به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  عبدالرحيم نوه ابراهيم در راستای تغییر برخی آیین نامه های آموزشی گفت: یکی از مهمترین مواردی که دانشجویان منتظر تصمیم گیری نهایی درباره آن بودند، درج نمرات مردودی در کارنامه است که در میانگین کل حساب می شده. بر اساس آئین نامه جدید میانگین نمرات مردودی به شرط اینکه دانشجو نمره قبولی بگیرد، در میانگین کل حساب نمی شود  لیکن این نمره در کارنامه درج می گردد و این مصوبه مربوط به دوره کاردانی و کارشناسی می باشد

همچنین در رابطه با ایجاد رشته های جدید افزود؛ ایجاد رشته های جدید موج جدیدی برای تمام گروه های علوم انسانی و فنی و مهندسی و علوم پایه می باشد که در حال تعریف هستند. در سال گذشته تعداد قابل توجهی بین رشته ای داشته ایم. بعنوان مثال هفته گذشته رشته دکترای علائم و کنترل راه آهن را مصوب کردیم و یا رشته ای را در کارشناسی ارشد با نام هنرهای رایانه ای داشتیم که از یک مجموعه رشته  هستند.

 در خصوص محدود شدن پذیرش دانشجو در ۳ دانشگاه علمی کاربردی، فنی حرفه ای و غیر انتفاعی نیزافزود: در دفترچه های کنکور این محدودیت ها اعمال می گردد که مقطع کارشناسی آن ۵ ماه پیش تصویب گردید و کارشناسی ارشد و دکترا هم حدود ۴ ماه پیش نهایی و بسته شدند و در دفترچه های کنکور مهر ۱۳۹۴ اعمال می گردد، البته اگر هنوز وارد دفترچه ها نشده باشد به مهر ماه ۱۳۹۵ اعمال می گردد.
وی راجع به مصوبه روز گذشته آئین نامه های جدید برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  افزود: یکی از کارهای اصلی شورای برنامه ریزی آموزشی تصویب آئین نامه های آموزشی می باشد که پایه و اساس گردش کار آموزش را در دانشگاه ها هدایت و حمایت می کند، در همین راستا آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی روز گذشته  تصویب شد، آئین نامه ای هم در دستور کار است که مربوط به کارشناسی ارشد می باشد ولی هنوز به تصویب نرسیده.