به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر توکلی با بیان اینکه ساعت ۲۴امشب آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری می باشد.

امشب،یکشنبه ششم اردیبهشت ماه ساعت ۲۴ مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز پایان می یابد و دیگر تمدید نمی شود.

تا ساعت هشت صبح امروز ششم اردیبهشت ماه از تعداد۵۶ هزار و ۷۴۰داوطلب مجاز به انتخاب رشته ۳۷هزار و ۱۰۰داوطلب (۶۵درصد)انتخاب رشته نمودند.

دکتر توکلی گفت:به داوطلبانی که تاکنون نسبت به انتخاب رشته اقدام ننمودند توصیه می گردد در زمان باقی مانده به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.orgمراجعه کنند و نسبت به انتخاب حداکثر ۵۰کدرشته امتحانی و ثبت آن ها در فرم اینترنتی انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبانی که قبلا انتخاب رشته نمودند و اطلاعات آن ها نیاز به ویرایش دارد می توانند تا ساعت ۲۴امشب با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به وبرایش اطلاعات اقدام کنند