مجتبی علوی فاضل گفت: جدول زمان‌بندی مصاحبه دوره دکتری تخصصی ۲۹ رشته بر روی سایت www.azmoon.net قرار داده شده و دعوت‌شدگان به مصاحبه می‌توانند با مراجعه به این سایت از زمان مصاحبه خود مطلع گردند.

دعوت‌شدگان در زمان تعیین شده در جلسه مصاحبه حضور یابند و اگر واجد شرایطی به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر در جلسه مصاحبه حضور یابد، امکان مصاحبه مجدد وجود ندارد، پس عدم حضور به معنی انصراف از پذیرش تلقی می‌گردد.
 دعوت‌شدگان باید هرگونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تألیف را در زمینه رشته خود  همراه بیاورند و همراه داشتن اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و ریز نمرات و پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ضروری میباشد.
با توجه به این که دعوت متقاضیان بدون آزمون براساس معدل و نمره پایان‌نامه ملاک عمل قرار گرفته، چنانچه در بین معدل و نمره پایان‌نامه زمان ثبت‌نام و زمان مصاحبه فرد مغایرتی باشد مطابق ضوابط برخورد می شود.
زمان مصاحبه سایر رشته‌ها نیز متعاقباً اعلام می گردد.