به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ سوالات آزمون کلیه رشته های امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴روز دوشنبه ۱۸اسفند ماه روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

همچنین کلید سوالات آزمون روز دوشنبه،۲۵اسفندماه از طریق سایت سنجش انتشار می یابد و داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آن دارند از روز سه شنبه ۲۶اسفندماه لغایت جمعه ۲۹اسفندماه فقط از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش ارسال کنند.

توکلی افزود: بدیهیست انتشار هرگونه آگهی مبنی بر تحلیل سوالات و کلید آزمون به هر طریق دیگر مورد تایید سازمان سنجش نمی باشد.