به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رقابت بین ۸۰ هزار و ۷۴۴ نفر در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه و اول خرداد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در ۵۸ رشته برگزار خواهد شد.
 دکتر محمدحسین پورکاظمی گفت: ۸۰ هزار و ۷۴۴ نفر داوطلب در این آزمون شرکت نمودند  و از این تعداد ۵۹ هزار و ۲۴۲ نفر زن و تعداد ۲۱ هزار و ۵۰۲ نفر مرد می باشند. که زنان حدود ۷۳ درصد از داوطلبان می باشند.
برای بیش از ۹ هزار نفر نیز امکان شرکت در دو رشته برای اولین بار فراهم  و در واقع بیش از ۸۹ هزار کارت ورود به جلسه صادر گردید.. 
همچنین آزمون در بعد از ظهر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، صبح و بعد از ظهر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه و بعد از ظهر جمعه اول خردادماه برگزار خواهد شد.