به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ با توجه به انتشار سئوالات آزمون هر یک از کد رشته های امتحانی آزمون دكتري تخصصی (Ph.D) نيمه متمركز سال ۱۳۹۴  کلید آزمون نیز منتشر گردید  و داوطلبان مي­ توانند هرگونه مطلبي در رابطه با سوالات و كليد آزمون دارند، از روز سه شنبه ۲۶ اسفند تا جمعه ۲۹ اسفند به سازمان سنجش ارسال نمایند.
 انتشار هرگونه آگهي مبني بر تحليل سوالات و كليد آزمون به هر طريق ديگر مورد تأييد اين سازمان نمی باشد و به داوطلبان توصيه مي­ گردد براي دريافت هرگونه اطلاعات لازم در اين خصوص منحصراً به سايت سازمان سنجش مراجعه نمایند.

هرگونه مطلبي در خصوص سوالات و كليد آزمون ، منحصراً از طريق «سيستم پاسخگويي الكترونيكي» به سازمان سنجش میسر است. نتایج اولیه به صورت کارنامه در فروردین ماه ۹۴ انتشار میگردد.