به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ تقویم آزمون های دانشگاه ها بصورت زیر می باشد

آزمون سراسری سال ۹۴

داوطلبان آزمون سراسري در دو نوبت ۱۹ تا ۲۸ بهمن و ۱۷ تا ۲۰ اسفند سال ۹۳ ثبت نام نموده اند. کارت آزمون در روزهای دوشنبه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ خرداد توزیع می گردد و برگزاری آزمون سراسری در روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۹۴ می باشد.
نتایج اولیه آزمون نیمه اول مردادماه ۹۴ و نتایج نهایی شهریور ماه ۹۴ اعلام میگردد.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴
داوطلبان آزمون ورودي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ (کارشناسی ارشد) سال ۹۴ در روزهای ۱۷ تا ۲۵ آبان ۹۳ ثبت نام نموده اند. روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ﺑﻬﻤﻦ آزﻣﻮن ورودي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ برگزارگردید. ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ و  اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن نیمه دوم ارددﻳﺒﺸﻬﺖ ۱۳۹۴ منتشر می گردد.
اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ پذیرش ﻧﻴﻤﻪ دوم ۱۳۹۴ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۴ منتشر می شود و نهایتاً نتاﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن کارشناسی ارشد دﻫﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ۱۳۹۴ اعلام می گردد.

آزمون دکتری تخصصی سال ۹۴
داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۴ در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۳ ثبت نام نموده اند و آزمون آن در ۱۵ اسفند ۹۳ برگزار گردید.
نتایج اولیه آزمون دهه سوم فروردین ماه ۹۴ و  مرحله انتخاب رشته اینترنتی برای مجازین نیمه اول اردیبهشت ۹۴ انجام می شود. اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نیمه دوم اردیبهشت اعلام می گردد و  نتایج نهایی نیمه اول شهریور ۹۴ منتشر خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۴
داوطلبان شرکت در آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۴ رشته های علوم پزشکی به همراه ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتی در روزهای اول تا دهم بهمن ماه ۹۳ ثبت نام انجام دادند. همچنین ويرايش و تصحيح اطلاعات داده شده توسط داوطلبان نیز در روزهای  ۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه انجام شد.
كارت ورود به جلسه آزمون- برگه راهنما و ساير اطلاعات مربوط به اجراي آزمون در روزهای ۲۹ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۹۴ توزيع می شود و این آزمون (طي نوبتهاي صبح و عصر) در روزهای ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۹۴ برگزار می گردد.
كليد اوليه در ۱۰ خرداد، مهلت ارسال اعتراضات نسبت به سؤالات آزمون فقط بصورت اينترنتی ۱۰ تا ۱۳ خرداد و كليد نهايي در ۳۱ خرداد ۹۴ اعلام می گردد. اسامی دانشگاه های پذیرنده و ظرفيت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول در ۶ تیرماه ۹۴ اعلام می گردد. داوطلبان در روزهای ۶ تا ۹ تیرماه رشته محل را انتخاب و اسامي نهايي پذيرفته شدگان و کارنامه نهایی ۴ شهریورماه ۹۴ انتشار می یابد.

آزمون دستیاری دندانپزشکی
ثبت نام و ارسال مدارك اینترنتي داوطلبان بیست و نهمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی در روزهای ۳ تا ۱۰ اسفند ۹۳ انجام گرفته. بعد بررسي مدارک ۵ اردیبهشت ۹۴ نتایج اعلام می گردد و کارت ورود به جلسه در ۲۰ خرداد توزیع و آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی در  ۲۵ خرداد ۹۴ برگزار می گردد.
کلید اولیه سئوالات در  ۲۷ خرداد و کلید نهایی در ۳ تیر ماه ۹۴ انتشار می یابد و پس از آن انتخاب رشته - محل داوطلبان واجد شرایط در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۹۴ انجام می شود و در نهایت اسامي نهایي پذیرفته شدگان ۲۱ مردادماه ۹۴ منتشر می گردد.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ دانشگاه آزاد
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد در روزهای ۱۰ تا ۳۰ آذر ماه انجام گرفته است. این آزمون در روزهای ۷ ، ۸ و ۹ خردادماه ۱۳۹۴ برگزار می گردد.
زمان اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۴ می باشد

آزمون دکتری تخصصی سال  ۹۴ دانشگاه آزاد
ثبت‌نام  آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد در ۹ تا ۳۰ آذرماه ۹۳ انجام گردید و آزمون دکتری سال ۹۴ این دانشگاه در ۱۰ بهمن ماه ۹۳ برگزار گردید .
زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی اواخر خرداد ماه ۹۴ می باشد و نتیجه نهایی نیز  اواخر شهریور ماه ۹۴ انتشار می یابد