به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: زمان دعوت به مصاحبه های دوره دکتری تخصصی (Ph.D) از هفته آخر خردادماه آغاز خواهد شد.

بنابراین داوطلبان برای کسب اطلاع از زمان دقیق مصاحبه ها می توانند به سایت روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.pubr-azmoon.com مراجعه نمایند.

در حال حاضر صرفاً براساس نمره کتبی داوطلبان دعوت به مصاحبه ها اعلام گردیده، اما اینکه پذیرفته شدگان این مرحله در کدامیک از انتخابهای خود پذیرش می شوند، بررسی و پردازش انجام نگردیده؛ بنابراین نتیجه نهایی بعد از مصاحبه ها در شهریور ماه مشخص می گردد، جدول زمان مصاحبه ها بعد از قطعی شدن، بر روی سایتwww.azmoon.net قرار می گیرد