به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: زمان مصاحبه ۶ رشته شامل مهندسی برق - کنترل و سیستم، مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب، سازه های آبی، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی محیط زیست در سایت  www.azmoon.net  اعلام گردید.
پذیرفته شدگان در روزهای مصاحبه باید اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به ضمیمه ریز نمرات هر دو مقطع، طرح تحقیقاتی و فرم پروپزال، سوابق و تولیدات علمی و یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را  همراه بیاورند.
دکتر علوی فاضل اعلام داشت حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه پذیرفته شدگان این مقطع الزامی می باشد، اساتید باید آخرین حکم کارگزینی خود را در جلسه مصاحبه همراه بیاورند.
چنانچه پذیرفته شده ای طرح پژوهشی خود را با استاد راهنمایی که بیش از دو دانشجو در این مقطع داشته باشد، انتخاب کرده ، باید استاد راهنمای خود را قبل از جلسه مصاحبه تغییر  و فرم طرح تحقیقاتی را دوباره تکمیل نماید و به تایید استاد راهنمای جدید برسد.
زمان مصاحبه سایر رشته های دکتری پژوهش محور نیز متعاقباً اعلام می گردد.